EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai fogyatékosságügyi stratégia (2010–2020)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Európai fogyatékosságügyi stratégia (2010–2020)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt – COM(2010) 636 végleges

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A KÖZLEMÉNYNEK A CÉLJA?

A közlemény egy stratégiát rögzít, melynek célkitűzése a fogyatékossággal élők pozíciójának erősítése annak érdekében, hogy teljes mértékben élhessenek jogaikkal és részt vehessenek a társadalomban és a gazdaságban, másokkal egyenlő feltételekkel.

A stratégia az Egyesült Nemzetek Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményére (UNCRPD) épít, valamint kiegészíti az Európa 2020 stratégiát (az EU intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiáját), valamint a Lisszaboni Szerződésben rögzített Európai Alapjogi Chartát.

FŐBB PONTOK

A stratégia az EU és az uniós országok 8 közös fellépési területét emeli ki:

akadálymentesítés: annak biztosítása, hogy a fogyatékos személyek hozzáférjenek a termékekhez, szolgáltatásokhoz és a segítő eszközökhöz;

részvétel: annak biztosítása, hogy a fogyatékos személyek teljes mértékben gyakorolni tudják az őket európai polgárokként megillető alapvető jogaikat;

egyenlőség: annak biztosítása, hogy az egyenlőséget előmozdító szakpolitikák kerüljenek megvalósításra (mind uniós, mind nemzeti szinten);

foglalkoztatás: annak biztosítása, hogy növekedjen a fogyatékos munkavállalók száma a munkaerőpiacon és jobb hozzáféréssel rendelkezzenek a munkahelyekhez;

oktatás és képzés: annak biztosítása, hogy a fogyatékossággal élő diákok élvezhessék a hozzáférhető oktatási rendszer és az élethosszig tartó tanulási programok nyújtotta előnyöket. Az Európai Bizottság már számos olyan, az oktatással kapcsolatos kezdeményezést indított útjára, mint az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért;

szociális védelem: olyan, a fogyatékossággal élőket gyakran érintő szociális jellegű kihívások kezelése, mint a jövedelmi egyenlőtlenségek, a szegénység kockázata és a társadalmi kirekesztettség. Ezen szociális védelmet az EU Strukturális Alapjai és az uniós tagállamok nemzeti intézkedései révén lehet biztosítani;

egészség: annak biztosítása, hogy a fogyatékosok egyenlő és megfizethető hozzáféréssel rendelkeznek a (mentális) egészséggel kapcsolatos szolgáltatásokhoz és létesítményekhez;

külső fellépések: a fogyatékkal élők jogainak előmozdítása nemzetközi szinten.

A stratégia legteljesebb végrehajtása érdekében az uniós intézményeknek és a tagállamoknak együtt kell működniük az alábbi területeken:

a nyilvánosság figyelmének felhívása a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekre,

finanszírozási lehetőségek kidolgozása,

a statisztikai adatok javítása; valamint

a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRPD) végrehajtásának biztosítása.

Az UNCRPD végrehajtásáról egy 2014. évi bizottsági szolgálati munkadokumentum tesz jelentést.

HÁTTÉR

Az EU-ban nyolcvanmillió ember (a lakosság egyhatoda) él valamilyen közepes vagy súlyos fogyatékossággal. Ezen uniós polgárok körében, akik gyakran nem tudnak megfelelően részt venni a társadalomban és a gazdaságban, az EU átlagánál 70 %-kal magasabb a szegénység aránya.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt (COM(2010) 636 végleges, 2010. november 15.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (CRPD) Európai Unió általi végrehajtásáról (SWD(2014) 182 final, 2014. június 5.)

utolsó frissítés 13.10.2015

Top