Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

EU-n kívüli országok állampolgáraira vonatkozó vízumkötelezettség

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

EU-n kívüli országok állampolgáraira vonatkozó vízumkötelezettség

Ez a rendelet felsorolja azokat a nem európai uniós (EU-s) országokat, amelyeknek állampolgárai vízumkötelesek, illetve ezen kötelezettség alól mentesülnek az EU külső határának átlépésekor.

JOGI AKTUS

A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az 539/2001/EK rendelet határozza meg az EU területére rövid időtartamú tartózkodás céljára belépő, nem európai uniós állampolgárokra vonatkozó vízum követelményeket és vízummentességeket. Rendelkezik ezenkívül a kivételekről, amelyeket a tagállamok biztosíthatnak a vízumkötelezettség vagy vízummentesség alól bizonyos kategóriába tartozó személyek részére.

POZITÍV ÉS NEGATÍV LISTÁK

A rendelet közös listát tartalmaz azon országokról, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség hatálya alá esnek egy EU-tagállam külső határainak átlépésekor (I. melléklet vagy negatív lista), továbbá tartalmazza azon országok listáját is, amelyek állampolgárai mentességet élveznek a vízumkötelezettség alól (II. melléklet vagy pozitív lista).

Ezeket a listákat rendszeresen frissítik az 539/2001/EK rendelet egymást követő módosításaival.

A módosításokról szóló határozatokat a nem EU-s országok esetenkénti mérlegelése alapján hozzák, amelyekre olyan kritériumok vonatkoznak, mint például az illegális bevándorlás, közrend és közbiztonság, gazdasági előny (idegenforgalom és külkereskedelem), külkapcsolatok - beleértve az emberi jogi és alapvető szabadságjogi megfontolásokat -, valamint a regionális koherencia és a viszonosság vonatkozásai. A határozatok néha az érintett országokkal folytatott, sikeres vízumliberalizációs párbeszédek eredményeként születnek meg.

RÖVID TÁVÚ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ VÍZUM

A schengeni térséghez tartozó bármely ország által kiadott, rövid távú tartózkodásra jogosító vízum általában arra jogosítja fel annak birtokosát, hogy a schengeni térséghez tartozó 26 ország területén bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartózkodjon.

Az említett időtartamot meghaladó tartózkodásra szóló vízumok továbbra is a nemzeti eljárások hatáskörébe tartoznak.

Ezenfelül a rendelet kimondja, hogy mentesülnek a vízumkötelezettség alól azon személyek, akik:

  • kishatárforgalmi engedéllyel rendelkező, nem EU-s állampolgárok;
  • valamely tagállamban huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező és iskoláikkal iskolai kiránduláson részt vevő, nem- EU-s diákok;
  • olyan menekültként elismert és hontalan személyek, akiknek abban az EU-tagállamban állították ki az úti okmányaikat, ahol tartózkodnak.

KIVÉTELEK A VÍZUMKÖTELEZETTSÉG ALÓL

A tagállamok a vízumkötelezettség és a vízummentesség alól mentességet biztosíthatnak bizonyos kategóriába tartozó személyeknek, mint például diplomata-, szolgálati, hivatali vagy különleges útlevelek birtokosai, polgári légiközlekedési és tengerhajózási személyzet tagjai, illetve segély- vagy mentő légijáratok hajózó személyzete és kisegítői.

A kivételek egyéb eseteit a rendelet részletezi.

VISZONOSSÁGI MECHANIZMUS

A mechanizmus akkor indul be, ha egy, a pozitív listán szereplő, nem EU-s ország vízumkötelezettséget vezet be egy (vagy több) tagállam állampolgáraira vonatkozóan. Az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a Tanácsot, és külön eljárás indul, melyben figyelemmel vannak a vízummentes utazás visszaállítására. Amennyiben az adott ország a nem viszonos helyzet fennállásáról szóló értesítés közzétételét követő 6 hónap múlva is fenntartja ezeket a követelményeket, a Bizottság javasolhatja, hogy viszonossági intézkedésként ideiglenesen állítsák vissza a vízumkötelezettséget az adott nem EU-s ország bizonyos kategóriákba eső állampolgáraira vonatkozóan. Ez a speciális viszonossági mechanizmus az EU egészére vonatkozik. Tehát amennyiben az adott nem EU-s ország vízumkötelezettséget ír elő egy EU-tagállam állampolgárai esetében, valamennyi tagállam együttes uniós válaszára számíthat.

FELFÜGGESZTÉSI MECHANIZMUS

Egy másik mechanizmus lehetővé teszi, hogy szigorú feltételekkel és a Bizottság alapos értékelését követően ideiglenesen visszaállítsák a vízumkötelezettséget a nem EU-s országok állampolgárai esetében, ha a pozitív listán szereplő, nem EU-s ország állampolgárai visszaélnek a vízummentességi rendszerrel, aminek következményeként jelentősen és hirtelen megnő a következők száma:

  • menedékjog iránti megalapozatlan kérelmek;
  • illegális bevándorlók; vagy
  • elutasított visszafogadási kérelmek.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

539/2001/EK rendelet

2001.4.10.

-

HL L 81., 2001.3.21.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2414/2001/EK rendelet

2002.1.1.

-

HL L 327., 2001.12.12.

453/2003/EK tanácsi rendelet

2003.4.2.

-

HL L 69., 2003.3.13.

A csatlakozási feltételekről szóló jogi aktus

2004.5.1.

-

HL L 236., 2003.9.23.

851/2005/EK tanácsi rendelet

2005.6.25.

-

HL L 141., 2005.6.4.

1791/2006/EK tanácsi rendelet

2007.1.1.

-

HL L 363., 2006.12.20.

1932/2006/EK tanácsi rendelet

2007.1.19.

-

HL L 405., 2006.12.30.

1244/2009/EK tanácsi rendelet

2009.12.19.

-

HL L 336., 2009.12.18.

1211/2010/EU rendelet

2011.1.11.

-

HL L 339., 2010.12.22.

517/2013/EU rendelet

2013.7.1.

-

HL L 158., 2013.6.10.

610/2013/EU rendelet

2013.7.19.

-

HL L 182., 2013.6.29.

1289/2013/EU rendelet

2014.1.9.

-

HL L 347., 2013.12.20.

259/2014/EU rendelet

2014.4.28.

-

HL L 105., 2014.4.8.

509/2014/EU rendelet

2014.6.9.

-

HL L 149., 2014.5.20.

Az 539/2001/EK rendelet későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 12.08.2014

Top