Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Gyorsreagálású határvédelmi csapatok (RABIT)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Gyorsreagálású határvédelmi csapatok (RABIT)

E rendelet célja egy olyan mechanizmus létrehozása, amely korlátozott időn át megerősített technikai és operatív támogatást biztosít egy tagállam részére más tagállamok határőreiből álló gyorsreagálású határvédelmi csapatok útján. Ezek a csapatok az adott tagállam kérésére lépnek közbe, amennyiben az sürgős, kivételes megterhelést jelentő helyzettel szembesül annak következtében, hogy területére egyszerre nagyszámú külföldi állampolgár kísérel meg illegálisan belépni.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 863/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei szabályozásáról [Hivatalos Lap L 199., 2007.7.31.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy tagállam kérelmének megérkezése után az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) ügyvezető igazgatója a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől számított öt munkanapon belül döntést hoz egy vagy több gyorsreagálású csapatnak a határokra való kiküldetéséről.

Ezután a Frontex és a kérelmező tagállam operatív tervet készítenek, amelyben rögzítik a csapat(ok) beavatkozásának pontos részleteit.

Az ügyvezető igazgató a Frontex részéről egy vagy több szakértőt koordinátornak jelöl ki. A koordinátor:

  • összekötőként szolgál a Frontex és a fogadó tagállam, illetve a Frontex és a csapatok tagjai között;
  • figyelemmel kíséri az operatív terv végrehajtását;
  • jelentést tesz a Frontexnek a csapatok kiküldetésének eredményeiről.

A tagállamok saját részükről nemzeti kapcsolattartót jelölnek ki, aki a tagállami hatóságok és a Frontex között biztosítja az összeköttetést.

A Frontex meghatározza a csapatok összetételét (amelyek tagjai a nemzeti bázisból kerülnek ki), majd gondoskodik azok kiküldetéséről. Ezenkívül a nemzeti bázisban szereplő határőrök részére a feladataikkal összefüggő képzéseket biztosít és gyakorlatokat tart.

A csapat tagjainak jogállása és hatáskörei

A külső határokon ellenőrzési és felügyeleti feladatokkal megbízott csapatok tagjai kötelesek betartani a közösségi jogszabályokat, valamint a fogadó tagállam nemzeti jogszabályait. A beavatkozás folyamán a csapat tagjai a fogadó tagállam irányítása alatt állnak: követik annak utasításait, és a nemzeti határőrök jelenlétében járnak el.

Ugyanakkor a kiküldött határőrök saját államuk határvédelmi szervezetének tagjai maradnak, és ennek megfelelően jogosultak saját szolgálati fegyverüket és egyenruhájukat viselni. Az Európai Unió és a Frontex jelével ellátott kék karszalagjuk azonban jelzi, hogy kiküldetésben vesznek részt.

A csapat tagjai betekinthetnek a fogadó tagállam adatbázisaiba, és adott esetben erőszakot alkalmazhatnak.

Amikor a kiküldött csapat tagjai egy fogadó államban folytatnak műveleteket, az általuk okozott minden kárért a fogadó tagállam felel. A közös művelet során a kiküldött tisztviselők az ellenük vagy általuk elkövetett bűncselekmények tekintetében a fogadó tagállam tisztviselőivel azonos elbírálás alá esnek.

Háttér

Ez a rendelet a hágai Európai Tanács kérésére született. A Tanács következtetéseiben olyan nemzeti szakértői csapatok létrehozását sürgette, amelyek képesek gyors technikai és operatív segítséget nyújtani az ezt igénylő tagállamoknak. 2005. december 15–16-i következtetéseiben az Európai Tanács arra kérte a Bizottságot, hogy a hágai programnak megfelelően 2006 tavaszáig nyújtson be egy gyorsreagálású csapatok felállítására vonatkozó javaslatot. Erre válaszul a Bizottság 2006. július 19-én benyújtott egy, a Frontexet létrehozó rendeletet módosító szövegtervezetet azzal a céllal, hogy biztosítsa a csapatok felállításának jogalapját.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2007.8.20.

-

HL L 199., 2007.7.31.

Utolsó frissítés: 03.10.2007

Top