Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Az európai részvénytársaság statútuma

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Az európai részvénytársaság statútuma

Az európai részvénytársaság (SE) olyan jogi struktúra, amely lehetővé teszi egy társaság számára, hogy különböző tagállamokban egyazon statútum alapján működjön, amint azt az Európai Unió jogszabályai meghatározzák és az összes tagállamban azonos.

JOGI AKTUS

A Tanács 2157/2001/EK rendelete (2001. október 8.) az európai részvénytársaság (SE) statútumáról.

A Tanács 2001/86/EK irányelve (2001. október 8.) az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai részvénytársaság statútuma 2001-ben került elfogadásra és 2004-ben lépett hatályba, mintegy harminc évvel azt követően, hogy a Bizottság először javasolta. A létrehozó 2157/2001/EK rendeletet (az SE-rendelet) kiegészítette a 2001/86/EK irányelv (az SE-irányelv), amely a munkavállalók részvételére vonatkozó szabályokat rögzíti, elismerve ezáltal a vállalkozásban betöltött helyüket és szerepüket.

E struktúra létrehozásával az EU elősegítette az olyan társaságok létrejöttét, amelyek üzleti tevékenységüket közösségi mértékben kívánták kiterjeszteni.

Az SE-rendelet és a nemzeti jogszabályok kombinált alkalmazása

Az SE-re, amelynek székhelye valamelyik tagállamban található, az alábbiak vonatkoznak:

  • a rendelet rendelkezései, valamint
  • a rendelet által nem szabályozott kérdésekben a konkrétan az SE-re, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó európai intézkedések alkalmazása során elfogadott nemzeti rendelkezések. Iránymutatásként, az olyan területekre, mint a végelszámolás, felszámolás, fizetésképtelenség és fizetések felfüggesztése, alapvetően a nemzeti jogszabályok vonatkoznak.

Az SE alapítására vonatkozó szabályok

Európai részvénytársaság alapításához legalább két, különböző uniós országokban bejegyzett társaság szükséges, ami azt jelenti, hogy európai részvénytársaságot csak egy már meglévő alapra lehet létrehozni. Az európai részvénytársaság minimális tőkéje 120 000 euró, és az alábbi módokon hozható létre:

Alapítás típusa

Társaság típusa

Teljesítendő kritériumok

Egyesülés (európai részvénytársaság létesítésének céljával)

Nyilvánosan működő részvénytársaságok

A társaságok közül legalább egynek valamely más EU tagállamban kell bejegyezve lenniük

Európai holdingtársaság alapítása

Nyilvánosan működő részvénytársaság vagy korlátozott felelősségű társaság

A társaságok közül legalább kettőnek különböző EU-tagállam joga alá kell tartoznia vagy legalább két éve rendelkeznie kell egy másik tagállam joga alá tartozó leányvállalattal vagy egy másik tagállamban lévő fiókteleppel

Európai leányvállalat alapítása

Társaságok, vállalkozások vagy más jogi személyek

A társaságok közül legalább kettőnek különböző EU-tagállam joga alá kell tartoznia vagy legalább két éve rendelkeznie kell egy másik tagállam joga alá tartozó leányvállalattal vagy egy másik tagállamban lévő fiókteleppel

Átalakulás

Nyilvánosan működő részvénytársaság

A társaságnak legalább két éve kell egy másik EU-tagállam joga alá tartozó leányvállalattal rendelkeznie

További szabályként, európai részvénytársaság létrehozhat egy (vagy több) olyan leányvállalatot, amely(ek) maga/maguk is európai részvénytársaság(ok).

Az európai részvénytársaság székhelyének a központi ügyvezetés helyének, azaz a működés tényleges központjának kell lennie. Európai részvénytársaság az EU-n belül áthelyezheti azonban a székhelyét anélkül, hogy az eredeti társaságot meg kellene szüntetni, és egy újat kellene alapítani.

Az európai részvénytársaságok bejegyzésével és bejegyzésének törlésével kapcsolatos értesítés tájékoztató jelleggel megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Két lehetséges szervezeti felépítés

Az európai részvénytársaság statútuma két lehetséges rendszerre vonatkozhat:

  • kétszintű rendszer, amelyben a közgyűlésen kívül egy irányító és egy felügyeleti szerv működik, valamint
  • egyszintű rendszer, amelyben a közgyűlésen kívül csak egy ügyviteli szerv működik.

Adóharmonizáció hiánya

Adózási és járulékfizetési szempontból az európai részvénytársaságok mindazon tagállamoknak adóalanyai, ahol ügyviteli központjaik találhatók.

Munkavállalók részvétele az SE-ben

Európai részvénytársaság nem alapítható anélkül, hogy a vezetőség és a munkavállalók közötti megállapodás alapján ne választanák ki a munkavállalók részvételének valamely modelljét. Ezen megállapodásnak tartalmaznia kell a tájékoztatási és egyeztetési eljárások, valamint adott esetben a munkavállalóknak az SE irányító szerveiben való részvétele részleteit. Ezen részvétel azonban csak akkor kötelező, ha a munkavállalók már az SE megalapítását megelőzően is részesültek ezen előnyből.

Amennyiben a két fél nem tud kölcsönösen kielégítő megállapodásra jutni, az irányelv mellékletében felsorolt általános elvek alkalmazandók.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A Tanács 2157/2001/EK rendelete

2004.10.8.

-

HL L 294., 2011.11.10.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/86/EK irányelve

2001.11.10.

2004.10.8.

HL L 294., 2011.11.10.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A Tanács 885/2004/EK rendelete

2004.5.1.

-

HL L 168., 2004.5.1.

A Tanács 1791/2006/EK rendelete

2007.1.1.

-

HL L 363., 2006.12.20.

A Tanács 517/2013/EU rendelete

2013.7.1.

-

HL L 158., 2013.6.10.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról [COM(2010) 676 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 30.06.2014

Top