Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Az egységes európai égbolt (SES) létrehozására vonatkozó keret

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Az egységes európai égbolt (SES) létrehozására vonatkozó keret

Az egységes európai égbolt egy olyan intézkedéscsomag, amely a kapacitásra és a légi közlekedés biztonságára vonatkozó jövőbeli szükségleteket hivatott biztosítani. Mind a polgári, mind a katonai ágazatra kiterjed, és egyformán magában foglalja a repülés szabályozási, gazdasági, biztonsági, környezeti, technológiai és intézményi vonatkozásait. Célja, hogy véget vessen a légiforgalmi szolgáltatások szervezését az 1960-as évek óta változatlan formában meghatározó gyakorlatnak, amely egyik fő oka a légi forgalom napjainkban tapasztalható torlódásának.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (keretrendelet) – A tagállamok nyilatkozata az egységes európai égbolttal kapcsolatos katonai kérdésekről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet egy a légiforgalmi szolgáltatásról szóló jogszabálycsomag részét képezi, amelynek feladata, hogy 2004. december 31-ig létrehozza az egységes európai égboltot. Az egységes európai égbolt célkitűzése, hogy garantálja az európai légtér optimális kihasználását, kielégítve a légtér valamennyi használójának szükségleteit.

Az egységes európai égboltról szóló csomag részét alkotja ezen a keretrendeleten kívül három műszaki rendelet is, amelyek a léginavigációs szolgáltatások ellátásáról, a légtér szervezéséről és használatáról, valamint az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szólnak. E rendeletek feladata mindenekelőtt a biztonság növelése és megerősítése, valamint a légtér szerkezetének átalakítása a nemzeti határok helyett a forgalom alapján.

E rendelet célja a jelenleg érvényes biztonsági normáknak és az európai általános légi forgalom átfogó hatékonyságának javítása, a kapacitások optimalizálása valamennyi légtérhasználó igényeinek kielégítését szem előtt tartva, valamint a késések minimális szintre csökkentése.

Nemzeti felügyeleti hatóságok

Az EU-tagállamoknak közösen vagy egyenként ki kell jelölniük vagy létre kell hozniuk egy vagy több szervet mint nemzeti felügyeleti hatóságokat, hogy azok lássák el az ilyen hatóságok számára meghatározott feladatokat. A nemzeti felügyeleti hatóságok függetlenek a léginavigációs szolgáltatóktól.

Az egységes égbolttal foglalkozó bizottság

E rendelet hatályba lépésével létrejön az egységes égbolttal foglalkozó bizottság, amely segíti a Bizottságot az egységes európai égbolt igazgatására irányuló munkájában, és gondoskodik arról, hogy megfelelően figyelembe vegyék valamennyi felhasználói csoport érdekeit. Ez a testület EU-tagállamonként két-két képviselőből áll, elnöki tisztét pedig a Bizottság képviselője tölti be.

Katonai kérdések

Az EU-tagállamok az egységes európai égbolttal kapcsolatos katonai kérdésekre vonatkozóan általános nyilatkozatot fogadtak el. Ebben kimondják, hogy az összes EU-tagállam által szükségesnek ítélt mértékben fogják javítani a polgári és katonai együttműködést.

Ágazati konzultációs testület

Az ágazati konzultációs testület tanácsokat ad a Bizottságnak az egységes európai égbolt megvalósításával kapcsolatban.

A testület a léginavigációs szolgáltatóknak, a légtérfelhasználók egyesületeinek, a repülőterek üzemeltetőinek, a repülőgépgyártó iparnak és a szakszemélyzet érdekképviseleti szerveinek a képviselőiből áll.

Végrehajtási szabályok

Az Eurocontrol feladata, hogy az egységes égbolttal foglalkozó bizottság keretében elfogadott megbízások alapján részt vegyen a hatáskörébe tartozó végrehajtási szabályok kidolgozásában.

A működés felülvizsgálata

A Bizottság 390/2013/EU végrehajtási rendelete létrehozott egy, a működés felülvizsgálatára szolgáló rendszert, amelynek célja, hogy javítsa a léginavigációs szolgálatok működését és a hálózati funkciókat az egységes európai égbolt keretében. Az alábbiakból áll:

  • egész Európára vonatkozó működési célértékek kulcsfontosságú területekre, azaz a biztonságra, a környezetvédelemre, a kapacitásra és a költséghatékonyságra vonatkozóan;
  • működési célértékeket is tartalmazó nemzeti tervek az egész Európára vonatkozó működési célértékekkel való összehangolás biztosítása érdekében;
  • a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók működésének rendszeres felülvizsgálata és ellenőrzése.

