EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az oktatás és képzés terén folytatott uniós együttműködés (Oktatás és képzés 2020)

Az oktatás és képzés terén folytatott uniós együttműködés (Oktatás és képzés 2020)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács következtetései az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A KÖVETKEZTETÉSEK CÉLJA?

 • A következtetések az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés 2020-ig érvényes stratégiai keretrendszerét határozzák meg.
 • A korábbi, 2010-es oktatási és képzési kezdeményezés (Oktatás és képzés 2010) által elért eredményekre építő következtetések 4 stratégiai célkitűzést fogalmaznak meg annak érdekében, hogy elősegítsék a polgárok számára lehetőségeik teljes mértékű kiaknázását, illetve biztosítsák az európai gazdaság fenntartható prosperitását.

FŐBB PONTOK

 • A következtetések a következő négy stratégiai célkitűzést határozzák meg:
  • 1.

   Az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása, valamint a változásokra jobban reagálni tudó, a világra nyitottabb oktatási és szakképzési rendszerek kialakítása.

  • 2.

   Az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása, az alapkészségek – vagyis az írás, az olvasás és a számolás – szintjének emelésére, a matematika, a természet- és a műszaki tudományok vonzóbbá tételére és a nyelvi kompetenciák erősítésére fordított nagyobb figyelem révén.

  • 3.

   A méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása annak érdekében, hogy valamennyi polgár egész élete során fejleszthesse szakmai készségeit – személyes, szociális vagy gazdasági körülményeitől függetlenül.

  • 4.

   Az innováció és a kreativitás – a vállalkozói készségeket is beleértve – fejlesztése az oktatás és a képzés minden szintjén, mivel ezek a fenntartható gazdasági fejlődés fő hajtóerejének számítanak. Különösen a polgárok digitális kompetenciájának fejlesztését, valamint a kezdeményezőkészség, a vállalkozói készségek és a kulturális tudatosság kialakítását szükséges elősegíteni.

 • Az Oktatás és képzés 2020 kezdeményezés keretében zajló európai együttműködés az uniós országok oktatási és képzési rendszereit egyaránt érintő kérdésekben folytatott információ- és tapasztalatcsere formájában valósul meg. Ez a következőkre terjed ki:
  • a társaktól való tanulás,
  • rendszeres nyomon követés és jelentéstétel, valamint
  • közös referenciaeszközök.
 • Az egyes célkitűzések terén történt előrehaladás mérésére különböző referenciaértékeket és -mutatókat határoztak meg.
 • Az Európai Bizottság általánosságban nyomon követi az elért haladást, valamint a nemzeti hatóságokkal együttműködve megvizsgálja, hogyan lehetne javítani a mutatókon.
 • A keretrendszer a 2020-ig tartó időszakot munkaciklusokra osztja. A 2016 és 2020 közötti időszakra új prioritásokat határoztak meg az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködésre vonatkozólag. Az új prioritásokat az Oktatási Miniszterek Tanácsa és a Bizottság által 2015 novemberében elfogadott közös jelentésben fogalmazták meg.

A 2016–2020 közötti időszak 6 prioritása a következő:

 • releváns és magas szintű ismeretek és kompetenciák a foglalkoztathatóság, az innováció, az aktív polgári szerepvállalás és a jóllét érdekében (például kreativitás, kezdeményezőkészség és kritikus gondolkozás);
 • befogadó oktatás (pl. a tanulók egyre növekvő mértékű sokszínűségének kezelése), egyenlőség, megkülönböztetésmentesség és a polgári kompetenciák javítása (pl. kölcsönös megértés és a demokratikus értékek tisztelete);
 • nyitott és innovatív oktatás és képzés, többek közt a digitális kor vívmányainak teljes körű kihasználása révén;
 • a pedagógusok határozott támogatása (pl. a toborzási, kiválasztási és képzési folyamatok fejlesztése, valamint a folyamatos szakmai fejlődés biztosítása révén);
 • a készségek és a képesítések átláthatósága és elismerése a tanulási célú és a foglalkozási mobilitás elősegítése érdekében (pl. a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete révén);
 • fenntartható beruházás (többek között az európai beruházási tervben rejlő lehetőségek feltérképezése), az oktatási és képzési rendszerek teljesítménye és hatékonysága.

HÁTTÉR

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 14. cikke szerint „Mindenkinek joga van az oktatáshoz, valamint a szakképzésben és a továbbképzésben való részvételhez.”

További információkért lásd a Stratégiai keretrendszer – Oktatás és képzés 2020 című oldalt az Európai Bizottság honlapján.

JOGI AKTUS

A Tanács következtetései (2009. május 12.) az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről („Oktatás és képzés 2020”) (HL C 119., 2009.5.28., 2–10. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács és a Bizottság 2012. évi közös jelentése az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének végrehajtásáról (Oktatás és képzés 2020) – Oktatás és képzés az intelligens, fenntartható és befogadó Európában (HL C 70., 2012.3.8., 9–18. o.)

A Tanács és a Bizottság 2015. évi közös jelentése az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének végrehajtásáról (Oktatás és képzés 2020) – Az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés új prioritásai (HL C 417., 2015.12.15., 25–35. o.)

utolsó frissítés 29.02.2016

Top