EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek - biztonsági szabályok

2011/70/Euratom irányelv - a nukleáris hulladék biztonságos kezelése

JOGI AKTUS

A Tanács 2011/70/Euratom irányelve (2011. július 19.) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a következőket határozza meg:

békés célú nukleáris tevékenységek során keletkező radioaktív hulladékokkal és kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos nemzeti politikákra vonatkozó elvek;

a nemzeti jogi, szabályozási és szervezeti keretek;

az elhelyezésre vonatkozó szabályok.

FŐBB PONTOK

Az irányelv előírja az uniós országok számára, hogy a radioaktív hulladékokra és kiégett fűtőelemekre vonatkozó nemzeti politikáikat a következő elvek alapján dolgozzák ki:

a keletkező mennyiség a lehető legalacsonyabb legyen;

a keletkezés és kezelés egymástól függetlenek;

a biztonság az első számú prioritás;

azoknak kell állni a biztonsági követelményekkel kapcsolatos összes költséget, akiknél a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek keletkeznek;

valamennyi döntéshozatali folyamatot dokumentálni kell.

Az uniós országok maguk felelősek az országukban keletkező radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezeléséért.

Jogi, szabályozási és szervezeti keretet kell végrehajtaniuk az ilyen anyagok tekintetében, amely keret többek között a következőket tartalmazza:

nemzeti kezelési program;

biztonsági kezelési intézkedések;

a kezelési tevékenységek engedélyezési rendszere;

a biztonsági követelmények teljesítésére irányuló intézkedések;

a kezelés különböző fázisaihoz tartozó feladatok elosztása;

a lakosság tájékoztatása és részvétele;

megfelelő finanszírozás.

Nemzeti kezelési program

A nemzeti kezelési program a következőkkel kapcsolatos részletekre kell, hogy kiterjedjen:

általános politikai célkitűzések egyértelmű időkeretekkel;

valamennyi meglévő kiégett fűtőelem és radioaktív hulladék leltára, valamint a jövőben keletkező mennyiségek becslése;

a végleges elhelyezésre szolgáló létesítmény fennállásának a lezárása utáni időszakra vonatkozó tervek;

a program végrehajtásának elosztott feladatai;

a nemzeti program végrehajtása költségének értékelése;

finanszírozási rendszer(ek);

más (EU-n belüli és kívüli) országokkal kötött megállapodások;

átlátható tájékoztatási politika.

Szabályozó hatóság

A szabályozó hatóságnak a radioaktív anyagok és a nukleáris energia előállítóitól és előmozdítóitól elkülönülten kell működnie.

Engedélyezési rendszer

A nukleáris hulladékot kezelő vállalatoknak engedélyt kell szerezniük e tevékenység folytatásához. Ezt követően elsődleges felelősség terheli őket a nukleáris hulladék biztonságos kezeléséért.

Az engedély megszerzéséhez a vállalatnak tanúsítania kell a következőket:

biztonságosan létre tud hozni, üzemeltetni tud és le tud zárni egy nukleáris létesítményt;

biztosítani tudja, hogy a létesítmény lezárást követő fázisa biztonságos.

Időszakos ellenőrzések

Az országoknak nemzeti keretük, szabályozó hatóságuk és/vagy nemzeti programjuk tekintetében tízévente önértékeléseket és nemzetközi szakértői értékeléseket kell szervezniük annak biztosítása érdekében, hogy a magas szintű biztonsági előírásoknak valamennyien eleget tesznek.

Radioaktív hulladék elhelyezése

A radioaktív hulladékot - más országokkal kötött megállapodások hiányában - abban az országban kell elhelyezni, ahol az keletkezett.

Ha a hulladékot valamely EU-n kívüli országba szállítják, a biztonsággal kapcsolatos felelősség továbbra is azt az országot terheli, ahol a hulladék keletkezett. Annak az országnak gondoskodnia kell arról, hogy a hulladékot fogadó ország:

megállapodást kötött az EU-val a radioaktív hulladékok/kiégett fűtőelemek megfelelő kezeléséről;

rendelkezik az ezen irányelv biztonsági előírásainak megfelelő hulladékkezelési és -elhelyezési programokkal;

rendelkezik engedéllyel működő létesítményekkel, mire az anyagot leszállítják.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2011. augusztus 22.

HÁTTÉR

HIVATKOZÁS

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2011/70/Euratom irányelv

2011.8.22.

2013.8.23.

HL L 199., 2011.8.2., 48-56. o.

utolsó frissítés 16.09.2015

Top