EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Megfizethető távközlési szolgáltatások - a felhasználók jogai

This summary has been archived and will not be updated. See 'Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex' for an updated information about the subject.

Megfizethető távközlési szolgáltatások - a felhasználók jogai

Az Európai Unió annak biztosítására törekszik, hogy megfizethető, jó minőségű elektronikus hírközlési szolgáltatások legalább egy minimális készlete álljon valamennyi felhasználó rendelkezésére, a lehető legkisebbre csökkentve egyúttal a piaci torzulásokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról („Egyetemes szolgáltatási irányelv”).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió annak biztosítására törekszik, hogy megfizethető, jó minőségű elektronikus hírközlési szolgáltatások legalább egy minimális készlete álljon valamennyi felhasználó rendelkezésére, a lehető legkisebbre csökkentve egyúttal a piaci torzulásokat.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az „egyetemes szolgáltatási irányelv”’ egyedi szabályokat határoz meg az elektronikus hírközlési szolgáltatások Unión belüli nyújtására. Ezzel összefüggésben:

 • meghatározza egyes kötelező szolgáltatások nyújtásának kötelezettségét (egyetemes szolgáltatás);
 • megállapítja a végfelhasználók jogait és ezekkel összhangban a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózatokat és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások kötelezettségeit.

FŐBB PONTOK

Egyetemes szolgáltatási kötelezettség

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell a következőket:

 • meghatározott minőségű, megfizethető elektronikus hírközlési szolgáltatások valamennyi felhasználó számára a saját területükön, földrajzi helyzetüktől függetlenül;
 • azon felhasználók számára, akik adott helyen nyilvános hírközlő hálózathoz (azaz a nyilvánosság számára elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz, mint amilyen a telefon és az internet) kívánnak kapcsolódni, biztosítják e kapcsolatot (ez fontos például olyan fogyasztók számára, akik vidéki vagy földrajzilag elszigetelt területeken élnek);
 • legalább 1 átfogó telefonkönyv a végfelhasználók számára, amelyet legalább évente egyszer naprakésszé tesznek;
 • a fogyatékossággal élő felhasználók számára a szükségleteikhez igazított szolgáltatásokat kínálnak, a többi felhasználó számára biztosított hozzáféréssel egyenértékű szinten;
 • az alacsony jövedelmű fogyasztókra különleges díjszabás vonatkozik, vagy különleges segítségben részesülnek.

A szolgáltatóknál (a nem feltétlenül nyereséges) egyetemes szolgáltatás nyújtása okán felmerült nettó költségek ellentételezése érdekében az uniós országok kompenzációs mechanizmusokat vezethetnek be.

A felhasználók érdekei és jogai

A fogyasztókat oly módon kell tájékoztatni, amely áttekinthetővé teszi számukra az előfizetett szolgáltatásokat. A szerződésekben i. tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatásra vonatkozó minimális minőségi követelményekről, valamint az arra az esetre adott kompenzációról vagy visszatérítésről, ha a szolgáltatás ezt a szintet nem éri el; ii. meg kell említeni az előfizetői névjegyzékben feltüntetett adatokkal kapcsolatos jogokat; iii. egyértelmű tájékoztatást kell adni a kedvezményes ajánlatokra való jogosultság kritériumairól.

Az irányelv rendelkezik a következőkről is:

 • a fogyasztók azon joga, hogy a helyhez kötött szolgáltatásokat nyújtó vagy mobilszolgáltatótól egy másikhoz lépjenek át 1 munkanapon belül, a régi telefonszám megtartásával;
 • az üzemeltetők azon kötelezettsége, hogy átlátható és időszerű tájékoztatást nyújtsanak az árakról és díjszabásokról;
 • az üzemeltetők azon egyedi kötelezettsége, hogy értesítést küldjenek a szerződéses feltételek megváltozásáról;
 • az üzemeltetők azon kötelezettsége, hogy összehasonlítható és naprakész tájékoztatást tegyenek közzé szolgáltatásuk minőségéről;
 • a fogyasztók azon képessége, hogy az Unióban biztosított valamennyi telefonszámhoz hozzáférjenek;
 • a 112 európai segélyhívószám ingyenes biztosítása, az üzemeltetők felé fennálló azon követelmény mellett, hogy a hívó helyére vonatkozó információt megadják a sürgősségi szolgálatoknak;
 • a 116-os számsík biztosítása a szabványosított közérdekű szolgáltatások részére, ideértve a gyermekek eltűnésének bejelentésére szolgáló segélyvonal telefonszámát.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2002. február 24-től.

HÁTTÉR

Az irányelv az uniós távközlési reformcsomag része, 4 másik irányelvvel (a „keretirányelvvel” , a „hozzáférési irányelvvel” , az „engedélyezési irányelvvel” és az „elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvvel” ), valamint az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló rendelettel együtt.

További információ az Európai Bizottság honlapján, valamint az Európa Önökért honlapon áll rendelkezésre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2002/22/EK irányelv

2002.4.24.

2003.7.24.

HL L 108., 2002.4.24., 51-77. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/136/EK irányelv

2009.12.19.

2011.5.25.

HL L 337., 2009.12.18. 11-36. o.

Helyesbítés a 2009/136/EK irányelvhez

-

-

HL L 241., 2013.9.10., 9. o.

utolsó frissítés 22.09.2015

Top