EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az EU Gazdaságpolitikai Bizottsága

Az EU Gazdaságpolitikai Bizottsága

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2000/604/EK határozata: a Gazdaságpolitikai Bizottság összetételéről és alapszabályáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

 • A határozat megerősíti az Európai Unió eredetileg 1974-ben létrehozott Gazdasági Bizottságának feladatait, összetételét, szervezetét és működését.
 • A határozat a gazdasági és monetáris unió (GMU) létrehozásának utolsó szakaszát követte, amikor az árfolyamokat visszavonhatatlanul rögzítették, és a közös valutát (az eurót) bevezették a devizapiacokon és az elektronikus fizetésekben.
 • A határozatot 2003-ban módosították az EU 2004-es bővítésének figyelembevétele érdekében.

FŐBB PONTOK

A bizottság munkája

 • A bizottság létrehozásának célja:
  • hozzájárul a Tanács (pontosabban az EU gazdasági és pénzügyminiszterei – Ecofin) munkájához az EU és az uniós országok gazdaságpolitikáinak és költségvetéseinek koordinálása tekintetében;
  • tanácsot ad az Európai Bizottságnak;
  • részben előkészíti az eurócsoport munkáját.
 • A bizottság:
  • gazdasági elemzéseket végez;
  • bemutatja a véleményét a módszertanokról;
  • vezető szerepet tölt be a Tanács munkájában az európai szemeszter előkészítésében, ideértve a bizottsági tervezeteken alapuló, az uniós országoknak címzett szakpolitikai ajánlásokat;
  • szakpolitikai ajánlásokat, például átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat fogalmaz meg, amelyek célja az EU munkahely-teremtési és a növekedési potenciáljának javítása;
  • hozzájárul a nemzeti gazdaságpolitikák többoldalú felügyeletéhez az uniós országok által végrehajtott strukturális reformok rendszeres értékelése révén;
  • szakpolitikai tanácsot ad az európai beruházási terv azon részére vonatkozóan, amelynek célja a beruházási szabályozási akadályok megszüntetése nemzeti és uniós szinten egyaránt.
 • A bizottság figyelmének középpontjában a következők állnak:
 • A bizottság támogatja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság munkáját. Ez többek között magában foglalja az uniós és nemzeti szintű rövid és középtávú makrogazdasági fejlemények nyomon követését. A bizottság elemzéseket és véleményeket készít a strukturális és a makrogazdasági szakpolitikák kölcsönhatásával kapcsolatban, valamint a bérek alakulása tekintetében.
 • Egyúttal fórumként szolgál a technikai makrogazdasági megbeszélések vonatkozásában az Európai Központi Bank (EKB), a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság, a Bizottság és a szociális partnerek között.

Összetétel és működés

 • A bizottságban minden uniós országot ketten képviselnek, ezenkívül a Bizottság és az EKB két-két képviselőt küld.
 • Amikor a bizottság az eurócsoport formátumban találkozik, tagjai között a Bizottság, az EKB és az euróövezeti országok képviselői vannak.
 • A bizottság kétévente választ elnököt, a bizottság munkáját pedig egy titkárság támogatja.
 • Az ülések bizalmasak, de a jelentések és a vélemények általában nyilvánosan hozzáférhetőek.
 • Amennyiben a bizottsági véleményeket vagy jelentéseket szavazásra bocsátják, a tagok többségi szavazata alapján fogadják el őket. A bizottságnak be kell számolnia a vita során kifejtett kisebbségi vagy eltérő véleményekről is.
 • Az olyan jelentéseket érintő kérdések esetén, amelyben később tanácsi határozathozatalra kerülhet sor, a központi bankok és a Bizottság képviselői nem szavazhatnak.
 • A bizottság több munkacsoportot hozott létre, amelyek konkrét ügyeket vizsgálnak meg:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A HATÁROZAT?

A határozat 2000. október 12 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2000/604/EK határozata (2000. szeptember 29.) a Gazdaságpolitikai Bizottság összetételéről és alapszabályáról (HL L 257., 2000.10.11., 28–31. o.)

A 2000/604/EK határozat későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 11.04.2017

Top