Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A csökkent mozgásképességű személyek jogai a légi közlekedésben

A csökkent mozgásképességű személyek jogai a légi közlekedésben

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1107/2006/EK rendelet a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

  • A rendelet megtiltja, hogy a légi fuvarozók csökkentett mozgásképességük vagy fogyatékosságuk* okán megtagadják az utasok helyfoglalását vagy beszállását.
  • Biztosítja továbbá, hogy ezen utasok díjmentesen rendelkezésre álló segítségnyújtás révén a többi utassal egyenlő feltételekkel vehessék igénybe a légi közlekedést.

FŐBB PONTOK

Kivételek és különleges feltételek

Bizonyos feltételek mellett a légi fuvarozó, képviselője vagy az utazásszervező megtagadhatja csökkent mozgásképességű vagy fogyatékkal élő személy számára a helyfoglalás kiadását vagy e személy beszállítását:

  • amennyiben ez a jogszabályok által előírt biztonsági követelmények teljesítése érdekében szükséges (a légi fuvarozó fel is kérheti az adott személyt, hogy gondoskodjon olyan kísérőről, akinek segítségével be tudja tartani a biztonsági követelményeket);
  • ha a repülőgép vagy ajtóinak mérete következtében a szóban forgó személy beszállítása vagy szállítása fizikailag lehetetlen.

A fenti helyzetek bármelyikének fennállása esetén az érintett személyt haladéktalanul értesíteni kell a visszautasítás okáról. Ilyen esetben minden ésszerű lépést meg kell tenni az érintett személy számára elfogadható alternatív lehetőség felajánlása érdekében. Azon személyek, akiknek beszállását az említett okokból kifolyólag tagadták meg, a 261/2004/EK rendelet értelmében a jegy árának visszatérítésére vagy átfoglalásra jogosultak.

Repülőtéri segítségnyújtás

A csökkent mozgásképességű vagy fogyatékkal élő személyek térítésmentesen igénybe vehetik a rendeletben meghatározott segítségnyújtást:

  • a repülőtereken (induláskor, érkezéskor és átszállás során); valamint
  • a repülőgépek fedélzetén (például mozgást segítő berendezés vagy vakvezető kutyák szállítása).

A repülőtér vezetése e segítségnyújtás finanszírozására külön díjat róhat ki a repülőtér használóira.

Jogsértés és szankciók

Az EU és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országai meghatározzák az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, valamint létrehozzák a panaszkezeléssel foglalkozó független szerveket.

A 261/2004/EK rendelet uniós szinten szabályozza a visszautasított beszállás, illetve a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség kérdését.

Iránymutatások

Az Európai Bizottság 2012-ben a rendelet értelmezésére szolgáló iránymutatásokat tett közzé. Az iránymutatások a légi fuvarozók, illetve a fogyatékkal élő és csökkentett mozgásképességű utasok részéről felmerülő gyakorlati problémákra és bizonytalanságokra nyújtanak megoldást.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2006. augusztus 15-én lépett hatályba.

KULCSFOGALMAK

* Fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személy: bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármilyen fizikai (érzékszervi vagy mozgását érintő, állandó vagy időleges) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy sérülés, más fogyatékossághoz vezető ok, illetve kor miatt korlátozott, ezért kellő figyelmet igényel, és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás egyéni igényeihez való hozzáigazítását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól (HL L 204., 2006.7.26., 1-9. o.)

Az 1107/2006/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 46., 2004.2.17., 1-8. o.)

utolsó frissítés 15.02.2016

Top