EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jobb környezeti teljesítmény: európai környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS)

Jobb környezeti teljesítmény: európai környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS)

Az Európai Unió (EU) környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerének (EMAS) a célja a vállalatok és egyéb szervezetek arra való ösztönzése, hogy folyamatosan javítsák környezeti teljesítményüket. Az EU területén belül és kívül is bármely szervezet előtt nyitva áll, a teljes gazdasági és szolgáltatói ágazatra kiterjed, valamint a világon mindenhol alkalmazható.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet létrehozza az EMAS önkéntes rendszerét, amely prémium környezetvédelmi vezetési eszközzel a felhasználók értékelni és javítani tudják környezeti teljesítményüket, továbbá jelentést tudnak arról tenni.

FŐBB PONTOK

Az EMAS-nyilvántartás megszerzéséhez a szervezeteknek a következőket kell tenniük:

  • tevékenységeik, termékeik és szolgáltatásaik valamennyi környezeti tényezője tekintetében ellenőrzést végezni;
  • környezeti politikát elfogadni, amelyben vállalják, hogy valamennyi vonatkozó jogszabálynak eleget tesznek és folyamatos fejlődést érnek el;
  • konkrét környezeti célkitűzésekkel és célokkal kapcsolatos információkat tartalmazó programot elfogadni;
  • hatékony környezetvédelmi vezetési rendszer létrehozni a környezeti politikában foglaltak elérése és a folyamatos javulás érdekében;
  • környezetvédelmi hitelesítést végezni, amelynek során értékelik a hatályos vezetési rendszert és annak politikájának és programjának való általános megfelelőséget;
  • környezetvédelmi nyilatkozatot készíteni a szervezet teljesítményéről a célkitűzések alapján és a jövőbeni lépések meghatározásával.

A környezetvédelmi állapotfelmérést, vezetési rendszert, ellenőrzési eljárást és nyilatkozatot egy akkreditált környezetvédelmi hitelesítőnek kell jóváhagynia.

Az érvényesített nyilatkozatot nyilvántartásba veszik és nyilvánosan is elérhető lesz.

Az a szervezet, amely sikeresen teljesíti ezeket a szakaszokat, használhatja az EMAS logóját levelei fejlécén, termékein, tevékenységei és szolgáltatásai kapcsán, amivel a környezeti teljesítmény javítása melletti elköteleződéséről tesz tanúbizonyságot.

HÁTTÉR

Az EMAS a nyilvántartásba vett szervezeteknek teljesítményük, a költségtakarékosság és a nyilvánosságban róluk kialakuló kép javítása terén nyújt segítséget. 2015 közepére világszerte több mint 4000 szervezetet és mintegy 7500 telephelyet jegyeztek be az EMAS-nyilvántartásba. Voltak köztük multinacionális vállalatok, kisebb társaságok és hatóságok is.

Az Európai Bizottság az EMAS-t saját tevékenységei környezeti hatásának a csökkentésére használja, különösen a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználása, a CO2-kibocsátás csökkentése, a hulladéktermelés megelőzése, a hulladékok újrafeldolgozása és újrafelhasználása, zöld közbeszerzés alkalmazása és a fenntartható mobilitás előmozdítása révén.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján az EMAS-ról szóló információkat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1221/2009/EK rendelet

2010.1.11.

-

HL L 342., 2009.12.22., 1-45. o.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

517/2013/EU rendelet

2013.7.1.

-

HL L 158., 2013.6.10., 1-71. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2013/131/EU határozata (2013. március 4.) az EMAS rendszerben való részvételhez szükséges lépéseket meghatározó felhasználói útmutatónak a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő létrehozásáról (HL L 76., 2013.3.19., 1-39. o.).

utolsó frissítés 19.06.2015

Top