EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az illegális fakitermelés elleni küzdelem

Az illegális fakitermelés elleni küzdelem

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

995/2010/EU rendelet a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

Megtiltja, hogy az illegálisan kitermelt fát az EU piacán forgalomba hozzák, és meghatározza az előfeltételeket a fa és fatermékek piaci forgalomba bocsátásához az EU-ban.

FŐBB PONTOK

  • A rendelet megköveteli, hogy azok a „piaci szereplők”, amelyek fatermékeiket az uniós piacon első alkalommal hozzák forgalomba, „kellő gondosságot”* tanúsítsanak, gondoskodva arról, hogy termékeik jogszerűen kitermelt fákból készüljenek. A piaci szereplőknek e célból a kellő gondosság elvén alapuló rendszert kell alkalmazniuk.
  • A piaci szereplők kialakíthatják a saját kellő gondosság elvén alapuló rendszerüket vagy alkalmazhatják az ellenőrző szervezetek által létrehozott rendszert.
  • Az Európai Bizottság elismeri ezen ellenőrző szervezeteket. Feladatuk, hogy támogassák a piaci szereplőket abban, hogy a rendeletben foglalt követelményeknek megfeleljenek.
  • A fatermékek nyomon követhetőségének elősegítése érdekében a fát vásárló és piacon értékesítő valamennyi kereskedőnek nyilvántartást kell vezetnie beszállítóiról és vásárlóiról.
  • Az EU-ban kitermelt és a behozott fára egyaránt vonatkozó rendelet a mellékletben szereplő és az Uniós Vámkódexnek megfelelő fatermékek széles skálájára alkalmazandó.
  • A rendelet szerint valamely fa/fatermék kitermelése abban az esetben minősül jogszerűnek, amennyiben az rendelkezik az erdészeti jogszabályok végrehajtására, irányítására és kereskedelmére vonatkozó (FLEGT) engedéllyel (amelyet a 2173/2005/EK rendeletben hoztak létre), vagy CITES engedéllyel (338/97/EK rendelet).

A megvalósítás és az információkhoz való hozzájutás ellenőrzése

Minden évben legkésőbb április 30-ig a rendelet hatálya alá tartozó országoknak a nyilvánosság és az Európai Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk az e rendelet alkalmazására vonatkozó, az előző naptári év szerinti információkat. A Bizottság a nyilvánosság számára Európa-szintű áttekintést tesz lehetővé, az összes uniós ország által benyújtott adatok alapján.

2021. december 3-ig és minden azt követő 5 évben a Bizottságnak át kell tekintenie ennek a rendeletnek a működését és eredményességét, az évente kapott információk és alkalmazási tapasztalatok alapján.

HÁTTÉR

Illegális fakitermelés* egy általános környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi probléma, amely hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, a biodiverzitás csökkenéséhez, a jövedelemkieséshez, a földdel és az erőforrásokkal kapcsolatos (olykor fegyveres) konfliktusokhoz és a korrupcióhoz.

További információk:

KULCSFOGALMAK

Kellő gondosság: olyan kockázatkezelési gyakorlat, amely minimalizálja az illegálisan kitermelt fa (vagy az azt tartalmazó termékek) forgalomba hozatalának kockázatát az uniós piacon.
Illegális fakitermelés: a kitermelés szerinti ország jogszabályainak megsértésével járó fakitermelés.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (HL L 295., 2010.11.12., 23–34. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 363/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. február 23.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt ellenőrző szervezetek elismerésére és az elismerés visszavonására vonatkozó eljárási szabályokról (HL L 115., 2012.4.27., 12-16. o.)

A Bizottság 607/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 6.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról (Hivatalos Lap L 177., 2012.7.7., 16-18. o.)

A Tanács 2173/2005/EK rendelete (2005. december 20.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról (Hivatalos Lap L 347., 2005.12.30., 1-6. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza az 2173/2005/EK tanácsi rendelet további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság 1024/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL L 277., 2008.10.18., 23-29. o.)

utolsó frissítés 29.08.2019

Top