EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők

This summary has been archived and will not be updated. See 'Új élelmiszerek – 2018-tól hatályos szabályok' for an updated information about the subject.

Új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

258/97/EK rendelet az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Az irányelv célja az új élelmiszerek és az új élelmiszer-összetevők uniós szintű engedélyezésére vonatkozó szabályok összehangolása.
 • Előírja, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság végezze el a szükséges vizsgálatokat, amelyek alapján bizonyítható, hogy e termékek nem jelentenek semmiféle kockázatot az egészségre vagy a környezetre nézve.

FŐBB PONTOK

Ez a rendelet azokra az új élelmiszerekre vagy élelmiszer-összetevőkre vonatkozik, amelyeket emberi fogyasztás céljából jelenleg még nem használnak.

Új élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők

A rendelet nem alkalmazandó a következő kategóriákba tartozó élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre:

 • az új vagy módosított elsődleges molekulaszerkezettel rendelkező élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
 • a mikroorganizmusokból, gombákból vagy algákból álló élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
 • a növényekből álló vagy azokból izolált élelmiszerek és élelmiszer-összetevők, valamint az állatokból izolált élelmiszer-összetevők;
 • olyan élelmiszerek és élelmiszer-összetevők, amelyeknél azok tápértékében, anyagcseréjében vagy a bennük található nemkívánatos anyagok mennyiségében számottevő változásokat előidéző gyártási eljárást alkalmaztak.

A rendelet nem vonatkozik az élelmiszer-adalékanyagokra, az élelmiszer-aromákra, az extrakciós oldószerekre, valamint az élelmiszerenzimekre. A géntechnológiával módosított szervezetekre már nem ez a rendelet, hanem az 1823/2003/EK rendelet alkalmazandó.

Emellett az e rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők:

 • nem veszélyeztethetik a fogyasztót;
 • nem vezethetik félre a fogyasztót;
 • nem okozhatnak táplálkozási hátrányokat.

Értékelési eljárás

Az e rendelet által érintett élelmiszereket és élelmiszer-összetevőket forgalomba hozatalukat megelőzően uniós értékelési eljárásnak kell alávetni.

Ennek keretében azon uniós ország illetékes testületének, amelyhez kérelmet nyújtottak be, elsődleges értékelést kell végeznie, és meg kell határoznia, hogy szükség van-e kiegészítő értékelésre. Amennyiben az Európai Bizottság és a többi uniós ország nem emel kifogást, és nincs szükség kiegészítő értékelésre, az érintett uniós ország tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy forgalomba hozhatja a terméket. Ellenkező esetben engedélyezési határozatra van szükség. Ezt a határozatot a Bizottság és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által javasolt intézkedésekkel összhangban fogadják el.

A határozat megállapítja az engedély hatályát, és (ahol szükséges) az élelmiszer vagy az élelmiszer-összetevő felhasználásának a feltételeit, valamint az érintett élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő megjelölését és a részletes leírását.

Minden olyan új élelmiszerrel vagy élelmiszer-összetevővel kapcsolatos határozat vagy szabály esetében, amely hatással lehet a közegészségügyre, konzultációt kell folytatni az EFSA-val.

Címkézés

A rendelet megállapítja az új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézésével kapcsolatos különleges előírásokat, amelyek kiegészítik az élelmiszerek címkézésére vonatkozó általános európai követelményeket.

Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó uniós jog általános követelményeinek sérelme nélkül az új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

 • az élelmiszer olyan jellemzői, mint az összetétel, a tápérték vagy a rendeltetésszerű felhasználás;
 • olyan anyag jelenléte, amelynek egyes személyek egészsége szempontjából jelentősége lehet;
 • olyan anyag jelenléte, amely etikai jellegű kérdéseket vet fel.

Felfüggesztési eljárás

Ha valamely uniós ország feltételezi, hogy egy új élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő felhasználása az emberi egészségre vagy a környezetre nézve veszélyt jelent, saját területén – ideiglenesen – korlátozhatja vagy felfüggesztheti annak forgalomba hozatalát és felhasználását. Erről tájékoztatja a Bizottságot, amely a forgalomba hozatal engedélyezésére előírt eljárásnak megfelelően megteszi a szükséges intézkedéseket.

Hatályon kívül helyezés

A 2015/2283/EU rendelet 2018. január 1 -jétől hatályon kívül helyezi a 258/97/EK rendeletet.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 1997. május 14 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért látogasson el az Európai Bizottság „Új élelmiszerek” című oldalára.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről (HL L 43., 1997.2.14., 1–6. o.)

A 258/97/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/2283/EU rendelete (2015. november 25.) az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 327., 2015.12.11., 1–22. o.)

utolsó frissítés 18.04.2016

Top