EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Szarvasmarha-embriók EU-n belüli kereskedelme és az EU-ba irányuló behozatala

Szarvasmarha-embriók EU-n belüli kereskedelme és az EU-ba irányuló behozatala

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

89/556/EGK irányelv — a szarvasmarha embrióinak EU-n belüli kereskedelmét és az EU-n kívüli országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételek

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv megállapítja a házi szarvasmarhák embrióinak az uniós országok közötti kereskedelmére és az EU-n kívüli országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket.
 • Célja ezáltal az állatbetegségek terjedésének csökkentése.

FŐBB PONTOK

 • Az embriók EU-n belüli kereskedelmének meg kell felelnie bizonyos, a fogantatásra, gyűjtésre, előállításra, feldolgozásra, tárolásra és tanúsításra vonatkozó feltételeknek. A szállításuk során rendelkezniük kell egy olyan állat-egészségügyi bizonyítvánnyal, amely igazolja, hogy az irányelvben foglalt követelményeknek megfelelnek.
 • Az irányelv az embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok jóváhagyására szolgáló rendszert irányoz elő az uniós országokban és az EU-n kívüli országokban egyaránt. Az érintett ország illetékes hatósága nyilvántartásba veszi valamennyi munkacsoportot, amelyek ezt követően állat-egészségügyi nyilvántartási számot kapnak.
 • Az embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok jegyzékét az uniós országok rendszeres időközönként frissítik, majd elküldik a többi uniós országnak és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik.
 • Az embriók EU-n kívüli országokból történő behozatalára a következő korlátozások mellett kerülhet sor:
  • a behozatal az irányelv 18. cikkében előírt eljárással összhangban összeállított listán szereplő országokból történhet a következő kritériumok tekintetében:
   • az állatállomány egészségügyi állapota,
   • a fertőző betegségekre vonatkozó információk,
   • az állatbetegségek megelőzése és leküzdése,
   • az állat-egészségügyi szolgálatok szerkezete,
   • a biztosított biztosítékok;
  • a behozatalra szánt embriók gyűjtését és előállítását az illetékes hatóságok által jóváhagyott és az általuk összeállított jegyzékben szereplő embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok végezték.
 • Az irányelv védő- és ellenőrző intézkedésekről is rendelkezik a gyűjtő és a rendeltetési országokban.

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2016/429 rendelet 2021. április 21 -től hatályon kívül helyezi és felváltja a 89/556/EGK irányelvet.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1989. szeptember 29-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1991. január 1 -jéig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 89/556/EGK irányelve (1989. szeptember 25.) a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 302., 1989.10.19., 1–11. o.)

A 89/556/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2006/168/EK határozata (2006. január 4.) a szarvasmarha-embriók közösségi importjára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek a megállapításáról, valamint a 2005/217/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 57., 2006.2.28., 19–34. o.)

Lásd a 2006/168/EK határozat egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1–208. o.)

utolsó frissítés 04.05.2020

Top