EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az uniós légi utasok jogai a beszállás visszautasítása, járat késése vagy járat törlése esetén

Az uniós légi utasok jogai a beszállás visszautasítása, járat késése vagy járat törlése esetén

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A 261/2004/EK rendelet meghatározza a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályait

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja az utasok magas szintű védelmének biztosítása, visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak biztosítandó kártalanítás és segítség közös szabályainak felállításával.

FŐBB PONTOK

Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

 • az olyan uniós ország területén található repülőtérről induló utasokra, amely uniós országra a Szerződéseket alkalmazni kell; valamint
 • azokra az utasokra, akik egy nem uniós országban található repülőtérről egy olyan uniós ország területén található repülőtérre indulnak, amelyre az EK-szerződéseket alkalmazni kell, amennyiben az üzemeltető légi fuvarozó uniós fuvarozó.

A fentieket azzal a feltétellel lehet alkalmazni, hogy az utasok megerősített helyfoglalással rendelkeznek az érintett légi járaton és – járattörlés kivételével – az előre megjelölt időpontban, vagy ennek hiányában legalább 45 perccel a közzétett indulási időpont előtt utasfelvételre jelentkeznek. A rendelet megállapítja az utasokat megillető jogokat, amikor:

 • akaratuk ellenére beszállásukat visszautasítják;
 • légi járatuk késik;
 • légi járatukat törlik.

A rendelet hatálya nem terjed ki azokra az utasokra, akik:

 • térítésmentesen vagy
 • • a nyilvánosság számára közvetlenül vagy közvetetten nem elérhető csökkentett viteldíjjal utaznak.

Beszállás visszautasítása

Amennyiben egy üzemeltető légi fuvarozó indokoltan arra számít, hogy el fogja utasítani a beszállást egy légi járatra, köteles először önként jelentkezőket keresni, akik előnyökért cserében lemondanak helyfoglalásukról. Amennyiben az önként jelentkező utasok száma nem teszi lehetővé a beszállítást, akkor az üzemeltető légi fuvarozó az utasok beszállását – kártalanítás ellenében – akaratuk ellenére visszautasíthatja.

Az üzemeltető légi fuvarozók elsőbbséget adnak a csökkent mozgásképességű személyek, valamint az őket kísérő személyek szállításának.

Légi járat törlésekor vagy a beszállás visszautasításakor az érintett utasokat a következő jogok illetik meg:

 • a jegy árának visszatérítése hét napon belül, elhelyezés az első indulási pontra visszatérő légi járaton vagy átfoglalás a végső célállomásuk felé;
 • ellátás (étkezési lehetőség és frissítők biztosítása, szállodai elhelyezés, szállítás a repülőtér és a szálláshely között, két díjmentes telefonhívás vagy két telex, faxüzenet vagy e-mail küldése díjmentesen);
 • rögzített összegű kártalanítás az alábbiak szerint:
  • 250 EUR minden 1 500 kilométeres vagy rövidebb repülőútra;
  • 400 EUR minden 1 500 kilométernél hosszabb EU-n belüli repülőútra és minden egyéb, 1 500 és 3 500 kilométer közötti repülőútra;
  • 600 EUR minden, az előző két pontba nem sorolható repülőútra.

Késés

A rendelet háromszintű szankciórendszert vezet be, a következők szerint:

 • hosszú késés (2 óra vagy annál több, a repülési távolságtól függően) – az utasoknak minden esetben díjmentes étkezést és frissítőket, valamint 2 díjmentes telefonhívást, telex- vagy faxüzenetek vagy e-mailek díjmentes küldését kell felajánlani;
 • az indulás időpontja várhatóan a következő nap – ekkor az utasoknak az előbbieken felül szállodai elhelyezést, valamint a repülőtér és a szálláshely közötti szállítást is fel kell ajánlani;
 • legalább 5 órás késés – az utasok választhatják a teljes jegyár visszafizetését, vagy adott esetben az első indulási pontra visszatérő légi járaton történő elhelyezést.

