EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A schengeni térség megerősítése

A schengeni térség megerősítése

A schengeni térség megerősítésére irányuló európai stratégia célkitűzése a közös szabályok hatékonyabb alkalmazása és a külső határoknál felmerülő kivételes veszélyek megfelelőbb kezelése.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. szeptember 16.) - Schengeni igazgatás - A belső határellenőrzés nélküli térség megerősítése [COM(2011) 561 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2011-ben lezajlott úgynevezett arab tavasz forradalmai nyomán jelentős bevándorlási hullám indult meg egyes európai uniós országokba. Ezek az események annak fontosságára világítottak rá, hogy a schengeni térség közös szabályainak alkalmazását meg kell erősíteni, a belső határok ellenőrzésének - kivételes körülmények esetére történő - visszaállítását pedig szabályozni kell, különösen az olyan esetekben, amikor a schengeni térség egészének működése kerül veszélybe.

2011-ben a Bizottság közleményt és két jogalkotási javaslatot tett közzé e probléma kezelése céljából. A két javaslatot végül 2013 októberében fogadták el.

A schengeni térség szabályai alkalmazásának megfelelőbb értékelése

A polgároknak a schengeni térségben történő szabad mozgása arra a kölcsönös bizalomra épül, hogy minden egyes részt vevő ország kész és képes a külső határok ellenőrzésére, a vízumokra, valamint a rendőrség és igazságszolgáltatás együttműködésére vonatkozó valamennyi közös szabály, továbbá a schengeni információs rendszerrel kapcsolatos intézkedések stb. (a schengeni vívmányok) alkalmazására.

Ennek eléréséhez létfontosságú elsősorban a schengeni vívmányok uniós országok által történő alkalmazásának az ellenőrzését szolgáló értékelési mechanizmus megerősítése, másodsorban pedig annak biztosítása, hogy az értékelési jelentésben meghatározott ajánlások nyomon követése és ellenőrzése megfelelő, különösen akkor, amikor mulasztás vagy hiányosság azonosítására kerül sor. A Bizottság feladata ezen ellenőrzési és nyomonkövetési munka elvégzése.

Az ehhez tartozó rendszert az értékelési és nyomonkövetési mechanizmus létrehozásáról szóló 1053/2013/EU rendelet vezette be. Bár a Bizottság koordinátori szerepet tölt be, az EU országai és a Bizottság együtt felelősek a mechanizmus végrehajtásáért.

A belső határokon történő határellenőrzések ideiglenes visszaállítása

A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex már biztosítja azt a lehetőséget az uniós országok számára, hogy a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély (pl. terroristafenyegetés vagy szervezett bűnözéssel összefüggő veszélyek) esetén belső határaikon ideiglenesen visszaállítsák a határellenőrzést.

Az 1051/2013/EU rendelet kiterjeszti ezt a lehetőséget az 1053/2013/EU rendelet keretében meghatározott, a külső határok ellenőrzésével kapcsolatos súlyos hiányosságok eseteire. Ebben az esetben azonban a visszaállítás kezdeményezése a Bizottságra és a Tanácsra hárul:

  • amikor ilyen jellegű hiányosságok azonosítására kerül sor valamely értékelési jelentésben, a Bizottság ajánlást tehet az értékelés tárgyát képező ország felé bizonyos intézkedések megtételére, például európai határőrcsapatok bevetésére. Végső intézkedésként pedig az alábbi eljárás elindítását is kezdeményezheti;
  • amikor a schengeni térség egészének működése kerül veszélybe a külső határokon végzett határellenőrzés súlyos és folyamatos hiányosságai következtében, a Tanács - a Bizottság javaslatát követően - ajánlást tehet egy vagy több uniós ország felé a határellenőrzés belső határokon történő visszaállítására.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 295., 2013.11.6.].

Az Európai Parlament és a Tanács 1051/2013/EU rendelete (2013. október 22.) az 562/2006/EK rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közötti ideiglenes visszaállítására vonatkozó közös szabályok megállapítása érdekében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 295., 2013.11.6.].

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Ötödik féléves jelentés a schengeni térség működéséről (2013. november 1.-2014. április 30.) [ COM(2014) 292 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A 2011. szeptember 16-i közlemény óta a Bizottság kéthavonta jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a schengeni térség működéséről. Legutóbbi jelentésében különösen arra hívja fel a figyelmet, hogy az új értékelési mechanizmus végrehajtásának előkészítése folyamatban van, és az új mechanizmus szerint végzett első értékeléseket várhatóan 2015 januárjától kezdődően fogják végezni.

Utolsó frissítés: 28.05.2014

Top