EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Megállapodás kölcsönös jogsegélyről az Amerikai Egyesült Államokkal

Megállapodás kölcsönös jogsegélyről az Amerikai Egyesült Államokkal

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös jogsegélyről

A 2009/820/KKBP határozat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, kiadatásról és a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodásoknak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

A 2003/516/EK határozat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kiadatásról és a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló megállapodások aláírásáról

MI A MEGÁLLAPODÁS ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

 • A megállapodás meghatározza az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kölcsönös bűnügyi jogsegély nyújtására vonatkozó feltételeket.
 • Célja, hogy – az uniós tagállamok és az Egyesült Államok közötti kétoldalú szerződéseket kiegészítve – növelje az uniós tagállamok és az Egyesült Államok közötti együttműködést.
 • A határozat megköti az EU nevében az Egyesült Államokkal a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodást.

FŐBB PONTOK

Az uniós tagállamok és az Egyesült Államok alkalmazzák e keretmegállapodás feltételeit a kétoldalú kölcsönös jogsegélyszerződéseikre. Ilyen szerződés hiányában az Unió és az Egyesült Államok gondoskodnak a megállapodás alkalmazásáról.

Amennyiben az uniós tagállamok és az Egyesült Államok között meglévő kétoldalú szerződések nem összeegyeztethetőek a megállapodással, az uniós keretszerződés irányadó.

Kölcsönös jogsegély

 • Ami a banki információkat illeti, a megkereső ország kérésére a megkeresett ország köteles a következőket megfelelően megállapítani és közölni:
  • az arra vonatkozó információkat, hogy egy természetes vagy jogi személy, akit/amelyet bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak vagy vádolnak, egy vagy több bankszámlával rendelkezik-e;
  • azon természetes vagy jogi személyek adatai, akik/amelyek büntetőjogi felelősségét vagy bűncselekményben való érintettségét megállapítják;
  • a nem banki pénzügyi intézmények által birtokolt információkat;
  • azon pénzügyi tranzakciók adatait, amelyek nem kapcsolódnak bankszámlákhoz.
 • Az uniós tagállamok jogsegély iránti kérelmeit a kölcsönös jogsegélyért felelős központi hatóságok vagy a bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásért vagy büntetőeljárásért felelős nemzeti hatóságok továbbítják. Az Egyesült Államok a bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásért vagy büntetőeljárásért felelős nemzeti hatóságain keresztül továbbítja a jogsegély iránti kérelmeket, melyeket kifejezetten erre jelölnek ki a megállapodás 15. cikkének (2) bekezdése értelmében.
 • A megkereső ország gyorsított kommunikációval (pl. fax vagy e-mail) is továbbíthatja a jogsegély iránti kérelmet és a kapcsolódó közleményeket, amit a megkeresett ország kérése esetén hivatalos megerősítésnek is követnie kell.
 • A megkereső ország kötelezheti a megkeresett országot arra, hogy tartsa titokban a jogsegély iránti kérelmet és annak tartalmát. A megkeresett ország központi hatósága köteles tájékoztatni a megkereső országot, ha a jogsegély iránti kérelem végrehajtásával megszegné a titoktartási kötelezettségét. A megkereső országnak ezt követően el kell döntenie, hogy végrehajtja-e a jogsegély iránti kérelmet.
 • Az EU és az Egyesült Államok köteles lehetővé tenni a közös nyomozócsoportok létrehozását és működtetését a bűnügyi nyomozás, illetve a büntetőeljárás egy vagy több uniós tagállam és az Egyesült Államok között történő támogatása érdekében.
 • Az EU és az Egyesült Államok kötelesek továbbá lehetővé tenni a videokonferenciát az uniós tagállamok és az Egyesült Államok között, hogy az eljárások során felvegyék a tanúk és szakértők vallomását.

