Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Visszatérési Alap (2008–2013)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Visszatérési Alap (2008–2013)

Ez a határozat a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében létrehozza a 2008–2013 közötti időszakban 676 millió euró költségvetéssel rendelkező Európai Visszatérési Alapot.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2007/EK határozata (2007. május 23.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat kijelöli a Visszatérési Alap céljait és igazgatásának szabályait. Ezenkívül meghatározza az alap rendelkezésére álló pénzügyi erőforrásokat és elosztásuk kritériumait.

Az alap a nemzetközi vagy átmeneti védelmet élvező (illetve ilyet kérelmező) személyeket, valamint az Európai Unió (EU) valamely tagállamában illegálisan tartózkodó személyeket célozza.

Támogatható intézkedések

Az alap nemzeti és transznacionális intézkedések, illetve uniós szintű fellépések finanszírozására használható.

A nemzeti intézkedések célja a visszatérés integrált igazgatásának * kialakítása az EU-tagállamokban, valamint az EU-tagállamok közötti együttműködés fokozása ezen a területen. Továbbá ezek az intézkedések a visszatérés integrált igazgatására vonatkozó európai jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítésére is irányulnak.

A transznacionális, valamint az egész EU érdekében álló intézkedések tárgyát többek között az alábbiak képezhetik:

 • az uniós jog és a bevált gyakorlatok végrehajtására irányuló uniós szintű együttműködés előmozdítása;
 • statisztikai eszközök fejlesztésének támogatása;
 • transznacionális figyelemfelkeltő kampányok támogatása;
 • az e területhez kapcsolódó legjobb gyakorlatokról szóló közös kézikönyv kidolgozásának támogatása;
 • segítségnyújtás EU-tagállamok számára vészhelyzetek esetén;
 • különböző szervek közötti transznacionális hálózatok és kísérleti projektek létrehozása az információk és a bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítése céljából.

Az alap fellépéseit meghatározó elvek

Az EU által kijelölt prioritásokkal és célkitűzésekkel összhangban az alapból csak olyan nonprofit jellegű intézkedések támogathatók, amelyekre már állami vagy magánforrásokból rendelkezésre állnak társfinanszírozási források. Az alap által nyújtott támogatás nem haladhatja meg a nemzeti fellépések összköltségének 50%-át. Az EU hozzájárulásának aránya a Kohéziós Alapba tartozó tagállamok, valamint a stratégiai iránymutatásokban megállapított konkrét prioritásokra vonatkozó projektek esetén 75%-ra emelkedik.

A Bizottság fogadja el a 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatásokat; ezek határozzák meg az alap egyes célkitűzéseihez kapcsolódó uniós szintű prioritásokat.

A stratégiai iránymutatások alapján az EU-tagállamok kidolgozzák saját többéves programjukat, amely tartalmazza a célkitűzéseik elérését szolgáló fellépések leírását és a rájuk vonatkozó stratégiát, valamint a projektfinanszírozásra vonatkozó további információkat. Ezenkívül a többéves program végrehajtását célzó éves programokat is kijelölik.

A bizottság, felülvizsgálat és hatályon kívül helyezés

A Bizottságot a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” bizottság segíti. Az Európai Parlament és a Tanács ezt a határozatot 2013. június 30-ig felülvizsgálja.

Háttér

Ez a határozat folytatása a hágai program keretében végrehajtott előkészítő pénzügyi intézkedéseknek, amelyek a 2002. november 28-án jóváhagyott visszatérési cselekvési programhoz kötődő visszatérési politika részét alkotják. A 2005. április 6-án közzétett közlemény nyomán létrejött „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” című általános program keretében működő alap ebben az időszakban összesen 676 millió euró forrással rendelkezik.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Visszatérés integrált igazgatása: integrált visszatérési tervek kidolgozása és végrehajtása EU-tagállamok által.
 • Integrált visszatérési tervek: EU-n kívüli országbeli állampolgárok, különösen a befogadó ország területére való belépés és ott-tartózkodás feltételeit már nem teljesítő személyek önkéntes vagy kényszerített visszatérési rendszereit ösztönző intézkedésekből álló nemzeti tervek. Ezek a tervek a célcsoportok tekintetében fennálló helyzet és a visszatérés során várható nehézségek átfogó értékelésén alapulnak, és a célországba történő tényleges és fenntartható visszatérést eredményező intézkedésekre összpontosítanak. Értékelési mechanizmust és adott esetben végrehajtási ütemtervet is tartalmaznak.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

575/2007/EK határozat

2007.6.7.

HL L 144., 2007.6.6.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2008/458/EK határozata (2008. március 5.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” című általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 167., 2008.6.27.].

A Bizottság 2007/837/EK határozata (2007. november 30.) az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 2008-tól 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 330., 2007.12.15.]. Ez a határozat rögzíti a 2008–2013. időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatásokat, amelyek meghatározzák az uniós szintű prioritásokat, valamint az egyes EU-tagállamokra vonatkozó, a Visszatérési Alap által nyújtott nagyobb arányú pénzügyi hozzájárulások igénybevételét lehetővé tevő, különös prioritásokat.

A határozat négy prioritást határoz meg, amelyek mindegyikéhez egy vagy több különös prioritás tartozik:

 • a visszatérés igazgatására vonatkozó stratégiai szemléletmód EU-tagállamok által történő kialakításának támogatása. Az integrált visszatérési terveknek a támogatott önkéntes visszatérési programokra, készpénzösztönzőkre, a sebezhető visszatérő személyek különös helyzetére megoldást kereső intézkedésekre, valamint olyan EU-n kívüli állampolgárok és hontalan személyek visszatérésére kell összpontosítaniuk, akik nem esnek az uniós visszafogadási megállapodások vagy nemzeti kétoldalú visszafogadási megállapodások hatálya alá (amennyiben az utóbbit olyan országokkal kötötték, amelyekkel nehézséget okoz az együttműködés);
 • az EU-tagállamok közötti együttműködés támogatása a visszatérés igazgatása terén. A projekteknek mindenekelőtt olyan visszatérési tervekkel ajánlatos foglalkozniuk, amelyeket más EU-tagállamokkal, valamint esetleg a külső határokért felelős európai ügynökséggel, civil és/vagy nemzetközi szervezetekkel együttműködésben dolgoznak ki, illetve alkalmaznak;
 • konkrét innovatív nemzeti és nemzetközi eszközök támogatása a visszatérés igazgatása terén. A projekteknek olyan innovatív intézkedéseket kell javasolniuk, amelyek tájékoztatatást és tanácsadást kínálnak a visszatérési országban uralkodó helyzettel kapcsolatban, illetve egyéb újszerű kezdeményezéseket, amelyek ösztönzik az önkéntes visszatérést, továbbá olyan új munkamódszereket kell kipróbálniuk, amelyek felgyorsítják a visszatérő személyek dokumentálását az EU-n kívüli országok konzuli hatóságaival és bevándorlási szolgálataival együttműködésben.
 • uniós szintű normák és bevált gyakorlatok kidolgozását támogatják a visszatérés igazgatása terén. Az e témakörhöz kapcsolódó projektek foglalkozhatnak a visszatérési programok bármely vonatkozása kapcsán elért előrehaladás mérését szolgáló eljárások értékelésével vagy olyan nemzeti szintű intézkedésekkel, amelyek a visszatérésre vonatkozó közös normák méltányos és hatékony alkalmazását biztosítják.

Utolsó frissítés: 06.08.2010

Top