Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Biztosítási közvetítés: a fogyasztók jobb védelme

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Biztosítási közvetítés: a fogyasztók jobb védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/92/EK irányelv a biztosítási közvetítésről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • A biztosítási közvetítésről szóló irányelv szabályozza a biztosítási ügynököknek és alkuszoknak a biztosítási termékek értékesítése terén fennálló gyakorlatait.
 • Az irányelv hatálya kiterjed az általános biztosítási termékekre, egyebek mellett a gépjármű-biztosításra, valamint az életbiztosítási kötvényekre, beleértve a befektetési elemeket tartalmazó, például befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékeket* is.

FŐBB PONTOK

 • A biztosítási és viszontbiztosítási* közvetítést végző valamennyi magánszemélyt és vállalkozást bizonyos minimumkövetelmények alapján nyilvántartásba kell venni a székhelyük szerinti uniós országban. E minimumkövetelmények közé tartozik, hogy a közvetítők:
  • rendelkeznek a saját uniós országuk vonatkozó jogszabályai által meghatározott megfelelő tudással és képességekkel,
  • jó hírnévvel bírnak,
  • rendelkeznek szakmai felelősségbiztosítással vagy valamilyen hasonló biztosítékkal a szakmai hanyagságból eredő felelősség esetére,
  • elegendő pénzügyi teljesítőképességgel rendelkeznek az ügyfelek védelmében arra az esetre, ha a biztosítási közvetítő nem képes az ügyfelek által fizetett díjat a biztosítóintézeteknek továbbítani, illetve a biztosítási kötvény keretében érvényesített követelés összegét továbbítani a biztosítottaknak.
 • Az uniós országok elfogadhatnak szigorúbb szabályokat, de csak a saját területükön nyilvántartásba vett biztosítási ügynökök és alkuszok vonatkozásában.
 • A biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítők a székhelyük szerinti országban történt nyilvántartásba vételük alapján más uniós országokban is folytathatnak üzleti tevékenységet.
 • A biztosítási közvetítők kötelesek világos magyarázatot fűzni az ügyfeleknek nyújtott, a termékek megvásárlásával kapcsolatos tanácsukhoz. Írásos formában, pontosan és világosan tájékoztatniuk kell az ügyfeleket arról, hogy egyedi igényeik figyelembe vételével miért az adott termékeket ajánlották.
 • Az uniós országok gondoskodnak arról, hogy a nyilvánosság egy információs ponton keresztül könnyen hozzáférjen a nyilvántartásba vett biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők adataihoz, az uniós országok nyilvántartást végző illetékes hatóságaihoz, valamint azokhoz országokhoz, amelyekben a közvetítők üzleti tevékenységet folytatnak.
 • Az irányelv arra ösztönzi az uniós országokat, hogy hozzanak létre olyan megfelelő és hatékony alternatív vitarendezési eljárásokat, amelyek bíróságon kívüli jogorvoslatot biztosítanak az elégedetlen ügyfelek számára, különösen a FIN-NET hálózaton keresztül.

2016. január 20-án az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a biztosítási értékesítésről szóló irányelvet (2016/97/EU irányelv), amely naprakésszé teszi és felváltja a biztosítási közvetítésről szóló irányelvet. Az új irányelv hatálya kiterjed a teljes elosztási láncra, tehát a közvetlenül az ügyfeleknek értékesítő biztosítókra is (innen az irányelv új elnevezése). Az irányelv – egyebek mellett az árképzés átláthatóbbá tétele és az ügyfelek jobb tájékoztatása révén – továbbfejleszti a biztosítási termékek értékesítésének módját.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

 • A 2002/92/EK irányelv 2003. január 15-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2005. január 14 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.
 • A biztosítási értékesítésről szóló 2016/97/EU irányelv (átdolgozás) 2016. február 22-én lépett hatályba. Az uniós országoknak az irányelvet 2018. február 23 -ig kell átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk az Európai Bizottság biztosítási közvetítéssel foglalkozó oldalán állnak rendelkezésre.

* KULCSFOGALMAK

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek: ezek a termékek lehetőséget nyújtanak az életbiztosítási kötvénytulajdonosoknak arra, hogy pénzüket más kötvénytulajdonosok befizetéseivel kombinálják egy befektetési egységekhez kötött alapban. Ezáltal szélesebb körű (például részvényeket és kötvényeket is tartalmazó) befektetési portfólióba invesztálhatnak, mint amelyet saját forrásaik tettek volna lehetővé.

Viszontbiztosítás: a biztosítók kockázati portfóliójuk bizonyos részeit átruházzák más biztosítóintézetekre, megosztva ezáltal a tetemes összegű követelések kifizetésének kockázatát.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/92/EK irányelve (2002. december 9.) a biztosítási közvetítésről (HL L 9., 2003.1.15., 3–10. o.)

A 2002/92/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/97/EU irányelve (2016. január 20.) a biztosítási értékesítésről (átdolgozás) (HL L 26., 2016.2.2., 19–59. o.)

utolsó frissítés 24.10.2016

Top