Jogsegély a közigazgatási hatóságok számára

 • A kölcsönös jogsegélyt továbbá nemzeti és egyéb közigazgatási hatóságok számára is ki kell terjeszteni, de kizárólag akkor, ha a vizsgált magatartás büntetőeljárást eredményez, vagy azt vonja maga után, hogy azt bűncselekmény miatti nyomozással vagy büntetőeljárással foglalkozó hatóságok elé utalják.
 • A jogsegély nem állhat rendelkezésre olyan ügyekre vonatkozóan, amelyek során a közigazgatási hatóság arra számít, hogy nem fog sor kerülni büntetőeljárásra, illetve hatóság elé való utalásra.
 • Az ezen jogsegély iránti kérelmek továbbításért felelős hatóságokat az érintett országok közötti kétoldalú kölcsönös jogsegélyszerződésekkel összhangban jelölik ki. Amennyiben nem létezik ilyen szerződés, a kérelmek az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és az adott uniós tagállam Igazságügyi Minisztériuma vagy egyéb, azzal egyenértékű minisztériuma között kerülnek továbbításra, amely a kölcsönös jogsegély iránti kérelmek továbbításért felelős.
 • A jogsegélyt nem lehet banktitokra hivatkozva megtagadni.

A személyes adatok védelme

 • A megkereső ország kizárólag a következőkhöz használhatja a megkeresett ország által továbbított bizonyítékokat, illetve információkat:
  • az általa folytatott nyomozás és eljárás;
  • a közbiztonságának védelme azonnali és komoly veszély felmerülése végett;
  • a nem büntetőjogi vagy közigazgatási eljárásai, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a nyomozásaihoz, illetve eljárásaihoz;
  • egyéb célok, feltéve, hogy az információkat, illetve bizonyítékokat közzétették, vagy a megkeresett ország előzetes hozzájárulását adta ahhoz.
 • A megkeresett ország olyan további feltételeket szabhat meg, amelyek korlátozzák a bizonyítékok, illetve információk használatát egy adott ügy során, amennyiben e feltételek hiánya miatt nem tudott eleget tenni az adott jogsegély iránti kérelemnek. Ebben az esetben a megkeresett ország kötelezheti a megkereső országot, hogy tájékoztassa a bizonyítékok, illetve információk felhasználásáról.
 • A fent említett, a személyes és egyéb adatok védelme érdekében érvényes felhasználási korlátozásokon kívül az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodás (EU-USA keretmegállapodás) – ahol szükséges – kiegészíti a megállapodásban lévő adatvédelmi biztosítékokat.

A megállapodás felülvizsgálata

A Megállapodás 17. cikkével összhangban az EU és az USA 2015-ben és 2016-ban felülvizsgálták a megállapodás működését. A felülvizsgálat eredménye, hogy általánosságban véve a megállapodás beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A felülvizsgálati eljárás során ajánlásokat is megfogalmaztak, hogy javítsák az EU és az USA kölcsönös jogsegélyre vonatkozó együttműködésének gyakorlatba történő átültetését, ideértve a két fél jogszabályaira és eljárásaira vonatkozó ismereteknek a szakemberek közötti hatékonyabb megosztását, továbbá a technológia jobb kiaknázása és a kérelmek, a bizonyítékok és az általános közlemények továbbításának felgyorsítása érdekében.

HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA

A megállapodás 2010. február 1-jén lépett hatályba. Az uniós tagállamok kétoldalú jogi eszközökkel hajtották végre.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös jogsegélyről (HL L 181., 2003.7.19., 34–42. o.)

A Tanács 2009/820/KKBP határozata (2009. október 23.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, kiadatásról szóló megállapodásnak és az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 291., 2009.11.7., 40–41.)

A Tanács 2003/516/EK határozata (2003. június 6.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kiadatásról és a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló megállapodások aláírásáról (HL L 181., 2003.7.19., 25–26. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Megállapodás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről (HL L 336., 2016.12.10., 3–13. o.)

Tájékoztatás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kiadatásról, illetve a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodások hatálybalépésének időpontjáról (HL L 323., 2009.12.10., 11. o.)

utolsó frissítés 16.04.2019

Top