Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Intelligens energiahálózatok

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Intelligens energiahálózatok

Az intelligens energiahálózatok lehetővé teszik, hogy a fogyasztók ellenőrizhessék és szabályozhassák egyedi energiafelhasználásukat, így hozzájárulva egy olyan energetikai rendszer megvalósításához, amely kevesebb szénfelhasználással jár. Az Európai Bizottság a primerenergia-felhasználás csökkentésére irányuló célkitűzései elérése érdekében javasolja, hogy ezeket a hálózatokat teljes mértékben használják ki.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. április 24.) – Intelligens hálózatok: az innovációtól a megvalósításig [COM(2011) 202 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény több irányt is kijelöl, melyeknek célja az intelligens hálózatok * fejlesztése az Európai Unió (EU) intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiájához való hatékony hozzájárulás érdekében.

A Bio Intelligence európai tanulmány (EN) alapján ezeknek a hálózatoknak a használata az alábbiakat tenné lehetővé:

  • az EU energiaágazata éves primerenergia-fogyasztásának csaknem 9%-kal történő csökkentése 2020-ig;
  • új munkahelyek teremtése;
  • további gazdasági növekedés eredményezése.

1. célkitűzés: az intelligens hálózatokra vonatkozó közös európai szabványok kidolgozása

2009 márciusa óta az európai szabványügyi szervezetek, azaz az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) (EN), az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) (EN) és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) (EN) feladata az intelligens villany-, gáz-, víz-, távhőmérőeszközök interoperabilitását célzó európai szabványok kidolgozása. Ezeknek a többek között a mérőműszerekről szóló irányelven alapuló kutatásoknak az eredménye 2012-re várható.

Az európai szabványügyi szervezetek feladata továbbá az elektromos járművek töltőegységeinek az elektromos járművek minden típusával és a villamosenergia-ellátó pontokkal való interoperabilitására vonatkozó új szabványok kidolgozása.

A Bizottságnak szándékában áll ezeknek a szabványoknak a fejlődését felügyelni 2011 és 2012 folyamán.

2. célkitűzés: az adatvédelem és a biztonság garantálása

Az Európai Unióban a személyes adatok védelmét a 95/46/EK irányelvbe foglalták bele, amely az adatok valamennyi területen történő (beleértve az intelligens hálózatokat is) kezelésére vonatkozik.

Fontos különbséget tenni a személyes és nem személyes adatok között. A Bizottság úgy véli, hogy indokolt lenne a nemzeti jogi keretek módosítása annak érdekében, hogy azok számításba vegyék az intelligens hálózatok különleges paramétereit, tiszteletben tartva az európai polgárok magánéletét.

A Bizottság szándékában áll iránymutatást nyújtani azoknak a nemzeti jogszabályoknak a kidolgozásához, amelyek figyelembe veszik az intelligens hálózatok paramétereit, míg az európai szabványügyi szervezetek feladata ezekre hálózatokra vonatkozó olyan műszaki szabványok kidolgozása lesz, amelyek figyelembe veszik a „beépített személyesadat-védelem” követelményét. Egy szakértői csoportnak kell értékelnie az intelligens hálózatok infrastruktúrájának biztonságát és az információbiztonságát.

3. célkitűzés: az intelligens hálózatok alkalmazásának ösztönzése

Az intelligens hálózatokat a piaci szabályok szerint kell alkalmazni. Éppen ezért könnyen hozzáférhetővé kell tenni a háztartásoknak és a vállalkozásoknak a saját fogyasztásukkal kapcsolatos adataikat, hogy alacsonyan tarthassák energiaköltségeiket.

Emellett támogatni kell az intelligens hálózatokba történő befektetéseket. A villamosenergia-irányelvnek és az energetikai szolgáltatásokról szóló irányelvnek lehetővé kellene tenniük az ilyen befektetéseknek kedvező keret kialakulását.

A Bizottságnak szándékában áll az intelligens mérőberendezésekre vonatkozó tagállami végrehajtási tervek módszertanának meghatározása. Emellett támogatja a tagállamokat abban, hogy intelligens hálózatok létrehozására vonatkozó cselekvési tervet dolgozzanak ki. Lehetővé válik egy, mindezek a szereplők által koordinált egyedi intézkedés végrehajtása a nemzeti szabályozó hatóságok és a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (ENTSO-E) szerepének köszönhetően.

4. célkitűzés: az intelligens hálózatok versenyalapú kiskereskedelmi piacának kiépítése a fogyasztók érdekében

A tagállamoknak átlátható kiskereskedelmi piacokat kell kialakítaniuk és meg kell könnyíteniük a szolgáltatók közötti versenyt. Az intelligens hálózatok piaca fejlesztésének lehetővé kell tennie a fogyasztók magatartásának megváltozását az energiafogyasztásuk terén azzal, hogy a pontos energiafogyasztásukról valós idejű hozzáférést kell biztosítani számukra.

E piac tökéletesítése érdekében a Bizottság előírja az energetikai szolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálatát a fogyasztókkal közlendő információk tartamára és formájára vonatkozó minimális követelmények kidolgozása céljából. A Bizottság követni kívánja a „harmadik energiacsomag (EN)” végrehajtását amely előírja a felhasználás időpontját figyelembe vevő árképzést és a keresletoldali visszajelzést.

5. célkitűzés: az innováció támogatása

Az intelligens hálózatok vonatkozásában fontos kutatási és fejlesztési beruházási igények merültek fel. Például az európai stratégiai energiatechnológiai terv keretében létrehozták az európai villamosenergia-hálózati kezdeményezést az intelligens hálózati technológiák 2020-ig történő kiépítésének meggyorsítása érdekében. Két további kezdeményezés is indult ezeknek a célkitűzéseknek az érdekében: a „Polgármesterek Szövetsége (EN)” és az „Intelligens Városok és Községek (EN)”.

A Bizottság az intelligens hálózatok alkalmazását támogató fent említett kezdeményezésekhez hasonló új kezdeményezéseket szeretne javasolni.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Intelligens hálózat: olyan korszerűsített villamosenergia-hálózat, amelyhez kétirányú – a szolgáltató és a fogyasztó közötti – digitális adatátvitel, valamint intelligens mérési és nyomon követési rendszerek társulnak.

See also

  • Intelligens hálózatok (EN), Energiaügyi Főigazgatóság

Utolsó frissítés: 02.08.2011

Top