EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az áldozatok megfelelőbb védelme a büntetőeljárás során

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2012/29/EU irányelv a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az áldozatok jogairól szóló 2012/29/EU irányelv a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó uniós szintű minimumszabályokkal erősíti meg a hatályos nemzeti intézkedéseket valamennyi uniós országban.
 • Az áldozatoknak joguk van:
  • a megértéshez és a megértetéshez valamely hatósággal való kapcsolatfelvétel során (pl. közérthető és egyszerű nyelvhasználat);
  • a tájékoztatáshoz valamely hatósággal való első kapcsolatfelvételtől számítva;
  • a hivatalos feljelentéstételhez és írásos igazoláshoz;
  • a tolmácsoláshoz és fordításhoz (legalább az áldozatok kihallgatása/rendőrségi kihallgatása során);
  • az ügy előrehaladásával kapcsolatos tájékoztatáshoz;
  • az áldozatsegítő szolgálatokhoz való hozzáféréshez.

FŐBB PONTOK

 • Fő célja annak biztosítása, hogy a bűncselekmények áldozatai megfelelő tájékoztatásban, támogatásban és védelemben részesüljenek, valamint részt vehessenek a büntetőeljárásban, bármely uniós országban is érte őket kár.
 • Valamennyi uniós országnak biztosítania kell, hogy a bűncselekmények áldozatait elismerjék, és tisztelettel, tapintattal, szakértelemmel, személyes szükségleteiknek megfelelően és megkülönböztetésmentes módon (pl. nemzetiségre, tartózkodásra való jogosultságra, fajra, vallásra, életkorra, nemre való tekintet nélkül) bánjanak velük.
 • Az irányelv minimumszabályokat állapít meg valamennyi bűncselekmény valamennyi áldozatára vonatkozólag, függetlenül az áldozat nemzetiségétől vagy a tartózkodásra való jogosultságától. Amennyiben az EU területén valamely bűncselekményt követnek el vagy büntetőeljárás folyik, az áldozatnak biztosítani kell az áldozatok jogairól szóló irányelv által megállapított jogokat. Az irányelv értelmében az elhunyt áldozatok családtagjai is áldozatnak tekintendők.

Az irányelv a következő jogokat állapítja meg:

 • Ezen áldozatoknak joguk van:
  • ügyük bírósági meghallgatásához;
  • az eljárás megszűnését eredményező határozat felülvizsgálatához;
  • költségeik megtérítéséhez;
  • jogi segítségnyújtás igénybevételéhez;
  • az ellopott tulajdon visszaszolgáltatásához.
 • A nemzeti hatóságoknak minimalizálniuk kell a bűncselekmény elkövetésének helyszínéül szolgáló uniós országtól eltérő tartózkodási hellyel rendelkező áldozatokat érintő nehézségeket.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2012. november 15-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2015. november 16 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Az irányelv felváltja a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló 2001/220/IB uniós kerethatározatot.

 • További információkért lásd az Európai Bizottság „Áldozatokról” szóló oldalát.

JOGI AKTUS

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 315., 2012.11.14., 57–73. o.)

utolsó frissítés 15.02.2016

Top