Egy előzetes döntéshozatal iránti kérelemben (C-402/07. és C-432/07. sz. egyesített ügyek), az Európai Unió Bírósága tisztázta, hogy amikor az utasok célállomásukat a menetrend szerinti érkezés időpontjánál 3 órával vagy annál később érik el, akkor (azon utasokhoz hasonlóan, akiknek járatát törölték) térítési átalányt kérhetnek a légitársaságtól, kivéve, ha a késést rendkívüli körülmények okozták. Az egyenlő bánásmód elvének megfelelően azokat az utasokat, akiknek a járata késésben van, és azokét, akiknek a járatát „az utolsó pillanatban” törölték, úgy kell tekinteni, hogy a kártalanítási jog szempontjából hasonló helyzetben vannak, mert azok az utasok hasonló kényelmetlenséget, éspedig időveszteséget szenvednek el.

Törlés

Egy járat törlése esetén az utasoknak a következőket kell felajánlani:

 • ellátás (étkezési lehetőség és frissítők biztosítása, szállodai elhelyezés, szállítás a repülőtér és a szálláshely között, két díjmentes telefonhívás vagy két telex, faxüzenet vagy e-mail küldése díjmentesen);
 • a jegy árának visszatérítése hét napon belül, elhelyezés az első indulási pontra visszatérő légi járaton vagy átfoglalás a végső célállomásuk felé;
 • rögzített összegű kártalanítás az alábbiak szerint:
  • 250 EUR minden 1 500 kilométeres vagy rövidebb repülőútra;
  • 400 EUR minden 1 500 kilométernél hosszabb EU-n belüli repülőútra és minden egyéb, 1 500 és 3 500 kilométer közötti repülőútra;
  • 600 EUR minden, az előző két pontba nem sorolható repülőútra.

Kártalanítás

Kártalanítást kell fizetni, ha az utast a törlésről nem tájékoztatták kellő időben. Nem kell azonban kártalanítást fizetni, ha a légi fuvarozó bizonyítani tudja, hogy a törlést rendkívüli körülmények okozták, amelyek nem lettek volna elkerülhetőek akkor sem, ha minden indokolt intézkedést megtettek volna.

Magasabb vagy alacsonyabb osztályon történő elhelyezés

Amennyiben egy légi fuvarozó egy utast alacsonyabb osztályon helyez el, mint amelyre az a jegyet megvette, akkor 7 napon belül az utas számára vissza kell térítenie:

 • az összes, 1 500 kilométernél nem hosszabb repülőútra váltott jegy árának 30%-át; vagy
 • az uniós országok és Franciaország tengerentúli megyéi közötti légi járatok kivételével minden EU-n belüli, 1 500 kilométernél hosszabb repülőútra és minden egyéb, 1 500 és 3 500 kilométer közötti repülőútra váltott jegy árának 50%-át; vagy
 • az előző két pontba nem sorolható összes repülőútra váltott jegy árának 75%-át, beleértve az uniós országok és Franciaország tengerentúli megyéi közötti légi járatokat is.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2005. február 17. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 46., 2004.2.17., 1–8. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

A Bíróság (negyedik tanács) 2009. november 19-i ítélete. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon és Alana Sturgeon kontra Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) és Stefan Böck és Cornelia Lepuschitz kontra Air France SA (C-432/07). Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Bundesgerichtshof – Németország – és Handelsgericht Wien – Ausztria. Légi közlekedés – 261/2004/EK rendelet – A 2. cikk l) pontja, 5., 6. és 7. cikk – A járat „késésének” és „törlésének” fogalma – Kártalanítás iránti jog a járat késése esetén – A „rendkívüli körülmények” fogalma. C-402/07. és C-432/07. sz. egyesített ügyek.

utolsó frissítés 02.06.2020

Top