EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Közúti közlekedésbiztonság: vezetői engedélyek

Közúti közlekedésbiztonság: vezetői engedélyek

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/126/EK irányelv a vezetői engedélyekről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv új európai vezetői engedélyt vezet be.
 • Az irányelv a 91/439/EGK irányelvet átdolgozza, és hatályon kívül helyezi.

FŐBB PONTOK

Az irányelv a következő intézkedéseket vezeti be:

 • visszaszorítja a csalásokat: az új engedélyt mikrocsippel látták el, amely tartalmazza a kártyára nyomtatott információkat. A személyautóra és motorkerékpárra kiadott vezetői engedélyek 10–15 évre szóló érvényességének bevezetésével lehetővé teszi a biztonsági elemek és a tulajdonossal kapcsolatos információk rendszeres frissítését. Az irányelv új elektronikus hálózatot vezet be, amelynek célja a vezetői engedélyek ellenőrzésével foglalkozó nemzeti hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése.
 • hozzájárul a közúti közlekedésbiztonság javításához: új engedélykategóriát vezet be a könnyű motorkerékpárokra (robogókra), és kötelező előzetes elméleti vizsgát ír elő, a nagyobb súlyú motorkerékpárok tekintetében pedig fokozatos hozzáférést határoz meg. Az irányelv további részleteket ad meg a vizsgakövetelményekre vonatkozóan. A hivatásos sofőrök számára ötévente kötelező orvosi vizsgálatot ír elő. Emellett követelményeket vezet be a vizsgabiztosok képesítésére és képzésére vonatkozóan.

Engedélyek kölcsönös elismerése

Az uniós országok által kiállított engedélyeket kölcsönösen el kell ismerni. Az irányelv a vezetői engedély alábbi kategóriáit határozza meg:

 • AM kategória – két- vagy háromkerekű járművek, amelyek legnagyobb tervezési sebessége nem több, mint 45 km/h, továbbá a könnyű négykerekű motorkerékpárok;
 • A1 kategória – könnyű motorkerékpárok, amelyek hengerűrtartalma nem haladja meg a 125 köbcentimétert, teljesítménye pedig a 11 kW-ot;
 • A2 kategória – 35 kW-nál nem nagyobb teljesítményű motorkerékpárok;
 • A kategória – nehéz motorkerékpárok teljesítménykorlátozás nélkül;
 • B kategória – 3 500 kg-ot meg nem haladó össztömegű, legfeljebb nyolc utas szállítására alkalmas gépjárművek;
 • BE kategória – B kategóriájú gépkocsiból és 3 500 kg-ot meg nem haladó nehézpótkocsiból álló gépjárművek;
 • B1 kategória (opcionális) – négykerekű motorkerékpárok;
 • C1 kategória – 3 500 és 7 500 kg közötti, legfeljebb nyolc utas szállítására alkalmas tehergépjárművek;
 • C1E kategória – C1 vagy B kategóriájú, legfeljebb 12 000 kg össztömegű nehézpótkocsis gépjárművek;
 • C kategória – 3 500 kg össztömeget meghaladó, legfeljebb nyolc személy szállítására alkalmas tehergépjárművek;
 • CE kategória – nehézpótkocsis C kategóriájú gépjárművek;
 • D1 kategória – 16-nál kevesebb utas szállítására alkalmas, 8 m-nél nem hosszabb személyszállító gépjárművek;
 • D1E kategória – nehézpótkocsis D1 kategóriájú gépjárművek;
 • D kategória – több mint nyolc utas szállítására alkalmas személyszállító gépjárművek;
 • DE kategória – nehézpótkocsis D kategóriájú gépjárművek;
 • a 750 kg tömeget meg nem haladó könnyű pótkocsikat B, C1, C, D1 és D kategóriájú gépjárművek vontathatják.

A fenti kategóriák és az irányelv hatálybalépése előtt az uniós országok által kibocsátott vezetői engedélyekben szereplő kategóriák közötti egyenértékűséget az (EU) 2016/1945 határozat ismerteti táblázatos formában.

