Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

A közvállalkozások pénzügyi átláthatósága

Go to the summaries’ table of contents

A közvállalkozások pénzügyi átláthatósága

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/111/EK bizottsági irányelv a közvállalkozások pénzügyi átláthatóságáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja az Európai Unió (EU) országai és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságának, valamint annak biztosítása, hogy a magánvállalkozásokkal szemben megmaradjon a tisztességes verseny, illetve utóbbiakat ne érje hátrányos megkülönböztetés.

FŐBB PONTOK

  • Az uniós országok kötelesek biztosítani a közvállalkozások állami alapokból nyújtott támogatásának átláthatóságát, ezek felhasználását, valamint kötelesek biztosítani, hogy az ilyen vállalkozások költségei és bevételei elkülönített elszámolásokban világosan elkülönüljenek egymástól.
  • Az irányelv hatálya alá tartozó pénzügyi kapcsolatok típusai közé tartoznak többek között a tőkejuttatások, a vissza nem térítendő támogatások, a kedvezményes feltételek mellett nyújtott kölcsönök, valamint a működési veszteségek pótlása*.
  • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell a különböző tevékenységekhez tartozó belső elszámolások elkülönítését, valamint a költségek és a bevételek pontos kijelölését a helyes költségelszámolási elvek alapján.
  • Bizonyos pénzügyi kapcsolatok ki vannak zárva az irányelv hatálya alól, pl. az uniós országok és a központi bankok vagy azon közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok, amelyek által nyújtott szolgáltatások nem befolyásolják jelentősen az uniós országok közötti kereskedelmet.
  • Az uniós országok biztosítják, hogy a pénzügyi kapcsolatokra vonatkozó releváns pénzügyi információk az Európai Bizottság rendelkezésére álljanak annak a pénzügyi évnek a végétől számított öt éven keresztül, amelyben a támogatást az illető közvállalkozás rendelkezésére bocsátották. A Bizottság azonban nem hozza más tudomására a megszerzett információkat, mivel azok a szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartoznak.
  • Ami a feldolgozóipart illeti, ezeket az információkat évente kell benyújtani a Bizottságnak, és tartalmazniuk kell az üzleti jelentést és az éves beszámolót.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

A jelen kodifikált változat (2006/111/EK bizottsági irányelv) tartalmazza az eredeti jogalkotási aktust (80/723/EGK irányelv) és annak későbbi módosításait. Az irányelv 2006. december 20-án lépett hatályba. Az uniós országoknak az eredeti, 80/723/EGK irányelvet 1981. december 31 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Veszteségek pótlása: könyvelési kifejezés. Azt jelenti, hogy veszteség elkönyvelése esetén a veszteség által okozott hatást egy jövedelmező tétellel semlegesítik.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 2006/111/EK irányelve (2006. november 16.) a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról (kodifikált változat) (HL L 318., 2006.11.17., 17–25. o.)

utolsó frissítés 14.11.2016

Top