EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Közös Közbeszerzési Szószedet

Közös Közbeszerzési Szószedet

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2195/2002/EK rendelet az EU Közös Közbeszerzési Szószedetéről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet célja, hogy az egységes közbeszerzési osztályozási rendszer segítségével az ajánlatkérők által a szerződések tárgyának leírására használt megnevezéseket szabványosítsa.

FŐBB PONTOK

 • A rendelet létrehoz egy egységes osztályozási rendszert, a Közös Közbeszerzési Szószedetet („common procurement vocabulary”, CPV). Ez az osztályozás az árubeszerzési, építőipari beruházási és szolgáltatásnyújtási szerződések jellemzőinek lefedésére törekszik. A CPV alkalmazása, amellett, hogy egységesíti az ajánlatkérők által a szerződéseik tárgyának megnevezésében használt hivatkozásokat, javítja az uniós irányelvek hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések átláthatóságát.
 • A CPV alkalmazása egyszerűbbé teszi a vállalatokhoz hasonló potenciális szerződő felek számára, hogy üzleti lehetőségeket találjanak, valamint annak köszönhetően, hogy az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető, csökkenti a hirdetmények fordítása során előforduló hibák kockázatát.
 • A CPV minden egyes alfanumerikus kódhoz egy szerződéstárgy megnevezését rendeli, amelynek az EU valamennyi hivatalos nyelvén létezik fordítása. A CPV a következőket tartalmazza:
  • egy fő szószedet, amelyet fastruktúra jellemez és amely nyolc számjegyű alfanumerikus kódok sorozatát tartalmazza, a kilencedik számjegy pedig az azt megelőző számjegyek ellenőrzésére szolgál;
  • kiegészítő szószedet, amely további részletekkel szolgál a szerződés tárgyának jellegéről és rendeltetéséről.
 • A CPV-kódszámok jegyzéke, valamint a CPV és más nómenklatúrák közötti megfelelési táblázatok megtekinthetők a SIMAP „Információ az európai közbeszerzésről” című internetes oldalon.
 • A jelenlegi CPV célja, hogy felhasználóbarátabb eszközzé váljon azáltal, hogy kevésbé az anyagokra és fokozottabban a termékekre összpontosít. Emellett a CPV hierarchiája is ésszerűsödött.
 • A TED honlap biztosítja, hogy az uniós irányelvek hatálya alá tartozó közbeszerzési felhívások megjelenjenek a Hivatalos Lap S sorozatában. 2003 óta a TED a CPV-kódszámokat használja, amelyek a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvek elfogadásával kötelezővé váltak (az utóbbi két irányelv helyébe később a 2014/25/EU és a 2014/24/EU irányelvek léptek).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2195/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a Közös Közbeszerzési Szószedetről (CPV) (HL L 340., 2002.12.16., 1–562. o.)

A 2195/2002/EK rendelet később módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2151/2003/EK rendelete (2003. december 16.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 329., 2003.12.17., 1–270. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2008.6.4., 65–226. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 15.02.2016

Top