EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az EU vízuminformációs rendszeréhez (VIS) való hozzáférés szabályai

Az EU vízuminformációs rendszeréhez (VIS) való hozzáférés szabályai

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/633/IB határozat: hozzáférés a vízuminformációs rendszerhez az uniós országok hatóságai és az Europol részére

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A vízuminformációs rendszer (VIS) a közös uniós vízumpolitika végrehajtását támogató eszköz. Lehetővé teszi a schengeni államok számára a vízumadatok cseréjét. A VIS egy központi informatikai rendszerből és egy kommunikációs infrastruktúrából áll, amely e központi rendszert köti össze a nemzeti rendszerekkel.

A határozat lehetővé teszi a VIS használatát terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljára.

Lehetővé teszi a schengeni térség kijelölt bűnüldöző hatóságai (mint a terrorizmussal vagy más súlyos bűncselekményekkel, például kábítószer- vagy emberkereskedelemmel foglalkozó hatóságok) és az Europol részére, hogy hozzáférjenek a VIS-hez.

A hozzáférési feltételek teljesítését követően a kijelölt nemzeti hatóságoknak követniük kell a VIS-hez való hozzáférésre vonatkozó eljárást.

A határozat a vízumbirtokosok személyes adatainak védelmére vonatkozó szabályokat is rögzíti.

FŐBB PONTOK

A VIS összeköti az Unión kívüli országok konzulátusait és a schengeni államok külső határátkelőhelyeit. A schengeni térségben való rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok, illetve az azon való átutazásra jogosító tranzitvízumok iránti kérelmekkel kapcsolatos adatokat és határozatokat dolgoz fel. A VIS megakadályozza a vízumokmányokkal való csalárd visszaéléseket, mivel lehetővé teszi a határellenőrzés során annak igazolását, hogy jogszerűen van-e a vízum birtokában annak bemutatója.

A VIS adataihoz való hozzáférés eseti alapon történhet, indokolással ellátott, írásban vagy elektronikus úton továbbított kérelem alapján.

A kijelölt hatóságok csak akkor tekinthetnek be a VIS adataiba, ha ez szükséges vagy ha megalapozottan feltételezhető, hogy az adatokba való betekintés érdemben hozzájárul súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez vagy kivizsgálásához, például a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben vagy az akár terrorcselekménnyel vagy más, súlyos bűncselekményekkel közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó személyek esetében.

Az Europol csak a megbízatásának keretein belül, illetve akkor férhet hozzá a VIS-hez, amikor az a feladatainak ellátásához szükséges.

A VIS-ben való keresések típusai

A VIS-ben való keresés specifikus adatokra korlátozott, például:

vezetéknév, keresztnév, nem, valamint születési dátum, hely és ország;

a vízumkérelmező jelenlegi és születéskori állampolgársága;

az úti okmány típusa és száma;

az utazás célja, valamint az érkezés és az indulás tervezett időpontja;

az első beutazás tervezett határszakasza vagy tranzitútvonal;

ujjlenyomatok;

a vízum típusa és a vízumbélyeg száma;

a vízumkérelmező számára a meghívólevelet kiállító személy adatai stb.

Amennyiben a fenti adatokkal való keresés sikeres, a hatóságok hozzáférhetnek további adatokhoz, így például fényképekhez.

A személyes adatok védelme és az adatbiztonság

Személyes adatoknak a jelen határozattal összhangban való kezelése során az uniós országoknak biztosítaniuk kell a megfelelő szintű adatvédelmet.

Személyes adatokat az EU-n kívüli országok vagy nemzetközi szervezetek számára csak sürgős esetekben és súlyos bűncselekmények megelőzésének vagy felderítésének céljából lehet továbbítani. Ilyen esetekben azonban be kell szerezni azon uniós országok hozzájárulását, amelyek az adatokat a VIS-be bevitték.

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell a hozzáférés során megszerzett adatok biztonságát a kijelölt hatóságoknak való továbbítás során is.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A Tanács (EU) 2015/1956 határozata 2013. szeptember 1 -jét határozta meg a 2008/633/IB hatályba lépésének napjaként.

HÁTTÉR

A VIS-t a Tanács 2004. június 8-i 2004/512/EK határozata hozta létre. 2005. március 7 -én a Tanács következtetéseket fogadott el, amelyek szerint az uniós országok hatóságai számára biztosítani kell a VIS-hez való hozzáférést a terrorizmussal és más bűncselekményekkel szembeni küzdelem érdekében.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/633/IB határozata (2008. június 23.) a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről (HL L 218., 2008.8.13., 129–136. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9. ) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60–81. o.)

A 767/2008/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 23.11.2015

Top