EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Takarmányozási célú adalékanyagok

Takarmányozási célú adalékanyagok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1831/2003/EK rendelet a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet meghatározza a takarmány-adalékanyagok* engedélyezésére vonatkozó szabványosított eljárást, és megállapítja címkézésük, forgalomba hozataluk és felhasználásuk szabályait.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

A rendelet valamennyi takarmány-adalékanyagra és előkevert takarmányra* vonatkozik. Az irányelvet nem kell alkalmazni:

Általános szempontok

Csak engedélyezett adalékanyagok hozhatók forgalomba és használhatók fel. Engedélyeket a takarmányokban való felhasználásra konkrét állatfajok vagy -kategóriák számára adják, és konkrét felhasználási feltételek mellett.

Az adalékanyagok besorolása a következő lehet:

 • technológiai (pl. tartósítószerek, antioxidánsok, emulgeálószerek, stabilizátorok, savasságot szabályozó anyagok, szilázs-adalékanyagok [fű vagy más zöldtakarmány, amelyet tömörítenek és légmentesen tárolnak, jellemzően silóban]);
 • érzékszervi tulajdonságokat javító (pl. aromák, színezékek);
 • tápértékkel rendelkező (pl. vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, nyomelemek);
 • állattenyésztésben alkalmazott (pl. emészthetőségfokozók, bélflóra-stabilizátorok);
 • kokcidiosztatikumok vagy hisztomonosztatikumok.

Ezek a kategóriák tovább oszthatók funkcionális csoportokba, az adalékanyagok fő funkciói szerint.

Az antibiotikumok, a kokcidiosztatikumokon vagy hisztomonosztatikumokon kívül, nem takarmány-adalékanyagok.

Engedélyezési típusok

Az engedélyeknek 2 típusa van:

 • Olyan engedélyek, amelyeket az adalékokra vonatkozó engedély jogosultjának az „állattenyésztésben alkalmazott tevékenységek”, illetve a „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” kategóriákban adnak ki, valamint a géntechnológiával módosított szervezetekből álló, azokat tartalmazó vagy azokból előállított adalékanyagokra.
 • Olyan engedélyek, amelyeket az engedély jogosultjának adnak ki, „a technológiai adalékanyagok”, „az érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” és „a tápértékkel rendelkező adalékanyagok” kategóriáiban.

Az engedélyek 10 évig érvényesek, az Európai Gazdasági Térség (EGT) egész területén. Az engedélyekez 10 éves időtartamokra lehet megújítani. A megújításra vonatkozó kérelmet legkésőbb az engedély lejártának időpontja előtt egy évvel kell az Európai Bizottságnak elküldeni. A megújítási eljárás a rendeletben szerepel.

A rendelet rögzíti az engedély módosításának, felfüggesztésének és visszavonásának eljárását is.

Engedélyezési eljárás

 • Az engedélykérelmet a Bizottsághoz kell megküldeni. A kérelmekről az uniós országok haladéktalanul értesítést kapnak, már az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA) való továbbításuk előtt.
 • A kérelmező megküldi az EFSA-nak a kérelem egy példányát, és a teljes dokumentációt:
  • a kérelmező nevét és címét,
  • az előállítás módjának ismertetését,
  • az adalékanyag gyártását és tervezett felhasználásait,
  • az adalékanyag forgalomba hozatalának javasolt feltételeit,
  • a biztonsággal és a hatékonysággal kapcsolatos tanulmányokat, stb.
 • Az EFSA felel a kockázatértékelés elvégzéséért, a kérelmező által benyújtott dokumentáció alapján.
 • A kérelmezőnek elemzés céljára mintákat is kell küldenie az adalékanyagból a Közösségi Referencia-laboratórium számára.
 • Az értékelési eljárás során az EFSA kérhet további információkat a kérelmezőtől.
 • A takarmányozásban való felhasználásra szánt adalékanyagoknak kedvező megítélést kell kapniuk alkalmazásuk és forgalomba hozataluk engedélyezése előtt. A kérelem beérkezésétől számított 6 hónapon belül az EFSA véleményt nyilvánít a kérelmező által adott információk alapján. A referencia-laboratórium által készített értékelő jelentés a véleményben szerepel. Amennyiben a vélemény kedvező, annak tartalmaznia kell információkat az adalékanyag kezelésével, felügyeleti követelményeivel kapcsolatos konkrét körülményekről vagy korlátozásokról az adalékanyag forgalomba hozatalát és használatát illetően, ideértve azokat az állatfajokat és állatkategóriákat, amelyeknél az adalékanyagot felhasználják. Ez magában foglalja a tájékoztatást az adalékanyag címkézésére vonatkozó konkrét kiegészítő követelményekről, és adott esetben javaslatot tartalmaz az érintett állati eredetű élelmiszerekben megengedett maximális maradékanyag-határértékek megállapítására.
 • Az EFSA véleménye alapján a Bizottság határoz az adalékanyag engedélyezéséről vagy annak elutasításáról. Az engedély megadása vagy megtagadása tárgyában a Bizottság elkészíti a végrehajtási rendelet tervezetét. A folyamat során a Bizottság munkáját a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó BizottságaTakarmányozási áruosztály – segíti.
 • A takarmány-vállalkozók felelnek az adalékanyagok forgalomba hozataláért és a takarmány-adalékanyagok felhasználásáért, valamint annak biztosításáért, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok által előírt feltételeknek és korlátozásoknak.

