Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Harmadik országbeli munkavállalók - egyszerűbb tartózkodási és munkavállalási alakszerűségek

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Harmadik országbeli munkavállalók - egyszerűbb tartózkodási és munkavállalási alakszerűségek

Az irányelv összevont tartózkodási és munkavállalási engedélyt hoz létre az Európai Unión kívüli országokból származó munkavállalók számára, egyúttal meghatároz egy sor kifejezett jogosultságot, amely biztosítja az egyenlő bánásmódot az irányelv hatálya alá tartozó, harmadik országbeli munkavállalók részére.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/98/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv összevont tartózkodási és munkavállalási engedélyt hoz létre az Európai Unión kívüli országokból származó munkavállalók számára, egyúttal meghatároz egy sor kifejezett jogosultságot, amely biztosítja az egyenlő bánásmódot az irányelv hatálya alá tartozó, harmadik országbeli munkavállalók részére.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a következőkről rendelkezik:

  • egyetlen összevont tartózkodási és munkavállalási engedély a valamely uniós országban jogszerűen tartózkodó, harmadik országbeli munkavállalók számára;
  • az ezen engedély kérelmezését szolgáló összevont eljárás;
  • az irányelv hatálya alá tartozó, harmadik országbeli munkavállalók jogai (köztük az adott ország állampolgáraival egyenlő bánásmód).

FŐBB PONTOK

Kik az érintettek?

Az irányelv a nem uniós országok azon állampolgáraira vonatkozik, akik jogosultak arra, hogy az Unióban éljenek vagy ott munkát vállaljanak, függetlenül a tartózkodás engedélyezésének eredeti okától. Ez a következőkre terjed ki:

  • a valamely uniós országban tartózkodási és munkavállalási engedélyért folyamodó, harmadik országbeli állampolgárok;
  • a már valamely uniós országban tartózkodó és munkaerő-piaci hozzáférésre jogosult vagy már ott dolgozó, harmadik országbeli állampolgárok.

A harmadik országok állampolgárainak egyes kategóriái nem tartoznak az irányelv hatálya alá, például az EU-ban huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezők (rájuk más uniós jogszabályok vonatkoznak).

Összevont kérelmezési eljárás

Az uniós országok hatóságai az ezen összevont tartózkodási és munkavállalási engedély iránti (új, módosított vagy megújított) kérelmeket összevont eljárásban bírálják el. El kell dönteniük, hogy a kérelmet a harmadik ország állampolgárának vagy a munkáltatójának kell benyújtania (vagy mindkettejüknek).

Az összevont engedély formátuma megegyezik a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának létrehozásáról szóló 1030/2002/EK rendeletben előírttal.

Az egyenlő bánásmódhoz való jog

Az összevont engedély birtokában a harmadik országok állampolgárai jogosultak:

  • az engedélyt kiállító uniós országban munkát vállalni, ott tartózkodni és ott szabadon mozogni;
  • a kiállító ország állampolgáraival azonos feltételekre a munkafeltételeket (például bér és elbocsátás, egészség és biztonság, munkaidő és szabadság), az oktatást és képzést, a képesítések elismerését, a szociális biztonság bizonyos vetületeit, az adókedvezményeket, az árukhoz és szolgáltatásokhoz - köztük a lakhatáshoz és a foglalkoztatási tanácsadáshoz - való hozzáférést tekintve.

Az irányelv különleges kritériumokat határoz meg, amelyek alapján az uniós országok korlátozhatják az egyenlő bánásmódot bizonyos területeken (például az oktatásban/képzésben való részvétel, a szociális biztonsági ellátások, köztük a családi ellátások vagy a lakhatás vonatkozásában).

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2013. december 25-től.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2011/98/EU irányelv

2011.12.24.

2013.12.25.

HL L 343., 2011.12.23. 1-9. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2002. június 13-i 1030/2002/EK rendelete a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról (HL L 157., 2002.6.15., 1-7. o.).

A Tanács 2003. november 25-i 2003/109/EK irányelve a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról (HL L 16. 2004.1.23., 44-53. o.).

utolsó frissítés 02.01.2015

Top