EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítmények

This summary has been archived and will not be updated. See 'A hajókról származó, a rakománymaradványokat magukban foglaló hulladékok leadására alkalmas kikötői létesítmények' for an updated information about the subject.

A hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítmények

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2000/59/EK irányelv a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv ösztönzi a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítmények létrehozását és rendelkezésre bocsátását.

Emellett meghatározza a végrehajtás – többek között az ellenőrzések és az információcsere – rendszerét.

FŐBB PONTOK

A következők tartoznak az irányelv hatálya alá:

 • valamennyi hajó, amely valamely uniós ország kikötőjében köt ki, függetlenül attól, hogy milyen zászló alatt hajóznak, kivéve a hadihajókat, illetve az állam tulajdonában lévő, vagy az állam által üzemeltetett hajót, amely kormányzati, és nem kereskedelmi jellegű feladatot lát el;
 • az uniós országok valamennyi kikötője, amelyet általában e hajók keresnek fel.

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a kikötői befogadólétesítmények:

 • kielégítsék a kikötőket használó hajók igényeit túlzott mértékű késedelem okozása nélkül;
 • a kikötő méreteihez és az ott kikötő hajók kategóriáihoz igazodnak, hiszen a nagyobb kikötőkön általában nagyobb a forgalom, illetve nagyobb hajók kötnek ki.

Hulladékgazdálkodás

Valamennyi kikötőben hulladékgazdálkodási tervet kell kidolgozni. Ezeket a terveket az érintett uniós országnak jóvá kell hagynia és értékelnie kell. Legalább háromévente pedig újból jóvá kell hagyni azokat.

Jelentés

Az EU területén található kikötők felé tartó hajók (a halászhajók és a legfeljebb 12 utas szállítására alkalmas kedvtelési célú kishajók kivételével) kapitányai kötelesek bizonyos adatokat bejelenteni, különösen a következőket:

 • a hajókon keletkező hulladék kiürítésének ideje és annak helyszínéül szolgáló utolsó kikötő;
 • a kiürítendő és/vagy a fedélzeten maradó hulladék és maradvány típusa és mértéke, valamint a tárolókapacitás maximális százalékos aránya.

Kiürítés

A hajókon keletkező hulladékot valamely uniós kikötő elhagyását megelőzően ki kell üríteni egy kikötői befogadólétesítményben, kivéve ha a kapitány igazolja, hogy a vízi jármű rendelkezik a célra rendelt tárolókapacitással a kirakodási kikötőig. Valamely uniós ország azonban ez esetben is elrendelheti a hulladék kiürítését a kikötő elhagyását megelőzően, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy:

 • a kirakodási kikötőben nem állnak rendelkezésre megfelelő befogadólétesítmények;
 • vagy a kirakodási kikötő ismeretlen;
 • és ennélfogva fennáll annak a veszélye, hogy a hulladékot a tengerbe ürítik.

Ellenőrzések

Valamely uniós kikötőben üzemelő hajók legalább 25%-át ellenőrizni kell. Az uniós országoknak különös figyelmet kell szentelniük azokra a hajókra, amelyek:

 • nem teljesítették a bejelentésre vonatkozó követelményt;
 • gyanúsíthatóan nem az irányelvvel összhangban ürítették ki a hulladékukat.

Hulladékdíj

A kikötőknek költségtérítési rendszereket kell létrehozniuk a hulladék szárazföldön való kiürítésének ösztönzésére, illetve a tengerbe való ürítésének a megakadályozására. Valamely uniós kikötőbe érkező valamennyi hajó állja a költség egy jelentős részét (amelyet az Európai Bizottság 30%-ban határozott meg), a létesítmények tényleges használatára való tekintet nélkül. A költségek a hajó kategóriájától, típusától és méretétől függően eltérhetnek. A díjak csökkenthetők továbbá, amennyiben a hajó parancsnoka bizonyítani tudja, hogy a hajó környezetgazdálkodása, szerkezeti felépítése, felszereltsége és üzemeltetése olyan, hogy az csökkentett mennyiségű hulladékot termel.

Végrehajtás

A Bizottság által 2015-ben közzétett, az irányelv végrehajtásáról szóló végleges értékelő tanulmány szerint az irányelv részben eredményes, hatékony és koherens. Számos kérdést meghatározott azonban, amelyeket az irányelv felülvizsgálatával kezelni lehetne.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2000. december 28-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2002. december 28- ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A hajókon keletkező hulladék és rakománymaradványok kibocsátásának csökkentésével fokozni lehet a tengeri környezet védelmét.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/59/EK irányelve (2000. november 27.) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről – a Bizottság nyilatkozata (HL L 332., 2000.12.28., 81–90. o.)

A 2000/59/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 24.02.2016

Top