EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai gazdasági egyesülés

Európai gazdasági egyesülés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2137/85/EGK rendelet – az európai gazdasági egyesülés

MI A RENDELET CÉLJA?

  • Az európai gazdasági egyesülés (EGE) formájában olyan jogi keretet vezet be, melynek célja a természetes személyeket, társaságokat és más jogalanyokat a határokon átnyúló együttműködés során érő jogi, adózási, valamint pszichológiai nehézségek csökkentése.

FŐBB PONTOK

EGE-t kizárólag a rendeletben foglalt szabályok tiszteletben tartásával lehet létrehozni.

Cél

Az egyesülés célja tagjai gazdasági tevékenységeinek megkönnyítése, illetve előmozdítása az erőforrások, tevékenységek és kompetenciák összevonásával. Ez az összevonás jobb eredményeket tesz lehetővé, mint amilyeneket az egyes elszigetelt tevékenységek eredményeznének.

Létrehozás

  • Európai gazdasági egyesülést magán- vagy közjogi jogállással rendelkező társaságok vagy más jogi személyek hozhatnak létre valamely uniós ország jogának megfelelően. Az egyesülés székhelyének az EU-ban kell lennie. Olyan természetes személyek is létrehozhatnak európai gazdasági egyesülést, akik ipari, kereskedelmi, kézműves vagy mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, illetve szakmai vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtanak.
  • Az európai gazdasági egyesülésnek legalább 2 olyan tagjának kell lennie, akik különböző uniós országokból származnak.
  • Az európai gazdasági egyesülés alapító okiratának tartalmaznia kell az egyesülés nevét, székhelyét és célkitűzéseit, adott esetben pedig az egyesülés tagjainak nevét, a bejegyzés számát és helyét, valamint az egyesülés időtartamát, kivéve ha ez határozatlan. Az alapító okiratot az uniós országok által meghatározott nyilvántartáshoz kell benyújtani. A bejegyzés az európai gazdasági egyesüléseknek teljes jogképességet biztosít az egész Európai Unió területén.
  • Az egyesülés nem hívhat fel nyilvános befektetésre.
  • Az egyesülést nem kötelező tőkével megalapítani. Tagjai szabadon bevonhatnak más finanszírozási módokat.

Alkalmazottak

Az európai gazdasági egyesülésnek nem lehet 500-nál több alkalmazottja.

A létrehozás és felszámolás bejelentése

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában meg kell jelentetni az európai gazdasági egyesülés létrehozásáról vagy felszámolásáról szóló értesítést.

Székhely

Az egyesülés székhelyének az Európai Unióban kell lennie. Bizonyos feltételek mellett a székhely áttehető egyik uniós országból a másikba.

Szavazati jog és szervek

Az európai gazdasági egyesülés minden tagjának legalább egy szavazata van. Az egyesülés alapító okirata azonban bizonyos tagoknak egynél több szavazatot is biztosíthat, feltéve, hogy egyetlen tag sem rendelkezik a szavazatok többségével. A rendelet felsorolja azokat a határozatokat, amelyeket egyhangúlag kell meghozni.

Az európai gazdasági egyesülés legalább két szervből áll:

  • az egyesülés közösen eljáró tagjaiból, valamint
  • az igazgatóból vagy igazgatókból.

Az igazgató – vagy több igazgató esetén ezek bármelyike – képviseli az egyesülést harmadik személyekkel szemben, és cselekvései/cselekvéseik kötelezőek az egyesülésre nézve még abban az esetben is, ha a kérdéses cselekvések nem állnak összhangban az egyesülés céljaival.

Nyereség

Az egyesülésnek nem célja a saját nyereségszerzés. Az európai gazdasági egyesülés nyereségét a tagok saját nyereségükként kezelik, és az alapító okiratban található kikötésnek megfelelően osztják el egymás között, külön kikötés hiányában egyenlő arányban. Az európai gazdasági egyesülés nyeresége vagy vesztesége a tagok adózásában jelenik meg.

Korlátlan és egyetemleges felelősség

Az egyesülés alapjául szolgáló szerződéskötési szabadságnak és annak ellensúlyozására, hogy a tagoknak nem kötelező minimális tőkét felmutatni, az egyesülés minden tagja korlátlan és egyetemleges felelősséggel tartozik az egyesülés tartozásaiért.

HÁTTÉR

A rendelet azt az igényt igyekszik kielégíteni, miszerint az Európai Unió egész területén elő kell segíteni a gazdasági tevékenységek összehangolt fejlődését, valamint a nemzeti piacokéhoz hasonló feltételeket biztosító egységes piac kialakítását.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2137/85/EGK rendelete (1985. július 25.) az európai gazdasági egyesülésről (HL L 199., 1985.7.31., 1–99. o.)

utolsó frissítés 20.06.2016

Top