EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések

This summary has been archived and will not be updated. See 'Közbeszerzési szerződések – egyértelmű alapvető szabályok meghatározása' for an updated information about the subject.

Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések

E jogszabály célja, hogy nyitott piacot biztosítson a közbeszerzések számára, valamint biztosítsa az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó szabályok pártatlan alkalmazását.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2004/17/EK irányelv az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló európai uniós közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó szabályokat határoz meg. Célja annak biztosítása, hogy a közbeszerzés folyamata tisztességesen zajlik és nyitott az EU valamennyi területéről származó ajánlattevő számára.

Az irányelv hatálya

A jogszabály hatálya a közművekre, telekommunikációs szolgáltatásokra, szolgáltatási koncesszióra (például meglévő autóparkoló működtetésére), valamint egyes védelemre és biztonságra irányuló közbeszerzési szerződéseken (a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatok ilyen szerződésein) kívül a legtöbb közbeszerzési szerződésre kiterjed.

A közbeszerzési eljárás négy típusa

 • nyílt eljárás: bármely fél nyújthat be ajánlatot;
 • meghívásos eljárás: bármely fél kérheti az eljárásban való részvételét, és az ajánlatkérő szerv dönti el, hogy mely feleket hívja meg ajánlat benyújtására;
 • tárgyalásos eljárás: az ajánlatkérő szervek egyeztetik közvetlenül a szerződéses feltételeket;
 • összetettebb szerződések esetében, ahol a szerződő jogi személy az eljárásba bevett jelöltekkel egyeztet a követelményekről és megoldásokról („versenypárbeszéd”).

Átláthatóság

Az átláthatóságot a közbeszerzési szerződésekről szóló hirdetményeknek az EU Hivatalos Lapjában és a TED adatbázisban, valamint nemzeti szinten történő közzététele biztosítja. Valamennyi közzétételnek azonos információkat kell tartalmaznia annak érdekében, hogy egyetlen ajánlattevőt se részesítsenek előnyben. A hirdetmények többek között a következő információkat tartalmazzák:

 • az ajánlattétel határideje,
 • az ajánlattétel nyelve(i),
 • a szerződés-odaítélés kritériumai és azok relatív súlyozása,
 • az ajánlathoz mellékelendő tanúsítványok/dokumentumok, amelyek lehetővé teszik a jelöltnek a szerződés végrehajtására való alkalmasságát.

A szerződések odaítélése

A szerződések odaítélésére a következők alapján kerül sor:

 • a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat (olyan kritériumok alapján, mint a minőség, az ár, a műszaki érték, a vevőszolgálat); vagy
 • a legalacsonyabb ár.

Értékhatárok

Valamennyi, megadott értékhatáron felüli értékkel bíró közbeszerzési szerződésre kiterjed az irányelv. Az értékhatárokat kétévente számítják ki.

2014. január 1-től kezdve az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó, az 1336/2013/EU rendelet által módosított fő értékhatárok a következők:

Központi kormányzati szervek

 • építési beruházásokra irányuló szerződések, építési beruházásokra irányuló koncessziós szerződések, építési beruházásokra irányuló támogatott szerződések: 5 186 000 EUR;
 • valamennyi (például építészeti tervre vonatkozó) tervpályázat, valamennyi ajánlattevő szervek által támogatott szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés, valamint a IIA. mellékletben felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó szerződések (a K+F szolgáltatások és egyes telekommunikációs szolgáltatások kivételével): 134 000 EUR;
 • a IIB. mellékletben felsorolt szolgáltatásokra, a K+F szolgáltatásokra és egyes telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó szerződések: 207 000 EUR;
 • minden, nem a védelem területén működő központi kormányzati ajánlatkérő szervek által odaítélt, árubeszerzésre vonatkozó szerződés: 134 000 EUR.

A védelem területén működő központi kormányzati ajánlatkérő szervek által odaítélt, árubeszerzésre vonatkozó szerződések: (i) az V. mellékletben felsorolt termékekre vonatkozóan: 134 000 EUR; (ii) más termékekre vonatkozóan: 207 000 EUR.

Központi szint alatti ajánlatkérő szervek

 • építési beruházásokra irányuló szerződések, építési beruházásokra irányuló koncessziós szerződések, építési beruházásokra irányuló támogatott szerződések: 5 186 000 EUR;
 • valamennyi szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, tervpályázat, valamint támogatott, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés és árubeszerzésre vonatkozó szerződés: 207 000 EUR.

A 2004/18/EK irányelv 2016.4.18-ig marad hatályban, amely napon hatályba lép a helyébe lépő új irányelv (a 2014/24/EU irányelv).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 114-240. o.)

A 2004/18/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 1-113. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelvelve közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65-242. o.)

utolsó frissítés 30.09.2015

Top