EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Montreali Egyezmény a légi fuvarozók felelősségéről

Montreali Egyezmény a légi fuvarozók felelősségéről

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

2001/539/EK határozat a Montreali Egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről

Egyezmény a Nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről (a Montreali Egyezmény)

MI AZ EGYEZMÉNY ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

 • Az egyezmény célja a légi fuvarozók felelősségére vonatkozó egységes jogszabályok bevezetése a nemzetközi utazások folyamán az utasokat, poggyászt illetve javakat ért károk esetén.
 • A határozat az Európai Közösség (a jelenlegi EU) nevében megköti az egyezményt.

FŐBB PONTOK

Az egyezmény átfogó jogi elveket és szabályokat vezet be, amelyek közül a legfontosabbak a következők:

 • a fuvarozó korlátlan polgári jogi felelősségének elve testi sérülés esetén; ez két szintre oszlik:
  • az első szint a fuvarozó objektív felelőssége 100 000 SDR-ig (különleges lehívási jogok, a Nemzetközi Valutaalap meghatározása alapján, azaz körülbelül 120 000 euróig) terjedő kár esetén;
  • ezen az összegen felül a fuvarozó feltételezhető hibáján alapuló felelősség második szintje, amelyet a fuvarozó csak úgy kerülhet el, ha bebizonyítja vétlenségét (a bizonyítási teher a fuvarozót illeti);
 • az előlegfizetés elve testi sérülés esetén, hogy fedezzék az áldozatok vagy a kártérítésre jogosult személyek azonnali gazdasági szükségleteit;
 • az áldozat vagy a kártérítésre jogosult személyek lehetősége, hogy pert indítsanak az utas elsődleges lakóhelye szerinti bíróságnál;
 • a légi fuvarozók felelősségének növelése késés esetén, illetve a poggyászt ért kár esetén (késés, elvesztés vagy sérülés);
 • a szállítási dokumentumok korszerűsítése (elektronikus légi fuvarlevelek és jegyek);
 • a szerződő fuvarozó (az a fuvarozó, akinek a neve vagy kódja szerepel a repülőjegyen) és a tényleges fuvarozó (a repülést végrehajtó fuvarozó eltérő lehet a szerződő fuvarozótól) felelősségére vonatkozó szabályok egyértelműsítése;
 • a légi fuvarozók megfelelő kötelező biztosításának általános előírása;
 • az úgynevezett „regionális” záradék bevezetése, amely lehetővé teszi az EU-hoz hasonló gazdasági integrációs szervezetek számára, hogy csatlakozhassanak az egyezményhez.

1997-ben az EU elfogadta a 2027/97/EK rendeletet (a légi fuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről), amely korlátlan felelősséget ró az uniós légi fuvarozókra az utasok halála vagy sérülése esetén. A 889/2002/EK rendelet módosítja a 2027/97/EK rendeletet, és a Montreali Egyezményt az uniós légi fuvarozók által működtetett valamennyi belföldi és nemzetközi járatra alkalmazza.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ EGYEZMÉNY ÉS A HATÁROZAT?

A Montreali Egyezmény 2003. november 4. óta hatályos. A határozat 2001. április 5. óta hatályos.

HÁTTÉR

A légi fuvarozók halállal és sérülésekkel kapcsolatos felelősségét szabályozó 1929-es Varsói Egyezmény és későbbi módosításainak hiányossága vezetett a felelősséggel kapcsolatos szabályok korszerűsítéséhez és egységesítéséhez.

1999 májusában a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet szerződő államai megállapodást kötöttek a Varsói Egyezmény szabályainak korszerűsítéséről, átdolgozva ezeket egy olyan különálló jogi eszközbe, amely megfelelő szintű kártérítést biztosít az utasoknak a nemzetközi légi közlekedés során okozott kár esetén.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2001/539/EK határozata (2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 194., 2001.7.18., 38. o.)

Egyezmény a Nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről (a Montreali Egyezmény) (HL L 194., 2001.7.18., 39–49. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács 2027/97/EK rendelete (1997. október 9.) a légi fuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről (HL L 285., 1997.10.17., 1–3. o.)

A 2027/97/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 31.07.2018

Top