EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gépjárművek és pótkocsik: nyilvántartásba vételhez kapcsolódó okmányok

Gépjárművek és pótkocsik: nyilvántartásba vételhez kapcsolódó okmányok

Az irányelv a járművek forgalmi engedélyeinek formáját és tartalmát harmonizálja.

JOGI AKTUS

A Tanács 1999/37/EK irányelve (1999. április 29.) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv az uniós országok által kibocsátott dokumentumokra vonatkozik. Három célkitűzése van:

  • megkönnyíteni azt, hogy az egyik uniós országban nyilvántartásba vett járműveket más uniós országok közútjain használják. Ez egyszerűsíti a megfelelő hatóságok számára a forgalmi engedélyek ellenőrzését;
  • lehetővé tenni a vezetői engedélyek közúti ellenőrzések útján történő ellenőrzéséről szóló 2006/126/EK irányelv végrehajtását;
  • javítani a belső piac működését azzal, hogy megkönnyíti az okmányok értelmezését és a jogos tulajdonlás ellenőrzését olyan esetekben, amikor egy járművet egy másik uniós országban vettek nyilvántartásba.

Az uniós országok által kibocsátott forgalmi engedélynek meg kell felelniük az irányelv mellékletében leírt egyik engedélymintának. Ha egy járművet egy másik uniós országban vettek nyilvántartásba, akkor ez megkönnyíti a jogos tulajdonlás ellenőrzését, különösen akkor, ha nem a kérelmező a forgalmi engedély jogosultja. A forgalmi engedély első része a közúton történő vezetés célját szolgálja, a második részt pedig a tulajdonlással kapcsolatos adatoknak tartják fenn.

Az uniós országok kibocsáthatnak olyan forgalmi engedélyt, amely csak az engedélyminta I. részét tartalmazza. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor a járműveket csak saját területükön belül használhatják, ahol közúti ellenőrzések esetén rendelkezésükre áll egy olyan rendszer, amely hozzáfér a gépjármű-nyilvántartáshoz.

Egy uniós ország által kibocsátott forgalmi engedélyt a többi uniós országnak is el kell fogadnia. A 2014/46/EU irányelv továbbá előírja az uniós országok számára azt, hogy a saját területükön nyilvántartásba vett összes járműről elektronikus nyilvántartást vezessenek.

Egy uniós ország hatóságai értesítést kapnak arról, ha a 2014/45/EU irányelvvel összhangban elvégzett műszaki vizsgálat azt mutatja, hogy egy konkrét jármű közúti forgalomban való használatának engedélyét felfüggesztették. Ezt a felfüggesztést elektronikusan nyilván kell tartani és további műszaki vizsgálatot kell elvégezni. A felfüggesztés mindaddig érvényben marad, amíg a jármű egy új műszaki vizsgálaton sikeresen meg nem felel.

Ha egy uniós országban korábban nyilvántartásba vett gépjárművet vagy pótkocsit egy másik uniós országban ismételten nyilvántartásba vesznek, akkor kérésre ezen ország illetékes hatóságainak a forgalmi engedélyt vissza kell juttatniuk az azt kibocsátó uniós ország hatóságaihoz.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1999/37/EK irányelv

1999.6.1.

2004.6.1.

HL L 138 , 1999.6.1.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2003/127/EK irányelv

2004.2.5.

2005.1.15.

HL L 10 , 2004.1.16.

Csatlakozási okmány

2004.5.1.

-

HL L 236 , 2003.9.23.

2006/103/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363 , 2006.12.20.

2013/22/EU irányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158 , 2013.6.10.

2014/46/EU irányelv

2014.5.19.

2017.5.20.

HL L 127 , 2014.4.29.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 127., 2014.4.29.].

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/47/EU irányelve (2014. április 3.) az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 127., 2014.4.29.].

Utolsó frissítés: 04.08.2014

Top