EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az EU küzdelme a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen

Az EU küzdelme a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja – COM(2010) 758 végleges

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A KÖZLEMÉNYNEK A CÉLJA?

A közlemény létrehozza a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformját, amely az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés Európa 2020 stratégiájának egyik kiemelt kezdeményezése. Meghatározza, hogy a különböző szakpolitikák és konkrét intézkedések hogyan járulnak hozzá a szegénység és a társadalmi kirekesztés visszaszorításában kitűzött 20 milliós cél 2020-ig történő eléréséhez.

FŐBB PONTOK

Célkitűzések

A platform célja a különböző társadalmi szintek – többek között a nemzeti kormányok, az uniós intézmények, a regionális és helyi hatóságok, a nem kormányzati szervek és maguk a szegénységben élők – közötti partnerség megteremtése.

E partnerség olyan uniós szintű megközelítés kidolgozását tűzi ki célul, amely kiterjed a társadalmi befogadással összefüggő valamennyi területre, különösen a következőkre:

a munkához jutás lehetősége, a munkahelyteremtésre és a munkavállalók készségeinek fejlesztésére irányuló nemzeti befogadási stratégiák és európai stratégia értékelésével;

az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szociális védelem, különösen az öregedő társadalommal és a társadalmi kirekesztés növekedésével összefüggésben;

oktatás- és ifjúságpolitika, az iskolai lemorzsolódás és az oktatásban tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése érdekében;

a migránsok gazdasági és társadalmi integrációja, új európai stratégia révén;

a megkülönböztetés elleni küzdelem, különösen a kisebbségekkel, a fogyatékos személyekkel és a hajléktalanokkal szemben megnyilvánuló megkülönböztetés elleni fellépéssel, a pénzügyi függetlenség és a nemek közötti egyenlőség javítása mellett;

hozzáférés az információs és kommunikációs technológiákhoz, hálózati szolgáltatásokhoz, továbbá pénzügyi (alapvető banki) és energetikai szolgáltatásokhoz (világítás és fűtés).

5 fellépési terület:

1.

A szegénység elleni küzdelmet célzó, valamennyi politikai területre, de különösen a munkaerőpiacra, a minimális jövedelemtámogatásra, az egészségügyi ellátásra, az oktatásra és a lakhatásra kiterjedő intézkedések.

2.

Az uniós alapok, köztük a strukturális alapok jobb felhasználása a társadalmi befogadás elősegítésének érdekében.

3.

Kiterjedt tesztelés és vizsgálat arra irányulóan, hogy mi az, ami működik és mi az, ami nem a szociálpolitikai innovációban (a szociális kérdések megoldására irányuló módszerek és eszközök tekintetében), mielőtt szélesebb körben végrehajtanák azokat.

4.

Partnerség a nem kormányzati szervezetekkel és érdekcsoportokkal a szociálpolitikai reformok végrehajtásának hatékonyabb támogatása érdekében.

5.

Az uniós országok közötti politikai koordináció javítása különösen a szociális védelem és társadalmi befogadás területén alkalmazott nyitott koordinációs módszeren (szociális NYKM) és a szociális védelemmel foglalkozó bizottságon keresztül.

Fő intézkedés

Valamennyi uniós ország kidolgozta a növekedéssel kapcsolatos nemzeti céljait és politikáit, az Európa 2020 stratégia céljait szem előtt tartva. A Bizottság e reformokat a gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusa, az úgynevezett európai szemeszter keretében kíséri figyelemmel. Ezt követően ajánlásokat fogalmaz meg a következő 12–18 hónapra.

Az 5 fellépési területen elért előrehaladást eredménytábla rögzíti. 2013 júliusától a 64 bizottsági kezdeményezésből 23 lezárult. Ezek többek között a következők:

az uniós országoknak címzett, a banki szolgáltatások egyszerűsítéséről szóló bizottsági ajánlás; továbbá

a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról szóló bizottsági ajánlás.

A folyamatban lévő intézkedések többek között a tevékeny és egészséges időskor témájával kapcsolatos európai innovációs partnerség elindítása és annak garantálása, hogy a szegénység csökkentése és a társadalmi befogadás célkitűzései fennmaradjanak a Horizont 2020 kezdeményezésben, azaz a 2014–2020 közötti időszakra szóló kutatási és innovációs keretprogramban.

HÁTTÉR

A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja: A szociális és területi kohézió európai keretrendszere (COM(2010) 758 végleges, 2010. december 16.)

utolsó frissítés 15.10.2015

Top