EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európa 2020: az Európai Unió növekedési és foglalkoztatási stratégiája

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2010) 2020 végleges) – Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

MI AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA CÉLJA?

Az Európa 2020 stratégia célja az Európai Unió gazdasági és pénzügyi válságot követő gazdasági fellendülése számos reformmal történő támogatásának biztosítása annak érdekében, hogy a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek szilárd alapot biztosítson 2020-ig. A stratégia amellett, hogy az uniós gazdaság strukturális hiányosságait, valamint gazdasági és társadalmi kérdéseket kezel, a globalizáció, az erőforrásokra nehezedő nyomás, az elöregedés hosszabb távú kihívásait is figyelembe veszi.

FŐBB PONTOK

 • Az Európa 2020 stratégia lehetővé teszi az EU számára, hogy az alábbi jellemzőkkel rendelkező növekedést érje el:
  • intelligens, amely az ismeretek fejlődésén és az innováción alapul;
  • fenntartható, amely a környezetbarátabb, az erőforrások kezelésében hatékonyabb és versenyképesebb gazdaságon alapul;
  • inkluzív, amelynek célja a foglalkoztatás, a társadalmi és területi kohézió növelése.
 • Az EU öt fő célkitűzést határozott meg ezen törekvés legkésőbb 2020-ra történő elérése céljából:
  • a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának legalább 75%-ra növelése;
  • a bruttó hazai termék 3%-ának kutatásra és fejlesztésre való fordítása;
  • az üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 20%-kal való csökkentése; a megújuló energiaforrások arányának és az energiahatékonyságnak 20–20%-kal való növelése;
  • az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése és a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők arányának legalább 40%-ra való növelése;
  • a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett lakosok számának 20 millióval való csökkentése.
 • Az Európa 2020 stratégia céljait a következő 7 kiemelt kezdeményezés is támogatja mind uniós szinten, mind az uniós országokban: az Innovatív Uniót; a Mozgásban az ifjúság; az Európai digitális menetrend; az Erőforrás-hatékony Európa; az Iparpolitika a globalizáció korában; az Új készségek és munkahelyek menetrendje; és a Szegénység elleni európai platform.
 • Európai szinten az egységes piac, az EU-s költségvetés és az európai külpolitika minősül további mozgatórugónak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása tekintetében.

A stratégia végrehajtása az európai szemeszter keretében

 • Az Európa 2020 stratégiát az uniós országok és az EU átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásán (a Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása) és az uniós országok foglalkoztatási politikájára vonatkozó iránymutatáson (a Tanács (EU) 2015/1848 határozata) keresztül hajtják végre.
 • Az uniós országokat felkérték az Európa 2020 célok nemzeti célokká történő átültetésére. Minden év áprilisában közzéteszik nemzeti reform programjaikat, amelyekben e nemzeti célok eléréséhez szükséges intézkedéseket határozzák meg.
 • Az Európai Bizottság feladata az előrehaladás nyomon követése. Éves növekedési jelentést készít, értékeli az uniós országok által készített reform programokat, és egyedi ajánlásokat terjeszt elő valamennyi országra vonatkozóan.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye – Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája (COM(2010) 2020 végleges, 2010.3.3.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Mérleg az Európa 2020 – az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájáról (COM(2014) 130 final/2, 2014.3.5.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében (COM(2012) 299 final, 2012.5.30.)

Az Európai Tanács következtetései, Brüsszel, 2010. március 25–26.

A Tanács (EU) 2015/1184 ajánlása (2015. július 14.) a tagállamok és az Európai Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról (HL L 192., 2015.7.18., 27–31. o.)

A Tanács (EU) 2015/1848 határozata (2015. október 5.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 2015. évi iránymutatásokról (HL L 268., 2015.10.15., 28–32. o.)

utolsó frissítés 07.02.2017

Top