Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Biztonságosabb internet program 2009–2013

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Biztonságosabb internet program 2009–2013

Az online környezet egyre könnyebben hozzáférhető. Amellett, hogy számos előnyt kínál, különböző kockázatokat rejt magában a felhasználók számára. Az internetet egyre gyakrabban használó kiskorúak is kiemelten veszélyeztetettek. A „biztonságosabb internet” program célja a gyermekek online biztonságának erősítése azáltal, hogy fellép nem csupán a jogellenes tartalmak, de a káros online magatartás ellen is.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1351/2008/EK határozata (2008. december 16.) az Internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 348., 2008.12.24.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A határozat létrehozza a 2009–2013 közötti időszakra szóló „biztonságosabb internet” programot, amely a 2005-ben útjára indult biztonságosabb internetért program (Biztonságosabb internet plusz) célkitűzéseit folytatja.

A program célja a gyermekek biztonságának javítása az online környezetben, és a két következő célkitűzésre épül:

  • az új technológiák gyermekek általi használatával kapcsolatos ismeretek elmélyítése;
  • az őket fenyegető kockázatok azonosítása és az e kockázatok elleni küzdelem.

A program a jogellenes és veszélyes tartalmak mellett a káros magatartásra is kiterjed.

Tevékenységek

A program végrehajtása négy cselekvési irányvonal mentén történik:

  • társadalmi tudatosság biztosítása. A tudatosságnövelő tevékenységek elsősorban a gyermekeket, a szülőket és a tanárokat célozzák. Ezek keretében minél több felhasználóhoz kívánnak eljuttatni a kockázatokkal és a megelőzési módszerekkel kapcsolatos releváns információkat. Ezek az intézkedések költséghatékony tájékoztatási eszközök kidolgozását és terjesztését, valamint olyan kapcsolattartó pontok felállítását célozzák, amelyekhez ilyen kérdésekben tanácsért lehet fordulni;
  • küzdelem a jogellenes tartalmak és a káros magatartás ellen. Ezek a tevékenységek a jogellenes online tartalom mennyiségének csökkentésére, valamint a gyermekkel való szexuális visszaélésről készült felvételek terjesztésével, az internetes zaklatással és a szexuális visszaélés előkészületével (grooming) szembeni fellépésre irányulnak. A program Európa-szerte könnyen elérhető kapcsolattartó pontokat kíván a nyilvánosság rendelkezésére bocsátani, hogy az ilyen jellegű visszaéléseket hatékonyan jelenteni tudják. Célja továbbá a káros magatartás elleni küzdelem a lélektani és társadalomtudományi szempontok kezelése révén, kiemelt figyelmet fordítva a technikai megoldások alkalmazásának. Mindemellett a program szorgalmazza a nemzeti, európai és nemzetközi szintű együttműködést, és az érdekelteket az információk és a bevált gyakorlatok cseréjére ösztönzi;
  • az online környezet biztonságosabbá tételének előmozdítása. E tevékenységek célja az ön- és együttszabályozási kezdeményezések ösztönzése az érdekelt felek körében. Ezáltal azt kívánja előmozdítani, hogy a biztonságosabb online környezet létrehozásába gyermekeket is bevonjanak;
  • tudásbázis létrehozása. A tudásbázis az online környezet meglévő és újonnan megjelenő, gyermekek általi felhasználási formáival, valamint az ilyen felhasználáshoz kapcsolódó kockázatokkal és következményekkel kapcsolatos ismereteket tartalmazza majd. A tudásbázist a tervek szerint a gyermekek online biztonságával foglalkozó szakemberekkel folytatott európai együttműködés keretében valósítják meg.

Végrehajtás

A programban az alábbiak vehetnek részt:

  • az Európai Unió tagállamai területén letelepedett jogi személyek;
  • az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon országainak területén letelepedett jogi személyek, amelyek tagjai az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásnak;
  • az európai uniós csatlakozó és tagjelölt országokban, valamint a nyugat-balkáni és az Európával szomszédos országokban letelepedett jogi személyek, a szóban forgó országok közösségi programokban való részvételét szabályozó megállapodásokkal összhangban;
  • olyan harmadik ország területén letelepedett jogi személyek, amely részese egy, a Közösséggel kötött nemzetközi megállapodásnak.

A Bizottság felel a program egészének végrehajtásáért és éves munkaprogramok kidolgozásáért, amelynek során munkáját egy irányítóbizottság segíti.

A programhoz biztosított pénzügyi keret összege a 2009–2013 közötti időszakra 55 millió euró.

Háttér

A biztonságosabb internet program összeegyeztethető a többi közösségi politikával, programmal és intézkedéssel, különösen az i2010: az információs társadalom és a média a növekedés és a foglalkoztatás szolgálatában elnevezésű programmal, a közösségi kutatási és technológiafejlesztési programokkal és a Daphné III. programmal, illetve ezeket kiegészíti.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1351/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

2008.12.24–2013.12.31.

HL L 348., 2008.12.24.

Utolsó frissítés: 26.05.2009

Top