Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-n kívüli országbeli állampolgárok számára kiállított vízumok egységes formátuma

EU-n kívüli országbeli állampolgárok számára kiállított vízumok egységes formátuma

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1683/95/EK rendelet – az uniós vízumok egységes formátumára vonatkozó szabályok

MI A RENDELET CÉLJA?

Az EU 1995-ben létrehozta az uniós vízumok egységes formátumát vízumbélyeg formájában, amelyet a vízumkötelezettség alatt álló EU-n kívüli országbeli állampolgároknak úti okmányukba kell beilleszteniük.

Ez a rendelet meghatározza a vízumok egységes formátumára vonatkozó szabályokat a schengeni országok*, valamint Írország és az Egyesült Királyság tekintetében.

FŐBB PONTOK

Az egységes formátum a következőkre alkalmazandó:

  • a schengeni övezet egy vagy több országának területén való, legfeljebb összesen három hónaposra tervezett tartózkodás;
  • a schengeni országok nemzetközi repülőtéri tranzitterületén való áthaladás („repülőtéri tranzitvízum”).

A schengeni országok esetében például bármelyikük által kiállított rövid távú tartózkodásra jogosító vízum birtokosát egy180 napos időtartam alatt legfeljebb 90 napos tartózkodásra jogosítja fel a 26 ország bármelyikében.

Az ezen időtartamot meghaladó látogatásokra vonatkozó vízumok továbbra is nemzeti eljárások hatálya alá tartoznak (azaz a munkavállalásra vagy vállalkozás létrehozására, kereskedelemre vagy szakmai tevékenységre feljogosító vízumok).

Vízumbélyeggel kapcsolatos információk

Az egységes vízumbélyeg meghatározza valamely uniós ország állampolgárságával nem rendelkező személy számára, hogy hány napot tartózkodhat a schengeni övezetben, illetve Írországban és az Egyesült Királyságban. A schengeni vízum esetében a napok száma a schengeni övezetbe való belépés napjától (beléptető bélyegző) a schengeni övezetből való kilépés napjáig (kiléptető bélyegző) tart, amely időtartamba mindkét nap beszámolandó.

A vízum érvényességének pontos időtartama a vízumbélyegen található „Tartózkodás időtartama” címszó alatt van feltüntetve.

Az (EU) 2017/1370 rendelet a vízumbélyeg új mintáját vezeti be, amely a hamisítások megelőzése érdekében további biztonsági jellemzőkkel rendelkezik. Az Egyesül Királyság és Írország nem tartozik az új intézkedések hatálya alá, amelyek 2017. augusztus 17-én léptek életbe. Mindazonáltal ezek az országok kérhetik, hogy az Európai Bizottság kössön megállapodásokat a nemzeti vízummodellükbeli műszaki információk cseréjéről.

Műszaki előírások

Az egységes vízumnak a következő előírásoknak kell megfelelnie:

  • azon uniós jogszabályban lefektetett műszaki előírások jegyzéke, amely meghatározza a szabad szemmel is jól látható, mindenki által felismerhető biztonsági jellemzőket, ideértve:
    • a legszigorúbb biztonsági előírások szerint készített beillesztett fénykép;
    • a kiállító országra – vagy a Benelux államok esetében országcsoportra – utaló betűből vagy betűkből álló országkód;
  • egyéb kiegészítő technikai előírások, amelyek célja a vízumok hamisításának és meghamisításának megelőzése, valamint a vízum kitöltési módszereinek leírása.

Az uniós országok a vízumok nyomdai előállítására kizárólag egy hatóságot jelölhetnek ki. E szerv nevét közölniük kell a Bizottsággal és a többi uniós országgal.

Az új vízumbélyegek műszaki előírásait egy bizottsági végrehajtási határozatban határozzák meg. A rendeletet legkésőbb 15 hónappal az 1683/95/EK rendeletben említett további műszaki előírások elfogadását követően alkalmazzák.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 1995. augusztus 3. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Schengeni országok: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1683/95/EK rendelete (1995. május 29.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról (HL L 164., 1995.7.14., 1–4. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza az 1683/95/EK rendelet későbbi módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) (HL L 243., 2009.9.15., 1–58. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 333/2002/EK rendelete (2002. február 18.) az érintett tagállam által el nem ismert útiokmányok birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról (HL L 53., 2002.2.23., 4–6. o.)

utolsó frissítés 01.02.2018

Top