EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét létrehozó 168/2007/EK rendelet

JOGI AKTUS

A Tanács 168/2007/EK rendelete (2007. február 15.) az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Alapjogi Ügynökség az alapjogokkal kapcsolatosan nyújt segítséget az EU intézményeinek és kormányainak az uniós jog végrehajtása során.

MI A RENDELET CÉLJA?

Az alapjogokkal foglalkozó speciális, uniós szintű szervet hoz létre, az Ügynökséget, továbbá meghatározza annak főbb feladatait és célkitűzéseit, működését és belső irányítását.

FŐBB PONTOK

A rendelet alapján az Ügynökség a következő tevékenységeket folytatja:

az alapjogokkal kapcsolatos szakértelmet nyújt az EU intézményeinek és az uniós országoknak annak biztosítása érdekében, hogy intézkedéseik és jogszabályaik megfeleljenek ezeknek a jogoknak;

véleményeket fogalmaz meg az uniós intézmények és kormányok számára akár saját kezdeményezésére, akár utóbbiak kérelmére (például azzal kapcsolatban, hogy jogalkotási javaslataik összeegyeztethetőek-e az alapjogokkal);

megbízható és összehasonlítható adatokat gyűjt, elemez és terjeszt az uniós intézkedéseknek az emberek alapvető jogaira gyakorolt sajátos hatásairól;

az alapvető jogokkal kapcsolatos tudományos kutatásokat és felméréseket kezdeményez;

konkrét témakörökben vagy az alapvető jogokról szóló jogszabályoknak az uniós intézmények és kormányok általi végrehajtásáról publikációkat ad ki;

éves jelentést ad ki a hatáskörébe tartozó kérdésekről, amelyekben bevált gyakorlatokra hoz példákat;

kommunikációs stratégiákat és kampányokat tervez, valamint előmozdítja a civil társadalommal folytatott párbeszédet annak érdekében, hogy jobban ráébressze a közvéleményt az alapvető jogok fontosságára;

e jogok érvényesítését szolgáló mechanizmusokra tesz javaslatot.

Nem foglalkozik azonban az Ügynökség egyedi panaszokkal.

Ötéves tevékenységről szóló tervek

Az Ügynökség tevékenységei az EU Tanácsa által elfogadott többéves kereten alapulnak; e keret azokat a konkrét problémákat határozza meg, amelyekkel - az EU átfogó prioritásaival összhangban - az adott ötéves időszakban dolgozni fog az Ügynökség.

Ezen területek között kell szerepelnie a rasszizmusnak, az idegengyűlöletnek és a kapcsolódó intoleranciának.

Más szervekkel való együttműködés

Az Ügynökség szorosan együttműködik a következőkkel:

az uniós országok kormányai és civil társadalmi csoportok, mint például az alapjogi platform;

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2007. február 23.

HÁTTÉR

Az Ügynökség az elődjeként működő szervnek, a bécsi Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának a helyébe lépett, és annak munkáját vette át.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

168/2007/EK rendelet

2007.2.23.

-

HL L 53., 2007.2.22., 1-14. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 252/2013/EU határozata (2013. március 11.) az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013 és 2017 közötti többéves keretének létrehozásáról (Hivatalos Lap L 79., 2013.3.21., 1-3. o.)

utolsó frissítés 30.07.2015

Top