EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás

Az Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

95/93/EGK rendelet az Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja annak biztosítása, hogy amennyiben nincs elegendő repülőtér-kapacitás, a rendelkezésre álló le- és felszállási résidőket* hatékonyan használják ki, továbbá egyenértékűen, megkülönböztetésmentesen és átláthatóan osszák ki.

FŐBB PONTOK

 • A rendelet objektív kritériumokat állapít meg, amelyek alapján egy repülőtér koordinált repülőtérnek* vagy menetrend-egyeztetett repülőtérnek* tekinthető, mivel nincs elegendő kapacitása.
 • Az uniós országok koordinált repülőtérnek tekinthetnek bármilyen repülőteret, feltéve, hogy:
  • kapacitáselemzést végeznek; és
  • jelentős kapacitáshiány van, melynek rövid távú megoldására nincs lehetőség.

Koordinátor/Menetrend-egyeztető

 • A menetrend-egyeztetett vagy koordinált repülőtérért felelős uniós ország feladata, hogy a légi járművek mozgásának megtervezésével kapcsolatban elegendő koordinálási tapasztalattal rendelkező természetes vagy jogi személyt nevezzen ki menetrend-egyeztetői vagy repülőtéri koordinátori beosztásba.
 • A koordinátor/menetrend-egyeztető a feladatait semleges, megkülönböztetésmentes és átlátható módon végzi, funkcionálisan elkülönítve valamennyi érdekelt féltől.
 • A koordinátorok tevékenységét finanszírozó rendszer biztosítja a koordinátorok független jogállását. Ugyanaz a koordinátor egyszerre több repülőtérhez is kijelölhető.

Repülőtér-kapacitás

 • Az illetékes hatóságok gondoskodnak a résidőkiosztásra rendelkezésre álló kapacitás évente kétszeri meghatározásáról a nemzetközi repülésben érvényes két (téli és nyári) menetrendi időszak szerint. A repülőtér kapacitásának kiszámításához a légiforgalom lebonyolítási lehetőségeinek objektív elemzését veszik alapul.
 • A légifuvarozóknak a koordinátor kérésére tájékoztatást kell adniuk.

A koordinációs bizottság

 • Az illetékes uniós országnak kell biztosítania, hogy valamennyi koordinált repülőtéren koordinációs bizottságot hozzanak létre.
 • A koordinációs bizottság javaslatokat tesz és tanácsot ad a koordinátor számára a repülőtér kapacitásával kapcsolatos valamennyi kérdésről, különös tekintettel a következőkre:
  • a kapacitás növelésének lehetőségei;
  • koordinációs paraméterek;
  • figyelemmel kísérési módszerek; és
  • helyi iránymutatások.
 • Az e bizottságbeli tagság nyitott a következők számára:
  • a repülőteret használó légifuvarozók;
  • a repülőtér irányító szervezete;
  • a légiforgalmi irányítás hatóságai;
  • általános repülési képviselők.

A résidők kiosztásának eljárása

 • A résidők kiosztására az az általános elv vonatkozik, hogy azon légifuvarozó, amely a résidősorozatokat a nyári/téli menetrendi időszak legalább 80 %-ában felhasználta, ugyanezen résidősorozatra jogosult a következő év azonos menetrendi időszakában („történeti jogok”). Következésképpen azok a résidők, amelyeket a légi fuvarozók nem használnak ki, újból kiosztásra kerülnek (az ún. „használd vagy elveszíted” szabály).
 • Résidőalapokat lehet létrehozni, amelyek tartalmazzák az újonnan létrehozott vagy fel nem használt résidőket és azokat a résidőket, amelyeket egy légifuvarozó visszaadott, vagy amelyek másképp váltak hozzáférhetővé.
 • A koordinátor továbbá figyelembe veszi a légiközlekedési ágazat által megállapított további szabályokat és iránymutatásokat, valamint azon helyi iránymutatásokat, amelyeket a koordinációs bizottság javasol és az uniós ország vagy bármely más, a kérdéses repülőtérért felelős illetékes szerv jóváhagy.
 • Ha egy résidőkérelmet nem lehet kielégíteni, akkor a koordinátornak értesítenie kell a légifuvarozót az elutasítás okairól, és meg kell adnia a legközelebbi rendelkezésre álló résidőt.
 • A résidők kizárólag meghatározott körülmények között cserélhetők ki, illetve ruházhatók át két légifuvarozó között (például részleges vagy teljes átvétel, vagy átruházás egy másik légiútvonalra vagy közlekedési módra). Ebben az esetben ezt a koordinátornak kifejezetten meg kell erősítenie.
 • Egy uniós ország fenntarthat bizonyos résidőket a regionális szolgáltatásokra.