A vezetői engedélyek kiállításának feltételei

 • A vezetői engedélyeken fel kell tüntetni azokat a feltételeket, amelyek alapján a vezető járművezetésre jogosult. Amennyiben a vezető csak meghatározott gépjárműtípusokat vagy átalakított gépjárműveket vezethet, akkor ezt a vezetői engedélyben szereplő kódnak jeleznie kell.
 • Ezenkívül a vezetői engedélyek kiállítását is feltételekhez kell kötni:
  • C1, C, D1 és D kategóriájú vezetői engedélyt kizárólag olyan járművezetők számára lehet kiállítani, akik már jogosultak B kategóriájú járművek vezetésére;
  • BE, C1E, CE, D1E és DE kategóriájú vezetői engedélyt pedig kizárólag olyan járművezetők számára lehet kiállítani, akik már jogosultak B, C1, C, D1, illetve D kategóriájú járművek vezetésére.
 • A vezetői engedélyek kiállítására megállapított alsó korhatárok a következők:
  • 16 év az AM, A1 (könnyű motorkerékpárok) és B1 (motoros triciklik és négykerekű motorkerékpárok) kategóriák,
  • 18 év az A2, B, BE és C1 kategóriák,
  • 21 év a C, CE, D1 és D1E kategóriák,
  • 24 év pedig a D és DE kategóriák tekintetében.
 • Az uniós országok bizonyos kategóriák esetében meghatározott keretek között megemelhetik vagy csökkenthetik ezt az alsó korhatárt.
 • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a vezetői engedélyt kérelmezők rendelkezzenek a gépjárművek vezetéséhez szükséges ismeretekkel és jártassággal, valamint ennek megfelelő magatartást tanúsítsanak. Ennek értelmében a vizsgának általában az alábbiakból kell állnia:
  • elméleti vizsgából;
  • jártassági és magatartási vizsgából.

Vizsgabiztosok

 • A vizsgabiztosoknak a jártassági és magatartási vizsga lebonyolításához szükséges, megfelelő szintű hozzáértéssel kell rendezniük.
 • Minőségbiztosítási rendszer vonatkozik rájuk, és rendszeres időközönként továbbképzésen kell részt venniük.

A Covid19-világjárvány kitörését követő módosítások

 • Az (EU) 2020/698 rendelet a közúti mobilitás folyamatosságának biztosítása érdekében bizonyos vezetői engedélyek érvényességi idejét a lejáratuktól számított hét hónappal hosszabbítja meg a vezetői engedélyek megújításával kapcsolatos, a Covid19-járvány okozta rendkívüli körülmények következményeként bizonyos uniós országokban először 2020. február 1-jén felmerülő nehézségek miatt.
 • Amennyiben egy uniós ország megállapítja, hogy a vezetői engedélyek megújítása a Covid19-hez kapcsolódó intézkedései miatt valószínűleg 2020. augusztus 31. után is kivitelezhetetlen marad, a szóban forgó időszak meghosszabbítása iránt 2020. augusztus 1-ig indoklással ellátott kérelmet kell benyújtania a Bizottsághoz.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2007. január 19. óta hatályos, és 2011. január 19-ig kellett az uniós országok nemzeti jogába átültetni. Az uniós országoknak 2013. január 19. óta kell az irányelv szabályait alkalmazni.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről (átdolgozott szöveg) (HL L 403., 2006.12.30., 18–60. o.)

A 2006/126/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/698 rendelete (2020. május 25.) a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról (HL L 165., 2020.5.27., 10–24. o.)

A Bizottság (EU) 2016/1945 határozata (2016. október 14.) a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről (HL L 302., 2016.11.9., 62–162. o.)

A Bizottság 575/2014/EU rendelete (2014. május 27.) az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 383/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 47–49. o.).

A Bizottság 383/2012/EU rendelete (2012. május 4.) az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról (HL L 120., 2012.5.5., 1–11. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 22.09.2020

Top