Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések

E jogszabály célja, hogy nyitott piacot biztosítson a közbeszerzések számára, valamint biztosítsa az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó szabályok pártatlan alkalmazását.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2004/17/EK irányelv az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló európai uniós közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó szabályokat határoz meg. Célja annak biztosítása, hogy a közbeszerzés folyamata tisztességesen zajlik és nyitott az EU valamennyi területéről származó ajánlattevő számára.

Az irányelv hatálya

A jogszabály hatálya a közművekre, telekommunikációs szolgáltatásokra, szolgáltatási koncesszióra (például meglévő autóparkoló működtetésére), valamint egyes védelemre és biztonságra irányuló közbeszerzési szerződéseken (a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatok ilyen szerződésein) kívül a legtöbb közbeszerzési szerződésre kiterjed.

A közbeszerzési eljárás négy típusa

 • nyílt eljárás: bármely fél nyújthat be ajánlatot;
 • meghívásos eljárás: bármely fél kérheti az eljárásban való részvételét, és az ajánlatkérő szerv dönti el, hogy mely feleket hívja meg ajánlat benyújtására;
 • tárgyalásos eljárás: az ajánlatkérő szervek egyeztetik közvetlenül a szerződéses feltételeket;
 • összetettebb szerződések esetében, ahol a szerződő jogi személy az eljárásba bevett jelöltekkel egyeztet a követelményekről és megoldásokról („versenypárbeszéd”).

Átláthatóság

Az átláthatóságot a közbeszerzési szerződésekről szóló hirdetményeknek az EU Hivatalos Lapjában és a TED adatbázisban, valamint nemzeti szinten történő közzététele biztosítja. Valamennyi közzétételnek azonos információkat kell tartalmaznia annak érdekében, hogy egyetlen ajánlattevőt se részesítsenek előnyben. A hirdetmények többek között a következő információkat tartalmazzák:

 • az ajánlattétel határideje,
 • az ajánlattétel nyelve(i),
 • a szerződés-odaítélés kritériumai és azok relatív súlyozása,
 • az ajánlathoz mellékelendő tanúsítványok/dokumentumok, amelyek lehetővé teszik a jelöltnek a szerződés végrehajtására való alkalmasságát.

A szerződések odaítélése

A szerződések odaítélésére a következők alapján kerül sor:

 • a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat (olyan kritériumok alapján, mint a minőség, az ár, a műszaki érték, a vevőszolgálat); vagy
 • a legalacsonyabb ár.

Értékhatárok

Valamennyi, megadott értékhatáron felüli értékkel bíró közbeszerzési szerződésre kiterjed az irányelv. Az értékhatárokat kétévente számítják ki.

2014. január 1-től kezdve az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó, az 1336/2013/EU rendelet által módosított fő értékhatárok a következők:

Központi kormányzati szervek

 • építési beruházásokra irányuló szerződések, építési beruházásokra irányuló koncessziós szerződések, építési beruházásokra irányuló támogatott szerződések: 5 186 000 EUR;
 • valamennyi (például építészeti tervre vonatkozó) tervpályázat, valamennyi ajánlattevő szervek által támogatott szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés, valamint a IIA. mellékletben felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó szerződések (a K+F szolgáltatások és egyes telekommunikációs szolgáltatások kivételével): 134 000 EUR;
 • a IIB. mellékletben felsorolt szolgáltatásokra, a K+F szolgáltatásokra és egyes telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó szerződések: 207 000 EUR;
 • minden, nem a védelem területén működő központi kormányzati ajánlatkérő szervek által odaítélt, árubeszerzésre vonatkozó szerződés: 134 000 EUR.

A védelem területén működő központi kormányzati ajánlatkérő szervek által odaítélt, árubeszerzésre vonatkozó szerződések: (i) az V. mellékletben felsorolt termékekre vonatkozóan: 134 000 EUR; (ii) más termékekre vonatkozóan: 207 000 EUR.

Központi szint alatti ajánlatkérő szervek

 • építési beruházásokra irányuló szerződések, építési beruházásokra irányuló koncessziós szerződések, építési beruházásokra irányuló támogatott szerződések: 5 186 000 EUR;
 • valamennyi szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, tervpályázat, valamint támogatott, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés és árubeszerzésre vonatkozó szerződés: 207 000 EUR.

A 2004/18/EK irányelv 2016.4.18-ig marad hatályban, amely napon hatályba lép a helyébe lépő új irányelv (a 2014/24/EU irányelv).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 114-240. o.)

A 2004/18/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 1-113. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelvelve közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65-242. o.)

utolsó frissítés 30.09.2015

Top