EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról

A biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/44/EK irányelv – a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv összehangolja a biotechnológiai találmányokra vonatkozó nemzeti szabadalmi jogszabályokat.

Meghatározza, hogy etikai alapon mely találmányok szabadalmazhatók, és melyek nem.

FŐBB PONTOK

 • A biológiai anyagból* álló vagy azt tartalmazó termékre, illetve e biológiai anyag előállítását lehetővé tévő eljárásra vonatkozó találmányok akkor szabadalmaztathatók, ha újnak, feltalálói tevékenységen alapulónak és iparilag alkalmazhatónak bizonyulnak.
 • Nem részesülhetnek szabadalmi oltalomban:
  • a növényfajták és az állatfajták;
  • a növények vagy állatok előállítására szolgáló, lényegében biológiai eljárások*;
  • az emberi test, kialakulásának és fejlődésének egyetlen szakaszában sem.
 • Az emberi testből izolált, illetve műszaki eljárás révén előállított részek azonban szabadalmazható találmánynak minősülhetnek.
 • Kizárják a szabadalmazhatóság köréből azokat a találmányokat, amelyek hasznosítása a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközne. Nem részesülhet szabadalmi oltalomban különösen:
  • az ember klónozására szolgáló eljárás;
  • az ember csíravonalának genetikai azonosságát módosító eljárás;
  • az emberi embrió alkalmazása ipari vagy kereskedelmi célra;
  • az állatok genetikai azonosságát módosító eljárás, ha az szenvedést okozhat az állatoknak.
 • A szabadalmak által biztosított oltalom kiterjed az eredeti biológiai anyagból származó bármely biológiai anyagra is.
 • Ha egy adott növénynemesítő nem tud hasznosítani valamely növényfajtát a vonatkozó szabadalom megsértése nélkül, akkor kérelmezheti – megfelelő díj megfizetése ellenében – a találmány hasznosításához kizárólagosságot nem biztosító kényszerengedély kiadását.
 • A tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport értékeli a biotechnológia valamennyi etikai szempontját.

Az Európai Bizottság 2012-ben felállított egy szakértői csoportot, amely azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja meg a szabadalmi jog technikai fejlődését és jelentőségét a biotechnológia és a géntechnológia területén. A csoport segítséget nyújt a Bizottság számára a 98/44/EK irányelv értelmében fennálló jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítéséhez.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1998. július 30-tól alkalmazandó. Az uniós országoknak 2000. július 30 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba. Napjainkra az irányelv által lefektetett szabályokat valamennyi uniós ország átültette jogszabályaiba.

HÁTTÉR

Biotechnológiai találmányok oltalma

KULCSFOGALMAK

* Biológiai anyag: bármely olyan genetikai információt tartalmazó anyag, amely önmagában képes a szaporodásra, vagy biológiai rendszerben szaporítható.

* Biológiai eljárás: a növények vagy állatok előállítására szolgáló eljárás lényegében biológiai, ha egészében keresztezésből, szelekcióból vagy más természeti folyamatból áll.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 98/44/EK irányelve (1998. július 6.) a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról (HL L 213., 1998.7.30., 13–21. o.)

utolsó frissítés 21.03.2016

Top