EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Oktatási és képzési program fiatalok számára

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Oktatási és képzési program fiatalok számára

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2010) 477 végleges) - Mozgásban az ifjúság - Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény célja, hogy az Európai Unió (EU) fiataljainak oktatására és foglalkoztatására irányuló szakpolitikai kezdeményezések átfogó csomagját biztosítsa. A Mozgásban az ifjúság kezdeményezés az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés Európa 2020 stratégiájának részét képezi.

FŐBB PONTOK

  • A Mozgásban az ifjúság kezdeményezés célja, hogy megerősítse a fiatalok érdekében folytatott számos, már létező fellépést, valamint néhány újat indítson. E fellépéseket nemzeti és uniós szinten egyaránt végre kell hajtani a vonatkozó uniós programokból és strukturális alapokból származó pénzügyi támogatás segítségével.
  • A 2013-ban indított új kezdeményezés, az ifjúsági garancia célja, hogy valamennyi 25 év alatti fiatal számára színvonalas munkalehetőséget, folyamatos oktatást, tanulószerződéses gyakorlati képzéseket vagy szakmai gyakorlatokat biztosítson a munkanélkülivé válást vagy az iskola elhagyását követő négy hónapon belül.
  • A Mozgásban az ifjúság kezdeményezés fókuszában áll továbbá, hogy külföldi tanulási lehetőséget biztosítson a fiatal európaiak számára. Az Erasmus+ csereprogram szolgálja e célkitűzés támogatását.
  • A foglalkoztatási tanácsadókat és az uniós országok állami foglalkoztatási szolgálatait magában foglaló EURES-hálózat célja, hogy javítsa a fiatal európaiak munkavállalói képességeit EU-szerte. Az Europass kezdeményezés is ezt a célkitűzést szolgálja, a készségek és képesítések egységes dossziéjának létrehozása által, amelynek segítségével a pályázók EU-szerte bárhol találhatnak munkát.
  • Az Európai Álláshelyfigyelő pedig a foglalkoztatási igények nyomon követése révén támogatja a Mozgásban az ifjúság kezdeményezést.
  • Az EaSi mikrofinanszírozásra és szociális vállalkozásokra összpontosító területének célja a fiatal vállalkozók támogatása vállalkozásaik indításában és esetleges bővítésében.
  • A következő kezdeményezések mind hozzájárulnak a Mozgásban az ifjúság kezdeményezés célkitűzéseihez: az uniós felsőoktatás korszerűsítése; az uniós szintű stratégiai innovációs terv létrehozása; valamint az ifjúságpolitikai kérdések horizontális megközelítésének megerősítése.

HÁTTÉR

A fiatalok nagyarányú munkanélküliségének csökkentése alapvető fontosságú az Európa 2020 azon célkitűzésének teljesítése tekintetében, hogy a 20 és 64 év közöttiek általános foglalkoztatási rátája 75%-ra növekedjen. 2014-ben mintegy 5 millió (25 év alatti) fiatalt tartottak számon munkanélküliként. Ez az adat 21,7%-os munkanélküliségi rátát jelent, amely a felnőttek körében tapasztalható munkanélküliségi ráta több mint kétszerese. Ezen túlmenően a 15 és 24 év közötti európaiak 7,5%-a ráadásul sem foglalkoztatásban nem áll, sem oktatásban vagy képzésben nem vesz részt.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Mozgásban az ifjúság - Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében (COM(2010) 477 végleges, 2010.9.15.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2010. november 19-i következtetései a Mozgásban az ifjúság kezdeményezésről – a fiatalok előtt álló kihívásokra vonatkozó integrált megközelítésről (HL C 326., 2010.12.3., 9–11. o.)

A Tanács 2011. június 28-i ajánlása - Mozgásban az ifjúság – a fiatalok tanulási célú mobilitásának ösztönzése (HL C 199., 2011.7.7., 1–5. o.)

utolsó frissítés 20.10.2016

Top