Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Harmadik országok állampolgárai – a huzamos tartózkodásra vonatkozó szabályok

Harmadik országok állampolgárai – a huzamos tartózkodásra vonatkozó szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/109/EK irányelv a nem uniós országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv azon Európai Unión kívüli polgároknak (harmadik országbeli állampolgároknak*) nyújtott huzamos tartózkodási engedélyek megadásával és visszavonásával kapcsolatos feltételeket határozza meg, akik legalább öt éve jogszerűen élnek az Európai Unió (EU) valamely országában.
 • Meghatározza jogaikat, valamint azokat a területeket, amelyeken az uniós polgárokkal egyenlő bánásmódot élvezhetnek.
 • Meghatározza továbbá az abban az esetben alkalmazandó feltételeket is, amikor ezen állampolgárok valamely másik uniós országba kívánnak költözni.

FŐBB PONTOK

 • A huzamos tartózkodási jogállás megszerzéséhez a harmadik országok állampolgárainak már legalább öt éve – jogszerűen és folyamatosan – valamely uniós országban kell élniük.
 • Az öt év számításakor engedélyezhető ezen belül ennek kevesebb mint hat hónapig tartó megszakítása, illetve legfeljebb összesen tíz hónap távollét.
 • A harmadik országok állampolgárainak bizonyítaniuk kell, hogy stabil és rendszeres gazdasági erőforrásból tudják magukat és családjukat fenntartani, valamint, hogy rendelkeznek betegbiztosítással.
 • A nemzeti hatóságoknak a kérelmek beérkezésétől számított hat hónapon belül határozatot kell hozniuk azokról, a megfelelő dokumentumokat is mellékelve.
 • A hatóságok közrendi vagy közbiztonsági okokra hivatkozva elutasíthatják a tartózkodási jogállásra irányuló kérelmeket, gazdasági okokból azonban nem.
 • A sikeres kérelmezők legalább öt évig érvényes, automatikusan megújuló tartózkodási engedélyt kapnak.
 • A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezők elveszíthetik jogállásukat,
  • ha azt csalás útján szerezték meg;
  • kiutasítási végzés esetén, amelyet azért hoztak, mert az illetőt a közrendre vagy közbiztonságra nézve komoly fenyegetésnek tartják; vagy
  • ha tizenkét egymást követő hónapra elhagyják az EU területét.
 • A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezők az adott ország állampolgáraival egyenlő bánásmódban részesülnek a foglalkoztatáshoz, az oktatáshoz, a társadalombiztosításhoz, az adózáshoz és az egyesülés szabadságához hasonló területeken. Bizonyos esetekben azonban az uniós országok korlátozhatják ezt az egyenlő bánásmódot.
 • A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezők elmehetnek másik uniós országba is, hogy ott három hónapnál hosszabb ideig éljenek, dolgozzanak vagy tanuljanak, feltéve, ha eleget tesznek bizonyos feltételeknek. Elkísérhetik őket családtagjaik is.
 • Az uniós országok között nemzeti kapcsolattartó pontok küldik meg, illetve fogadják a vonatkozó információkat.
 • Nem vonatkozik a jogszabály a harmadik országbeli állampolgárok egyes kategóriáira, így például a diákokra vagy az au pair tevékenységet végző személyekhez és az idénymunkásokhoz hasonlóan ideiglenes munkát ellátó személyekre.

A jogszabály hatálya nem terjed ki az Egyesült Királyságra, Írországra, illetve Dániára, ahol különleges intézkedések vannak hatályban a bevándorlás- és a menedékügyi politikára vonatkozóan.

2011-ben módosították az irányelvet annak a menekültekhez és hontalanokhoz hasonló, nemzetközi védelmet élvező harmadik országbeli állampolgárokra való kiterjesztése érdekében is.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

A rendelet 2004. január 23-tól alkalmazandó. Az uniós országoknak 2006. január 23 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Harmadik ország állampolgára: bárki, aki nem valamely uniós ország állampolgára.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról (HL L 16. 2004.1.23., 44–53. o.)

A 2003/109/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2004/114/EK irányelve (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről (HL L 375., 2004.12.23., 12–18. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21–57. o.)

utolsó frissítés 23.08.2016

Top