EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Légiforgalmi szolgáltatás: a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezése és használata

Légiforgalmi szolgáltatás: a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezése és használata

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

551/2004/EK rendelet – a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról („légtérrendelet”)

MI A RENDELET CÉLJA?

  • E rendelet – az 549/2004/EK rendelet szerinti (lásd az összefoglalót) egységes európai égbolt létrehozását célzó légiforgalmi szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag részeként – az európai légtér optimális használatát, ezáltal pedig a késések csökkentését, valamint a légi közlekedés növekedésének előmozdítását célozza.
  • A rendeletet az 1070/2009/EK rendelet módosította azzal a szándékkal, hogy kiterjessze az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség hatásköreit a légiforgalmi szolgáltatások biztonságára. Ez a módosítás lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy végrehajtsa az intézkedéseknek a műszaki vagy üzemeltetési fejlemények következtében szükségessé váló korszerűsítését, valamint megállapítsa egyes hálózatkezelési funkciók alapvető követelményeit és az ellátásukra szolgáló eljárásokat.

FŐBB PONTOK

Az egységes európai égbolt létrehozása

Céljai a következők:

  • eszközök biztosítása a légiforgalmi kapacitás ingadozásainak kezelése céljából;
  • a biztonság javítása: azonos biztonsági szintek betartásának biztosítása valamennyi uniós ország légiforgalmi irányítási rendszerei és eljárásai tekintetében;
  • a légiforgalmi szolgáltatásnyújtással kapcsolatos töredezettség csökkentése: a légiforgalmi szolgáltatás és annak szervezésével kapcsolatos, eltérő nemzeti megközelítések következetlenségeket és hiányosságokat eredményeznek, ami kedvezőtlenül hat a belső légiközlekedési piacra;
  • a katonai rendszerek légiforgalmi irányítás szervezésébe történő fokozott integrálása;
  • az új technológia bevezetésének elősegítése.

Hálózatkezelés és -tervezés

A kezdeményezések nemzeti szinten és a funkcionális légtérblokkok szintjén történő támogatása céljából a légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciók lehetővé teszik majd a légtér optimális kihasználását, illetve biztosítják, hogy a légtérfelhasználók a kívánt útvonalakon repülhessenek, eközben pedig hozzájárulnak a légtérhez és a léginavigációs szolgáltatásokhoz való maximális hozzáféréshez.

Rugalmas légtérfelhasználás

A polgári és a katonai hatóságok közötti koordináció megerősítésére kerül sor, különösen a légtér katonai célokra történő felosztása és hatékony felhasználása – többek között a felosztásra és a felhasználásra, különösen pedig a polgári légi járatokhoz való hozzáférésre irányadó követelmények és elvek – tekintetében.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2004. április 20. óta van hatályban.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról (légtérrendelet) (HL L 96., 2004.3.31., 20–25. o.)

Az 551/2004/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1–122. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (keretrendelet) (HL L 96., 2004.3.31., 1–9. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 08.05.2020

Top