Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Az illegális bevándorlók hazatérése: közös légi járatok

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Az illegális bevándorlók hazatérése: közös légi járatok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/573/EK határozat – illegális bevándorlók két vagy több uniós ország területéről történő kitoloncolásra szolgáló közös légi járatok szervezése

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat arra vonatkozó eljárásokat határoz meg, amikor két vagy több uniós ország illegális bevándorlóknak az EU területéről repülővel történő kitoloncolása terén működik együtt.

FŐBB PONTOK

 • Minden uniós ország kijelöl egy nemzeti hatóságot, amely a közös légi járatok szervezéséért vagy az azokban való részvételért felelős lesz.
 • A közös légi járatot szervező hatóság feladatai:
  • a többi uniós ország rendelkezésére bocsátja a vonatkozó információkat;
  • kiválasztja a légitársaságot, és biztosítja, hogy valamennyi szerződés szerinti és gyakorlati intézkedésre sor kerül;
  • engedélyeket szerez be a járat tranzit- és célországaitól;
  • megköti a megfelelő – többek között pénzügyi – megállapodásokat a járat szervezésében részt vevő többi uniós országgal;
  • meghatározza az operatív részleteket és eljárásokat, ideértve a kísérőszemélyek szükséges számát.
 • A közös légi járatban részt vevő uniós ország feladatai:
  • tájékoztatja a járatot szervező nemzeti hatóságot részvételi szándékáról;
  • megfelelő számú kísérőszemélyt biztosít;
  • gondoskodik legalább két képviselője jelenlétéről, ha a szervező ország biztosítja az összes kísérőszemélyt.
 • A szervező és részt vevő országok feladatai:
  • biztosítják, hogy a kísérőszemélyek és valamennyi kitoloncolt személy rendelkezik az érvényes utazási papírokkal és más szükséges dokumentumokkal, például vízummal és különböző tanúsítványokkal;
  • a repülőjáratokkal kapcsolatos részleteket az érintett tranzit- és célországok nagykövetségei és konzulátusai rendelkezésére bocsátják, hogy minden szükséges támogatást megkapjanak.
 • A határozat az illegális bevándorlók kitoloncolása – következő – öt fázisára vonatkozó részletes eljárásokat és követelményeket határozza meg:
  • visszatérést megelőző fázis,
  • elindulás előtti fázis,
  • repülőút,
  • átutazás,
  • megérkezés.

E fázisok a repülőtéri bejelentkezéshez, a biztonsági intézkedésekhez és a kényszerítő intézkedésekhez* hasonló kérdéseket fednek le.

 • Az uniós országok közötti operatív együttműködés hatálya alá tartoznak a következők is:
  • átszállásnál való segítségnyújtás a kitoloncolt személyeket szállító repülőknél;
  • járatok szervezése az egyedi kitoloncolási határozat hatálya alá eső illegális bevándorlók számára;
  • a kitoloncolásról hozott határozatok kölcsönös elismerése.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2004. augusztus 7 -től alkalmazandó.

HÁTTÉR

Minden évben 400 000 és 500 000 ezer között van azon külföldi állampolgárok száma, akiknek azért kell elhagyniuk az EU területét, mert jogellenesen léptek be vagy tartózkodnak ott. Csak 40%-ukat küldik haza vagy vissza abba az országba, ahonnan az EU területére léptek. Az illegális bevándorlók hazatérésének biztosítása létfontosságú a jogszerű migráció hitelességének fenntartásához.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

kényszerítő intézkedések: a kitoloncolást elutasító vagy annak ellenálló emberekre vonatkozóan alkalmazhatók; arányosnak kell lenniük és az ésszerű fellépés mértékét nem haladhatják meg, illetve nem veszélyeztethetik az adott személy levegővételét.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2004/573/EK határozata (2004. április 29.) a harmadik államok két vagy több tagállam területéről kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő kitoloncolására szolgáló közös légi járatok szervezéséről (HL L 261., 2004.8.6., 28–35. o.)

A 2004/573/EK határozat későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2003/110/EK irányelve (2003. november 25.) a légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtásról (HL L 321., 2003.12.6., 26–31. o.)

A Tanács 2001/40/EK irányelve (2001. május 28.) a harmadik országok állampolgárainak kitoloncolásáról hozott határozatok kölcsönös elismeréséről (HL L 149., 2001.6.2., 34–36. o.)

utolsó frissítés 29.07.2016

Top