Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia (2010–2015)

This summary has been archived and will not be updated,because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia (2010–2015)

A Bizottság bemutatja a nők és a férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos új prioritásait. E stratégiának hozzá kell járulnia a nők helyzetének javulásához a munkaerőpiacon, a társadalomban és a döntéshozatali pozíciókban – nemcsak az Európai Unióban, hanem a világon is.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia 2010–2015 (2010. szeptember 21.) [COM(2010) 491 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a stratégia a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2006–2010-es ütemterv folytatása. A Bizottság munkaprogramját jelentő és a 2010–2015 között tervezett főbb tevékenységeket ismertető stratégia átveszi a nők chartájában meghatározott prioritásokat.

Ez a stratégia egyben a Bizottság, a többi európai intézmény, a tagállamok és a többi érintett között a nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktum keretében folytatott együttműködés alapját képezi.

A nők gazdasági függetlensége

A nők foglalkoztatási aránya jelentősen megnőtt az elmúlt évtizedben. Ennek a növekedésnek azonban folytatódnia kell ahhoz, hogy megvalósuljon az Európa 2020 stratégiában meghatározott 75%-os foglalkoztatási arány, és ki kell terjednie a nőkre, akiknek a legalacsonyabb a foglalkoztatási aránya. A munkahelyek, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúllyal foglalkozó politikák színvonalának javításához előrelépésre van szükség.

A Bizottság a következőkre irányuló kezdeményezéseket indít:

 • az egyenlőség előmozdítása az Európa 2020 stratégia és az uniós finanszírozások keretében;
 • a nők önfoglalkoztatásának és vállalkozásalapításának ösztönzése;
 • a családi okokból kivett szabadságot érintő munkavállalói jogok értékelése;
 • a tagállamok gyermekgondozási létesítményekkel kapcsolatos előrelépéseinek értékelése;
 • az egyenlőség támogatása a bevándorlás és a bevándorlók integrációja terén.

Egyenlő díjazás

A Bizottság kiemeli, hogy továbbra is bérszakadék áll fenn a férfiak és a nők között, még az egyenlő és egyenlő értékű munka esetén is. E szakadéknak számos oka van, többek között az oktatás területén és a munkaerőpiacon érvényesülő szegregáció.

Az egyenlőtlen díjazás felszámolásához való hozzájárulás érdekében a Bizottság a következőket kívánja tenni:

 • az európai szociális partnerekkel együtt megvizsgálja a díjazások átláthatóságának javítását célzó lehetőségeket;
 • támogatja az egyenlő díjazást célzó munkahelyi kezdeményezéseket, például egyenlőség címkék, szabályzatok és díjak kifejlesztését;
 • bevezeti az „egyenlő díjazás európai napját”;
 • bátorítja a nőket, hogy a hagyományostól eltérő ágazatokban és munkahelyeken – mégpedig „zöld” és innovatív ágazatokban – dolgozzanak.

Egyenlőség a döntéshozatalban

A nők alulreprezentáltak a döntéshozatali folyamatokban, a nemzeti parlamentekben és kormányokban, illetve a nagyvállalatok igazgatótanácsában egyaránt. Ennek ellenére az Unióban a munkavállalók fele, a friss diplomásoknak pedig több mint fele nő.

Az adott körülmények között a Bizottság a következőket kívánja tenni:

 • a helyzet javítását célzó kezdeményezéseket javasol;
 • nyomon követi többek között a kutatási ágazatban megvalósított előrelépést, azt, hogy a nők aránya eléri-e a 25%-os célt a felső döntéshozói pozíciókban;
 • támogatja, hogy a Bizottság által létrehozott bizottságokban és szakértői csoportokban minél több nő legyen, legalább 40%-os arányt tűzve ki célul;
 • támogatja, hogy az európai parlamenti választásokon a nők magasabb arányban vegyenek részt.

Méltóság, sérthetetlenség és a nemi alapú erőszak megszüntetése

Becslések szerint az Unióban élő nők 20–25%-a életében már legalább egyszer szenvedett el fizikai erőszakot; sőt az Európában élő nők közül közel fél milliónak csonkították meg nemi szervét.

A Bizottság:

 • uniós szintű, átfogó megközelítést javasol az erőszak elleni küzdelem érdekében;
 • biztosítja, hogy az uniós menekültügyi jogalkotás figyelembe vegye a nemek közötti egyenlőség szempontjait;
 • figyelemmel kíséri a nemekkel kapcsolatos kérdéseket az egészségügy területén.

A nemek közötti egyenlőség a külpolitikában

Az Unió külpolitikája hozzá kíván járulni a nemek közötti egyenlőséghez és a nők szerepvállalásának erősítéséhez. Ehhez a Bizottság a következőket kívánja tenni:

 • előmozdítja a nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmódot a tagjelölt országokban és a potenciális tagjelölt országokban;
 • alkalmazza a nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben című cselekvési tervet (2010–2015);
 • továbbra is rendszeres párbeszédet és tapasztalatcserét folytat az európai szomszédságpolitika partnerországaival;
 • figyelembe veszi az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos kérdéseket a humanitárius segítségnyújtási intézkedéseknél.

Horizontális kérdések

A Bizottság végezetül kötelezettséget vállal arra, hogy előmozdítja a nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmódot, különös tekintettel a következőkre:

 • a férfiak szerepe a nemek közötti egyenlőségben;
 • a bevált gyakorlatok terjesztése a nemi szerepek újradefiniálása érdekében az ifjúságpolitika, az oktatás, a kultúra és a sport területén;
 • az európai jogszabályok – különösen a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK irányelv és az esélyegyenlőségről szóló 2006/54/EK irányelv – megfelelő alkalmazása;
 • a nemek közötti egyenlőséget érintő kormányzás és eszközök, többek között a nemek közötti egyenlőségről szóló jelentés kidolgozásával, annak érdekében, hogy hozzájáruljon az Európai Parlament, a Bizottság, a tagállamok és a főbb érintett szervezetek közötti, magas szintű, évente sorra kerülő párbeszédhez.

Utolsó frissítés: 28.01.2011

Top