Uniós nyilvántartás

A Bizottság létrehozta az Európai Unió takarmányadalékanyag-nyilvántartását, amely rendszeresen frissül, és amely kapcsolódik a vonatkozó engedélyezési szabályozásokhoz. Ezek a rendeletek konkrét követelményeket tartalmaznak az adalékanyagok forgalomba hozatalához.

Ez két részből áll:

 • Első rész: I. melléklet – tartalmazza a nyilvántartás és a jelenlegi engedélyek módosításainak jegyzékét.
 • Második rész: II. melléklet – tartalmazza azoknak az adalékanyagoknak a jegyzékét, amelyeket hamarosan vissza fognak vonni. Ez a jegyzék tartalmazza azokat is, amelyeknél fel van tüntetve egy dátum az „Engedély lejáratának időpontja” oszlopban. Ha az az időpont lejárt, akkor azok az adalékanyagok többé nem forgalmazhatók.

A nyilvántartás csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem helyettesíti az uniós jogi aktusokat.

Címkézés

Az adalékanyagokat jól látható, olvasható és letörölhetetlen módon meg kell címkézni. A címkének tartalmaznia kell a következő információkat:

 • az engedélyezéskor az adalékanyagoknak adott konkrét nevet, a funkcionális csoportot és azok azonosítási számát;
 • annak a személynek a nevét és címét vagy székhelyét, aki vagy amely ezekért az adatokért felel;
 • az adalékanyagok nettó súlyát vagy nettó mennyiségét;
 • adott esetben annak a létesítménynek a jóváhagyási számát, amely az adalékanyagot gyártja vagy forgalomba hozza;
 • a használati utasítást és a használatra vonatkozó biztonsági ajánlásokat, valamint adott esetben;
 • az engedélyben említett különleges követelményeket;
 • a gyártási tétel hivatkozási számát és a gyártás időpontját.

A rendelet meghatározza a takarmány-adalékanyagok és előkeverékek címkézésének követelményeit.

Mikortól hatályos a rendelet?

A rendelet 2004. október 18. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Takarmány-adalékanyagok: olyan, a takarmány-alapanyagoktól és előkeverékektől eltérő anyagok, mikroorganizmusok vagy készítmények, amelyeket főként a következő, egy vagy több funkció ellátása érdekében szándékosan adnak hozzá a takarmányhoz vagy a vízhez, hogy:
 • kielégítsék az állatok tápanyagszükségletét,
 • kedvező befolyást gyakoroljanak a következőkre:
  • a takarmány és az állati termékek jellemzői;
  • a díszhalak és a madarak színe;
  • az állattenyésztés környezeti követelményei;
  • állattenyésztés;
  • az állatok teljesítménye és jóléte;
 • vagy legyen kokcidiosztatikus vagy hisztomonosztatikus hatásuk.
Előkevert takarmány: takarmány-adalékanyagok, illetve egy vagy több takarmány-adalékanyag vivőanyagként takarmány-alapanyagokkal vagy vízzel vegyített keveréke, amelyet nem közvetlenül állatok etetésére szánnak.
Technológiai segédanyagok: bármely, takarmányként magában nem fogyasztott, de a takarmányok vagy takarmány-alapanyagok feldolgozásakor a kezelés vagy feldolgozás során technológiai céllal szándékosan felhasznált anyag. Ez az anyag maradékainak vagy származékainak nem szándékos, de technológiailag elkerülhetetlen jelenlétét eredményezheti a végtermékben (feltéve, hogy ezen maradékanyagok nincsenek káros hatással az állatok és az ember egészségére vagy a környezetre, és nincs technológiai hatásuk a kész takarmányra).

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29–43. o.)

Az 1831/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 429/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról (HL L 133., 2008.5.22., 1–65. o.)

utolsó frissítés 29.05.2018

Top