EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Szerzői jog és szomszédos jogok: védelmi idő

Szerzői jog és szomszédos jogok: védelmi idő

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/116/EK irányelv a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy harmonizálja a szerzői jog* és egyes szomszédos jogok* védelmi idejét.

Egységes szerkezetbe foglalja és hatályon kívül helyezi a 93/98/EGK irányelvet, amely harmonizálja a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejét.

FŐBB PONTOK

Irodalmi vagy művészeti művek szerzői jogának védelmi ideje 70 év:

  • a mű szerzőjének halálától számítva, vagy több szerzőtárs esetén az utoljára elhunyt szerző halálától számítva;
  • attól az időponttól számítva, amikor a művet jogszerűen nyilvánosságra hozták, ha azt név nélkül vagy felvett néven szerezték.

A filmalkotások és az audiovizuális művek védelmi ideje a következő személyek közül utoljára elhunyt személy halálától számított 70 év:

  • a főrendező;
  • a forgatókönyvíró;
  • a dialógus szerzője; és
  • a kifejezetten a filmalkotás vagy audiovizuális mű számára írt zene szerzője.

Az irányelvet módosította a 2011/77/EU irányelv, amely meghosszabbította a zenei felvételek védelmi idejét. Erre azért volt szükség, mert az előadóművészek gyakran fiatalon kezdik a pályafutásukat, és az előadás rögzítésére, pl. felvételekre biztosított ötven éves védelem nem biztosította előadásuk teljes élethosszig tartó védelmét. Ezért az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók zenei felvételekre vonatkozó jogait ötvenről hetven évre hosszabbította.

A 2011/77/EU irányelv továbbá harmonizálja a több szerző által létrehozott zenei számok és egyéb szöveges zeneművek védelmi idejének számítását. A védelmi idő az utoljára elhunyt személy (vagyis a dalszöveg szerzője vagy a zeneszerző) halálától számított hetven év.

Szomszédos jogok

A szomszédos jogok (filmrendezők és műsorsugárzó szervezet) védelmi ideje ötven év. Ezt eseti alapon az előadás dátumától, rögzítése nyilvánosságra hozatalának vagy közlésének dátumától számítják. Az előadóművészek és hangfelvétel-előállítók védelmi idejét a 2011/77/EU irányelv hetven évre hosszabbította.

A védelmi idők számítása

A védelmi idő minden uniós országban egyszerre kezdődik. Az érintett eseményt követő év január 1-jétől kell számítani.

Nem uniós országból származó művek védelme

Amennyiben a mű nem uniós országból származik és a szerző nem uniós polgár, az EU-ban biztosított védelem a származási országban biztosított védelem lejártával megszűnik, azonban az nem haladhatja meg az EU-ban megállapított időt.

Értesítés

Az uniós országok az Európai Bizottságot haladéktalanul értesítik minden tervezett új szomszédos jogról.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2007. január 16-tól hatályos.

A 2006/116/EK irányelv kodifikálja és felváltja a 93/98/EGK tanácsi irányelvet, amelyet az uniós országok nemzeti jogába 1995-ben kellett átültetni.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Szerzői jog: védi az alkotók érdekeit azáltal, hogy alkotásukra vagy munkájukra vonatkozóan tulajdonjogot biztosít számukra.
Szomszédos jogok: ezek védik azon személyek vagy szervek jogi érdekeit, akik vagy amelyek:
  • hozzájárulnak ahhoz, hogy alkotásokat a nyilvánosság számára elérhetővé tegyenek; vagy
  • olyan teljesítményeket hoznak létre, amelyek bár nem minősülnek valamennyi ország szerzői jog rendszere értelmében „alkotásnak”, olyan kreativitást vagy műszaki vagy szervezeti készséget fejez ki, amely elegendő a szerzői joghoz hasonló tulajdonjog elismeréséhez.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/116/EK irányelve (2006. december 12.) a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről (kodifikált változat) (HL L 372., 2006.12.27., 12-18. o.)

A 2006/116/EK irányelv módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 11.01.2019

Top