EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Annak biztosítása, hogy a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelme ne fenyegesse a fajok fennmaradását

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

338/97/EK rendelet – a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Kereskedelem-ellenőrzési intézkedések

 • A veszélyeztetett fajok példányainak az EU-ba történő behozatalához az uniós célország valamelyik hatósága által kiállított engedély vagy behozatali bejelentés szükséges.
 • Az EU-ból történő kivitelhez egy kiviteli engedély vagy egy újrakiviteli bizonyítvány szükséges, amelyet annak az uniós országnak a hatósága állít ki, amelyben a faj példánya található.
 • A rendelet A–D. mellékletei tartalmazzák a fajok kategóriáit.
 • Az A. mellékletben felsorolt fajokkal, például a gepárddal való kereskedés tilos, az élő állatoknak az unión belüli mozgatása pedig előzetes engedélyhez kötött.
 • A B. és C. mellékletekben felsorolt fajok (például a kobra vagy a mongúz) élő példányainak mozgatására a tanúsítással, illetve a megfelelő tartással kapcsolatos szabályok vonatkoznak, míg a D. melléklet az élő állatok, az egész bőr és a növényi termékek szállításának egyéb eseteivel foglalkozik.
 • További korlátozások egyedi körülmények esetén szabhatók ki, valamint minden uniós ország rendelkezhet szigorúbb saját szabályokkal.
 • A fogságban született és nevelt, illetve a mesterséges úton szaporított, a személyes ingóságokhoz tartozó, illetve a tudományos intézeteknek szánt példányokra külön szabályok vonatkoznak.

Szervezés és kommunikáció

 • Az uniós országok kötelesek:

  • vámhivatalokat kijelölni az ellenőrzések elvégzésére;
  • kijelölni a végrehajtásért felelős igazgatási hatóságokat és tudományos testületeket;
  • ellenőrizni a megfelelést, és büntetni a kihágásokat;
  • jelentéseket készíteni és információt cserélni a végrehajtással, illetve az elutasított engedélyekkel kapcsolatban.
 • 2014 februárjában az Európai Bizottság közleményt adott ki, amellyel elindította az Unió vadvilággal kapcsolatos kereskedelemre vonatkozó megközelítéséről folyó vitát. Ezt követte 2016 februárjában a Bizottság vadvilággal kapcsolatos kereskedelemre vonatkozó cselekvési terve.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 1997. június 1-jétől hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről (HL L 61., 1997.3.3., 1–69. oldal)

Az eredeti szöveg tartalmazza az 1997/338/EK rendelet további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 166., 2006.6.19., 1–69. oldal)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

A Bizottság 792/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. augusztus 23.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról (HL L 242., 2012.9.7., 13–45. oldal)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

A Tanács (EU) 2015/451 határozata (2015. március 6.) az Európai Uniónak a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez (CITES) való csatlakozásáról (HL L 75., 2015.3.19., 1–3. oldal)

A Bizottság (EU) 2015/736 végrehajtási rendelete (2015. május 7.) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányai Unióba történő behozatalának tilalmáról (HL L 117., 2015.5.8., 25–44. oldal)

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós megközelítéséről (COM(2014) 64 final, 2014.2.7)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési terv COM(2016) 87 final, 2016.2.26.)

utolsó frissítés 27.07.2017

Top