Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Többnyelvűség - tőke és elkötelezettség

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Többnyelvűség - tőke és elkötelezettség

Ez az európai bizottsági közlemény a nyelvi sokszínűségnek az EU-ban képviselt értékét hangsúlyozza. Bemutatja azokat a lépéseket, amelyeket annak biztosítása érdekében kell megtenni, hogy a többnyelvűség szervesen illeszkedjen az uniós szakpolitikákba, a „barcelonai célkitűzés” megvalósításának céljával (amely szerint az európaiaknak anyanyelvükön kívül további két nyelven kellene tudniuk kommunikálni).

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség (COM(2008) 566 végleges, 2008.9.18.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az európai bizottsági közlemény a nyelvi sokszínűségnek az EU-ban képviselt értékét hangsúlyozza. Bemutatja azokat a lépéseket, amelyeket annak biztosítása érdekében kell megtenni, hogy a többnyelvűség szervesen illeszkedjen az uniós szakpolitikákba, a „barcelonai célkitűzés” megvalósításának céljával (amely szerint az európaiaknak anyanyelvükön kívül további két nyelven kellene tudniuk kommunikálni).

MI ENNEK A KÖZLEMÉNYNEK A CÉLJA?

  • A közlemény a meglévő programoknak és kezdeményezéseknek a nyelvtanulás előmozdítására való felhasználását, a nyelvi készségek értékelését, valamint a tolmácsok és fordítók tanmenetének továbbfejlesztését javasolja.
  • Hangsúlyozza a tanulók és a munkavállalók mobilitását, közzéteszi a nyelvi készségekről készült tanulmány eredményeit, támogatja a kreativitás és az innováció szerepét a nyelvtanulásban, valamint olyan fórumot hoz létre, ahol az érintettek megoszthatják egymással legjobb gyakorlataikat.
  • Ösztönzi a feliratok használatát és támogatja az európai médiaprodukciók terjesztését; támogatja a nyelvi és kommunikációs technológiákat tartalmazó projekteket és a határokon átnyúló adminisztratív együttműködést a nyelvi különbségek csökkentése érdekében.
  • Ösztönzi az európai nyelveknek az EU-n kívüli országokban történő előmozdítását a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítése érdekében.

FŐBB PONTOK

  • A többnyelvűség fontos szerepet játszik a társadalmi kohézió és a munkavállalók mobilitása tekintetében. Ez az egyik legfőbb pontja annak a 2008. évi tanácsi állásfoglalásnak, amely a többnyelvűség európai stratégiájára hívja fel a figyelmet.
  • Nagyobb figyelmet kell fordítani a felnőttekre és a formális oktatási kereteken kívül esőkre, akik nagyobb valószínűséggel egynyelvűek. Ez az elképzelés része az „egész életen át tartó tanulás” elvének, amelyet az uniós országokat arra felhívó 2012-es tanácsi ajánlás fogalmazott meg, hogy állampolgáraiknak - informális tapasztalatok alapján - ajánljanak munkalehetőségeket.
  • Az egész életen át tartó tanulás elve az Erasmus+ programnak is kulcsfontosságú eleme, amely az EU sporttal, oktatással, fiatalokkal és képzéssel kapcsolatos jelenlegi rendszereit egyesíti, és több európai számára kínál lehetőséget arra, hogy külföldön éljenek és sajátítsanak el készségeket.
  • Az EU-n belüli nyelvi különbség a média, az új technológiák és fordítási szolgáltatások révén csökkenthető.
  • A nyelvtanulás jelentőségét és a nyelvi készségek értékelését a többnyelvűségről és a nyelvi kompetenciák fejlesztéséről szóló 2014. évi tanácsi következtetések megismétlik.

KULCSFOGALMAK

Az egész életen át tartó tanulás program olyan program, amellyel az európaiak életük bármely szakaszában elkezdhetik a tanulást. Az Erasmus+ program része.

További információk az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóságának honlapján érhetők el.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2008. november 21-i állásfoglalása az Európai többnyelvűségi stratégiáról (2008/C 320/01) (Hivatalos Lap C 320., 2008.12.16. 1-3. o.).

A Tanács 2012. december 20-i ajánlása a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (2012/C 398/01) (Hivatalos Lap C 398., 2012.12.22. 1-5. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 1-i 1288/2013/EU rendelete az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 347., 2013.12.20. 50-73. o.).

A Tanács 2014. május 20-i következtetései a többnyelvűségről és a nyelvi kompetenciák fejlesztéséről (2014/C 183/06) (Hivatalos Lap C 183., 2014.6.14. 26-29. o.).

utolsó frissítés 19.12.2014

Top