EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal

A 439/2010/EUrendelet létrehozza az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt, hogy e területen megerősítse a tagállamok közötti együttműködést, valamint segítséget nyújtson a tagállamoknak a válsághelyzetek kezelésében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. május 19-i 439/2010/EU rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) 2011 óta működő uniós ügynökség. Funkciója a következőkre terjed ki:

 • a tagállamok közötti együttműködés elősegítése menekültügyi kérdésekben;
 • azon tagállamok támogatása, amelyek menekültügyi és befogadási rendszereire különösen nagy nyomás nehezedik;
 • a közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) végrehajtásának javítása.

Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc rövid időn belül társult országként csatlakozik az EMTH-hoz, miután az EU-val megtárgyalt megállapodásokat ratifikálták.

A tagállamok együttműködésének támogatása a menekültügy területén

Az EMTH szerepe e területen a következőket fedi le:

 • a helyes gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének és egyesítésének ösztönzése;
 • a nemzetközi védelemért folyamodó személyek származási országára vonatkozó adatok gyűjtésével, elemzésével és hozzáférhetőségével kapcsolatos tevékenységek szervezése;
 • szükség esetén az Unión belül nemzetközi védelmet élvező személyek áthelyezésének megkönnyítése;
 • valamennyi nemzeti közigazgatás, bíróság és törvényszék, valamint a tagállamokban menekültügyekért felelős nemzeti szolgálatok tagjai számára elérhető képzés kidolgozása és fejlesztése;
 • hasznos adatok gyűjtése annak érdekében, hogy meg lehessen határozni a menedékkérők tömeges beáramlása jelentette kockázatokat, valamint az érintett államok reagálási képességét, aminek célja, hogy korai figyelmeztetési rendszereket aktiváljanak, és kidolgozzák az ilyen nyomás kezeléséhez szükséges sürgősségi intézkedéseket.

A tagállamok támogatása különös nyomás esetén

Az EMTH ideiglenes támogatást nyújtva koordinálja az azon tagállamoknak nyújtott sürgősségi segélyt, akik fogadólétesítményeire és menekültügyi rendszereire rendkívül nagy nyomás nehezedik.

Ez a támogatás - az azért folyamodó tagállamokban - elsősorban menekültügyi támogató csoportok kirendelését jelenti, akik a tolmácsolási szolgáltatások, a származási országokra vonatkozó információk és a menekültügyi akták feldolgozásának és kezelésének ismerete területén biztosítanak szakértelmet.

Amennyiben az EMTH egy vagy több menekültügyi támogató csoport kirendeléséről határoz, műveleti tervet készít a kérelmező tagállammal együtt, amelyben a következőket határozzák meg:

 • az eljárási mód és a kirendelés céljai;
 • a várható időtartam;
 • a csoportok telepítésének földrajzi helye;
 • a csoportok összetétele és a tagok feladatai.

A támogató csoport szakértőit a tagállamok bocsátják rendelkezésre, és ők az EMTH menekültügyi intervenciós szakértői állományának részét képezik.

A közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) megvalósítása

Az EMTH mind az Európai Unión belül, mind azon kívül hozzájárul a KEMR megvalósításához.

A KEMR belső dimenzióját tekintve az EMTH elsősorban a következőkhöz járul hozzá:

 • a nemzetközi védelemre irányuló kérelmek feldolgozásával kapcsolatos adatok gyűjtése a tagállamokban és a nemzeti menekültügyi jogszabályokban; és
 • éves jelentés összeállítása az európai menekültügyi helyzetről, valamint szükség esetén technikai dokumentumok készítése az uniós menekültügyi eszközök megvalósításáról.

A KEMR külső dimenzióját tekintve az EMTH különösen a következőkért felel:

 • a harmadik országokból származó menekültek áthelyezése keretében történő információcsere és a tagállamok fellépéseinek koordinálása;
 • együttműködés harmadik országokkal azok saját menekültügyi és fogadólétesítményei kapacitásépítésének elősegítése és támogatása, valamint regionális védelmi programok megvalósítása terén.

Az EMTH szervezeti felépítése és irányítása

Az igazgatótanács az EMTH tervezését és felügyeletét ellátó testület. Az EU tagállamainak és társult országainak, valamint az Európai Bizottságnak a képviselőiből, illetve az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) képviselőjéből áll.

Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki, ő felel az ügynökség napi irányításáért. Ő az EMTH jogi képviselője.

A konzultációs fórum ad helyet az EMTH és a civil társadalom közötti folyamatos párbeszédnek, információcserének és az ismeretek megosztásának. A menekültügy különféle aspektusait ismerő szakértőket hozza össze.

A hivatal bevétele elsősorban az általános uniós költségvetésben elkülönített hozzájárulásból és a társult országok hozzájárulásaiból származik.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2010.6.18.

-

HL L 132., 2010.5.29.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek 2010. február 25-i 2010/762/EU határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal székhelyének meghatározásáról (HL L 324., 2010.12.9.).

Ez a határozat Vallettát (Málta) határozza meg az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal székhelyéül.

A Tanács 2014. február 11-i 2014/185/EU határozata az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 102., 2014.4.5.).

A Tanács 2014. február 11-i 2014/186/EU határozata az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 102., 2014.4.5.).

A Tanács 2014. február 11-i 2014/194/EU határozata az Európai Unió és az Izlandi Köztársaság közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 106., 2014.4.9.).

A Tanács 2014. február 11-i 2014/204/EU határozata az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 109., 2014.4.12.).

Utolsó frissítés: 22.07.2014

Top