Védelmi intézkedések

Végül a rendelet nem gátolja az EU-tagállamokat abban, hogy meghozzák az alapvető biztonsági vagy védelmi politikai érdekeik megóvásához szükséges intézkedéseket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

549/2004/EK rendelet

2004.4.20.

[ndash

HL L 96., 2004.3.31.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1070/2009/EK rendelet

2009.12.4.

HL L 300., 2009.11.14.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 390/2013/EU végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról [Hivatalos Lap L 128., 2013.5.9.].

A Bizottság 391/2013/EU végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról [Hivatalos Lap L 128., 2013.5.9.].

A Bizottság 409/2013/EU végrehajtási rendelete a közös projektek meghatározásáról, az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának létrehozásáról, valamint a főterv kivitelezését támogató ösztönzők megállapításáról [Hivatalos Lap L 123., 2013.5.4.].

A Bizottság 1216/2011/EU végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról szóló 691/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 310., 2011.11.25.].

A Bizottság 677/2011/EU rendelete a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 691/2010/EU rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 185., 2011.7.15.]

A Bizottság 283/2011/EU rendelete a 633/2007/EK rendeletnek a 7. cikkben említett átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 77., 2011.3.23.].

A Bizottság határozata 2011/121/EU a léginavigációs szolgálatok 2012-2014 közötti időszakra vonatkozó európai uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek meghatározásáról [Hivatalos Lap L 48., 2011.2.23.].

A Bizottság közleménye (2011. január 24.): Jelentés a SESAR közös vállalkozás időközi értékeléséről és az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv végrehajtása terén tett előrehaladásról [COM(2011) 14 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2011. november 14.): Jelentés az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról: ideje cselekedni [COM(2011) 731 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 1191/2010/EU rendelete a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló 1794/2006/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 333., 2010.12.17.].

A Bizottság 929/2010/EU rendelete az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 273., 2010.10.19.].

A Bizottság 691/2010/EU rendelete a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 201., 2010.8.3.].

A Bizottság 255/2010/EU rendelete a légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 80., 2010.3.26.].

A Bizottság 73/2010/EU rendelete a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról [Hivatalos Lap L 23., 2010.1.27.].

A Bizottság 262/2009/EK rendelete az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 84., 2009.3.31.].

A Bizottság 30/2009/EK rendelete az 1032/2006/EK rendeletnek az adatkapcsolat-szolgáltatásokat támogató repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 13., 2009.1.17.].

A Bizottság 29/2009/EK rendelete az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 13., 2009.1.17.].

A Tanács 1361/2008/EK rendelete az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 352., 2008.12.31.].

A Bizottság közleménye (2007. december 20.): Első jelentés az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok alkalmazásáról Eredmények és további lépések [COM(2007) 845 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 1315/2007/EK rendelete a légi forgalom szervezésében ellátandó repülésbiztonsági felügyeletről és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 291., 2007.11.9.].

A Bizottság 633/2007/EK rendelete az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légijáratok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 146., 2007.6.8.].

A Tanács 219/2007/EK rendelete az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról [Hivatalos Lap L 64., 2007.3.2.].

A Bizottság 1794/2006/EK rendelete a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról [Hivatalos Lap L 341., 2006.12.7.].

A Bizottság 1032/2006/EK rendelete az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 186 (2006.7.7.)].

A Bizottság 1033/2006/EK rendelete az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről [Hivatalos Lap L 186., 2006.7.7.].

A Bizottság 730/2006/EK rendelete a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról [Hivatalos Lap L128., 2006.5.16.].

A Bizottság 2150/2005/EK rendelete a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 342., 2005.12.24.].

A Bizottság 2096/2005/EK rendelete a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 335., 2005.12.21.].

Az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK rendelete a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról (léginavigációs-szolgálati rendelet) [Hivatalos Lap L 96., 2004.3.31.].

Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról (légtérrendelet) [Hivatalos Lap L 96., 2004.3.31.].

Az Európai Parlament és a Tanács 552/2004/EK rendelete az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról (átjárhatósági rendelet) [Hivatalos Lap L 96., 2004.3.31.].

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (1999. december 1.): Az egységes európai égbolt létrehozása [COM(1999) 614 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

JAVASLATOK

Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egységes európai égbolt végrehajtásáról (átdolgozás) [COM(2013) 410 végleges, 2013.6.11. - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról [COM(2013) 409 végleges, 2013.6.11. - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 09.02.2014

Top