Végrehajtás

 • Az illetékes légiforgalmi szolgáltatási hatóságok elutasíthatják egy légifuvarozó repülési tervét, ha a légifuvarozó anélkül kíván leszállni vagy felszállni egy koordinált repülőtéren, hogy rendelkezne a koordinátor által kiosztott résidővel.
 • Azon légifuvarozókkal kapcsolatban, amelyek ismételten és szándékosan olyan időpontban üzemeltetnek légiközlekedési szolgáltatásokat, amely jelentősen eltér a kiosztott résidőtől, vagy a résidőket a kiosztás idején meghatározottól jelentősen eltérő módon használják, a koordinátor dönthet úgy, hogy visszavonja a légifuvarozónak adott konkrét résidősorozatot. Következésképpen ez a légifuvarozó elveszítheti a történeti jogait.
 • Az uniós országok kötelesek gondoskodni arról, hogy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók álljanak rendelkezésre az effajta helyzetek kezelésére.

Módosítások

Az eredeti rendeletet öt alkalommal módosították:

 • 2002-ben, a 2001. szeptemberi terrortámadásokat követően annak érdekében, hogy lehetővé tegye a légifuvarozók számára a számukra 2001-re kiosztott résidők 2002 nyarára és a 2002/2003-as téli menetrendi időszakra történő fenntartását (894/2002/EK rendelet);
 • 2003-ban, az Irak ellen indított háború és a súlyos akut légzőszervi szindróma járvány kitörése miatt, hogy a 2003-as időszakra kiosztott résidők ki nem használtsága miatt a légifuvarozók ne veszítsék el a jogosultságukat ezekre a résidőkre (1554/2003/EK rendelet);
 • 2004-ben, annak érdekében, hogy számos különböző pontra vonatkozóan tisztázza a fennálló rendszer alkalmazását, beleértve a koordinátorok független jogállását és a résidőkiosztási eljárások működését (793/2004/EK rendelet);
 • 2009-ben, tekintettel a globális gazdasági és pénzügyi válságra, hogy a 2009-es nyári menetrendi időszakra kiosztott résidők ki nem használtsága miatt a légifuvarozók ne veszítsék el a jogosultságukat ezekre a résidőkre (545/2009/EK rendelet);
 • 2020-ban, tekintettel a Covid19-válságra, hogy a 2020. márciusi (valamint a Kínába és a Hongkongba vezető útvonalakra vonatkozóan a 2020. január 23. és február 29. közötti időszakra) és a 2020. nyári menetrendi időszakra kiosztott résidők ki nem használtsága miatt a légifuvarozók ne veszítsék el a jogosultságukat ezekre a résidőkre ((EU) 2020/459 rendelet).

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 1993. február 22. óta van hatályban.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Résidő: egy koordinátor által koordinált repülőtéren légiközlekedési szolgáltatás működtetéséhez szükséges repülőtéri infrastruktúra teljes körének le- és felszállás céljából, egy adott napon és időpontban történő használatára adott engedély.
Koordinált repülőtér: olyan repülőtér, ahol nagy a forgalmi torlódás, ahol az igények meghaladják a kapacitást a vonatkozó időszakban, és ahol a fel- és leszálláshoz a koordinátornak ki kell osztania a légifuvarozó számára a résidőt.
Menetrend-egyeztetett repülőtér: olyan repülőtér, ahol bizonyos időszakokban fennáll a torlódás lehetősége, és ahová menetrend-egyeztetőt neveztek ki annak érdekében, hogy összehangolja az adott repülőtéren szolgáltatásokat üzemeltető vagy üzemeltetni szándékozó légifuvarozók működését.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1–6. o.)

A 95/93/EGK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye az Európa Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló, módosított 95/93/EK rendelet alkalmazásáról (COM (2008) 227 végleges, 2008.4.30.)

A Bizottság közleménye – A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 793/2004/EK rendelet alkalmazásáról (COM(2007) 704 végleges, 2007.11.15.)

utolsó frissítés 11.05.2020

Top