EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hatékony és biztonságos melegvíz-kazánok

Hatékony és biztonságos melegvíz-kazánok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

92/42/EGK irányelv a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről

ÖSSZEFOGLALÓ

A melegvíz-kazánoknak meg kell felelniük az uniós ökotervezési követelményeknek.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új vízmelegítők vagy „melegvíz-kazánok” energiahatékonysági* követelményeit határozza meg.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya alá a – következő – legalább 4 kW és legfeljebb 400 kW teljesítményű kazánok tartoznak:

szabványos kazánok,

alacsony hőmérsékletű kazánok,

gázüzemű kondenzációs kazánok.

Az irányelv nem vonatkozik a következőkre:

olyan melegvíz-kazánok, amelyek különböző tüzelőanyagokkal, köztük szilárd tüzelőanyagokkal működtethetők,

azonnali melegvíz-készítésre szolgáló berendezések,

a szokásosan forgalmazott folyékony és gáznemű tüzelőanyagokétól eltérő tüzelőanyaggal működő kazánok,

főző- és olyan készülékek, amelyek a központi fűtéshez biztosítják a meleg vizet, illetve amelyeknek csak másodlagos funkciója a felhasználás céljára való melegvíz-ellátás,

6 kW-nál kisebb teljesítményű, tárolóval ellátott gravitációs keringetésű és kizárólag melegvíz-szolgáltatást biztosító készülékek,

egyedi gyártású, azaz az egy alkalommal és nem sorozatban gyártott kazánok,

kapcsolt termelési egységek* (2004/8/EK irányelv).

Szabványosítás és CE jelölés

Az összehangolt európai szabványok szerint gyártott valamennyi kazánnak eleget kell tennie az irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. A CE megfelelőségi jel felhelyezése előtt a következők végeznek értékelést:

az uniós országok által kijelölt szervek az értékeléssel kapcsolatos minimumkövetelmények szerint, amelyről az Európai Bizottság és a többi uniós ország is értesítést kap, vagy

maguk a gyártók.

Ökotervezés

Az irányelv egyike az egyes termékcsoportok hatásfok-követelményeit meghatározó, az ökotervezésről szóló 2009/125/EK keretirányelvet végrehajtó intézkedéseknek. Megszünteti azt a lehetőséget, hogy az uniós országok – a szabványosnál hatékonyabb – különleges címkézési rendszert alkalmazzanak a kazánok tekintetében. Az ipari ágazatok önkéntes megállapodásokat is köthetnek termékeik energiafogyasztásának csökkentése érdekében. A Bizottság hivatalosan jóváhagyja ezeket a megállapodásokat és ellenőrzi végrehajtásukat.

Az EU energiahatékonysági irányelve kötelező célokat határoz meg az uniós országok számára a 20%-os energiahatékonysági cél 2020-ig történő elérése érdekében. 2013 -ban e szakpolitika részeként a kazánokra vonatkozó energiahatékonysági jogszabályokat tettek közzé, amelyek minimumkövetelményeket és energiafogyasztási címkézési rendszert határoznak meg.

A 92/42/EGK irányelvet módosító 813/2013/EU rendelet ökotervezési követelményeket határoz meg a nem biomasszával működő, 400 kW-nál alacsonyabb teljesítményű, helyiségek fűtésére* szolgáló és kombinált fűtőberendezésekre* vonatkozóan.

KULCSFOGALMAK

* Energiahatékonyság: kevesebb energia felhasználása ugyanazon szolgáltatás nyújtásához, azaz ugyanazon hőmérséklet fenntartása kevesebb fűtőenergiával.

* Kapcsolt termelés: elektromos áram és hő egyszerre történő előállítása, amelyek közül mindkettő felhasználásra kerül.

* Helyiségek fűtését szolgáló berendezés: egy vagy több hőfejlesztővel felszerelt eszköz, amely vízalapú központi fűtési rendszer számára biztosít hőt, hogy valamely beltéri helyiségben kiegyenlített maradjon a hőmérséklet.

* Kombinált fűtőberendezés: helyiségek fűtését szolgáló olyan berendezés, amely célja, hogy külső ivóvíz- vagy melegvíz-ellátó rendszerhez csatlakozó meleg ivóvizet és melegvíz-szolgáltatást biztosítson.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján a fűtőberendezésekről szóló információkat.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/42/EGK irányelve (1992. május 21.) a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

92/42/EGK irányelv

1992.6.3.

1992.12.31.

HL L 167., 1992.6.22., 17–28. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

93/68/EGK irányelv

1993.8.2.

1994.7.1.

HL L 220., 1993.8.30., 1–22. o.

2008/28/EK irányelv

2008.3.21.

HL L 81., 2008.3.20., 48–50. o.

813/2013/EU rendelet

2013.9.26.

HL L 239., 2013.9.6., 136–161. o.

A 92/42/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EK irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról (HL L 153., 2010.6.18., 13–35. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14. 1–56. o.)

utolsó frissítés 22.10.2015

Top