EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR)

Új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

219/2007/EK rendelet az uniós légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet létrehozza a SESAR („Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási [ATM] kutatási) projektet.
 • A SESAR célja, hogy az európai ATM rendszerek – innovatív technológiai és operatív ATM megoldások meghatározása, fejlesztése, hitelesítése és kiépítése általi – korszerűsítése és összehangolása révén javítsa a légiforgalmi szolgáltatás (ATM) teljesítményét.
 • A SESAR közös vállalkozás egy köz- és magánszféra közötti partnerség, amely a SESAR projekt kiépítési szakaszáért felelős. Az Európai Unió és az Eurocontrol – a légi közlekedés biztonságáért felelős európai szervezet – alapította 2007-ben.

FŐBB PONTOK A SESAR KÖZÖS VÁLLALKOZÁSRÓL

 • A SESAR közös vállalkozás az „Egységes európai égbolt” - a kapacitással, valamint a légi közlekedés biztonságával kapcsolatos jövőbeni igények kielégítését szolgáló uniós intézkedéscsomag - technológiai (kutatási és fejlesztési – K+F) komponensének, a SESAR projektnek a kiépítési szakaszáért felelős.
 • Feladata, hogy az ATM főtervvel összhangban 2035-ig magas színvonalú légiforgalmi irányítási infrastruktúrát biztosítson az EU számára, aminek révén a légi közlekedés biztonságosabbá, még inkább környezetbaráttá és hatékonnyá válik kevesebb üzemanyag-felhasználással és ritkább késésekkel járó, közvetlen utak formájában.
 • A SESAR közös vállalkozásban a következők vesznek részt: az Európai Bizottság, az Eurocontrol, navigációs szolgáltatók, a légi utasokat képviselő szervezetek, légtérfelhasználók, szabályozók, repülőtér-üzemeltetők, a légitársaságok, repülőterek és a léginavigációs szolgáltatatás személyzete, tudósok és berendezésgyártók (mintegy 3000 szakértő). A közös vállalkozás egy, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikke alapján e célra létrehozott uniós szerv.
 • Keretei között kidolgozásra került a (2012-ben és 2015-ben módosított) ATM főterv, amelynek keretében meghatározták az ATM rendszerek új generációjának tartalmára, kiépítésére és üzemeltetésére vonatkozó terveket.
 • Emellett időtartamának 2014-es meghosszabbítását követően az EU „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramjának részvételi szabályaival összhangban kezeli a tagoknak szánt támogatások odaítélésére vonatkozó eljárást.

A SESAR közös vállalkozás eddigi eredményei többek között a következők:

 • a világ első négydimenziós (3D + idő) repülése az útvonalkezeléssel kapcsolatos végponttól végpontig történő információcsere ösztönzése céljából;
 • átfogó eszközkészlet a repülőtéri kifutópálya biztonságának növelése céljából; valamint
 • szabad útvonalak a járatok és az üzemanyag-kibocsátás csökkentése céljából.

A SESAR közös vállalkozás kutatási és innovációs programja 2014 óta a következő területekre összpontosít:

 • optimalizált ATM hálózati szolgáltatás;
 • fejlett légiforgalmi szolgáltatások;
 • magas színvonalú repülőtéri műveletek;
 • fejlett, integrált és racionalizált légiközlekedési infrastruktúra.

Finanszírozás

Az EU a TEN-T és az FP7 programokon keresztül 700 millió EUR értékű összeggel járul hozzá a SESAR kiépítési szakaszához, amelyet a „Horizont 2020” program keretében nyújtott 585 millió EUR egészít ki. A „Horizont 2020” program időtartamának figyelembevétele céljából a SESAR keretében meghirdetett pályázati felhívásokat 2020. december 31-ig kell elindítani.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2007. március 3-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

A 219/2007/EK tanácsi rendelet létrehozta a SESAR közös vállalkozást. A rendeletet kétszer módosították, először 2008-ban (az 1361/2008/EK rendelet), majd ezt követően 2014-ben (a 721/2014/EU rendelet), amikor is a SESAR közös vállalkozás időtartamát 2024-ig meghosszabbították.

JOGI AKTUS

A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról (HL L 64., 2007.3.2., 1–11. o.)

A 219/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 08.02.2016

Top